در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

جدیدترین خبرهای شهرستان بیله سوار

آر اس اس
... مواصلاتی کشور اظهارداشت: برابر آخرین اخبار دریافتی در استانهای اردبیل ( گرمی- بیله سوار)، خراسان رضوی ( مشهد- قوچان و قوچان – درگز)، خراسان شمالی ( گرمی – بیله سوار) بارش برف و در استانهای خراسان رضوی،گیلان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان ...
تابناک - جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۲۲
... در جاده های کشور گفت: برابر آخرین اخبار دریافتی در استان های اردبیل محور گرمی - بیله سوار و خراسان رضوی محورهای مشهد - قوچان و قوچان – درگز بارش برف گزارش شده است. وی افزود: همچنین ...
نامه - جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۵۰
... در جاده های کشور گفت: برابر آخرین اخبار دریافتی در استان های اردبیل محور گرمی - بیله سوار و خراسان رضوی محورهای مشهد - قوچان و قوچان – درگز بارش برف گزارش شده است. وی افزود: همچنین ...
پارس - جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۱۳
... در جاده های کشور گفت: برابر آخرین اخبار دریافتی در استان های اردبیل محور گرمی - بیله سوار و خراسان رضوی محورهای مشهد - قوچان و قوچان – درگز بارش برف گزارش شده است. وی افزود: همچنین ...
جهان نیوز - جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۲۳
... در جاده های کشور گفت: برابر آخرین اخبار دریافتی در استان های اردبیل محور گرمی - بیله سوار و خراسان رضوی محورهای مشهد - قوچان و قوچان – درگز بارش برف گزارش شده است. سرهنگ حمیدی در ...
روزنامه دنیای اقتصاد - جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۲۲
... در جاده های کشور گفت: برابر آخرین اخبار دریافتی در استان های اردبیل محور گرمی - بیله سوار و خراسان رضوی محورهای مشهد - قوچان و قوچان – درگز بارش برف گزارش شده است. وی افزود: همچنین ...
الف - جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۱۸
... استانهای اردبیل (گرمی- بیله سوار)، خراسان رضوی (مشهد- قوچان و قوچان - درگز)، خراسان شمالی ( گرمی - بیله سوار) بارش برف و در ... استانهای اردبیل ( گرمی- بیله سوار)، خراسان رضوی ( مشهد- قوچان و قوچان - درگز)، خراسان شمالی ( گرمی - بیله سوار) بارش برف و در ...
خبر آنلاین - جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۱۷
... مواصلاتی کشور اظهارداشت: برابر آخرین اخبار دریافتی در استانهای اردبیل ( گرمی- بیله سوار)، خراسان رضوی ( مشهد- قوچان و قوچان – درگز)، خراسان شمالی ( گرمی – بیله سوار) بارش برف و در استانهای خراسان رضوی،گیلان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان ...
شفاف نیوز - جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۱۸
... نوروزی اظهار داشت: برابر آخرین گزارش های دریافتی بارش برف در استان های اردبیل (گرمی- بیله سوار)، خراسان رضوی (مشهد- قوچان و قوچان – درگز)، خراسان شمالی و بارش باران در استان های خراسان رضوی ...
تسنیم - جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۰۵
... در جاده های کشور گفت: برابر آخرین اخبار دریافتی در استان های اردبیل محور گرمی - بیله سوار و خراسان رضوی محورهای مشهد - قوچان و قوچان – درگز بارش برف گزارش شده است. وی افزود: همچنین ...
افکار نیوز - جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۰۳
... حسین حمیدی» افزود: برابر آخرین اخبار دریافتی در استانهای اردبیل ( گرمی- بیله سوار)، خراسان رضوی ( مشهد- قوچان و قوچان – درگز)، خراسان شمالی ( گرمی – بیله سوار) بارش برف و در استان های خراسان رضوی، گیلان، سیستان و بلوچستان ...
ایرنا - جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۰۲
... مواصلاتی کشور اظهارداشت: برابر آخرین اخبار دریافتی در استانهای اردبیل ( گرمی- بیله سوار)، خراسان رضوی ( مشهد- قوچان و قوچان – درگز)، خراسان شمالی ( گرمی – بیله سوار) بارش برف و در استانهای خراسان رضوی،گیلان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان ...
ایسنا - جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۰۱
... رسانی پلیس راهور، برابر آخرین اخبار دریافتی در استانهای اردبیل ( گرمی- بیله سوار)، خراسان رضوی ( مشهد- قوچان و قوچان - درگز)، خراسان شمالی ( گرمی - بیله سوار) بارش برف و در استانهای خراسان رضوی، گیلان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان ...
باشگاه خبرنگاران جوان - جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۵۱
... گفت: برابر آخرین اخبار دریافتی در استان های اردبیل محور گرمی - بیله سوار و خراسان رضوی محورهای مشهد - قوچان و قوچان – درگز بارش برف گزارش شده ... استان های اردبیل محور گرمی - بیله سوار و خراسان رضوی محورهای مشهد - قوچان و قوچان – درگز بارش برف گزارش شده ...
شفاف نیوز - جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۴۸
... در جاده های کشور گفت: برابر آخرین اخبار دریافتی در استان های اردبیل محور گرمی - بیله سوار و خراسان رضوی محورهای مشهد - قوچان و قوچان – درگز بارش برف گزارش شده است. وی افزود: همچنین ...
فردا نیوز - جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۴۸
... در جاده های کشور گفت: برابر آخرین اخبار دریافتی در استان های اردبیل محور گرمی - بیله سوار و خراسان رضوی محورهای مشهد - قوچان و قوچان – درگز بارش برف گزارش شده است. وی افزود: همچنین ...
۸ صبح - جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۴۸
... در جاده های کشور گفت: برابر آخرین اخبار دریافتی در استان های اردبیل محور گرمی - بیله سوار و خراسان رضوی محورهای مشهد - قوچان و قوچان – درگز بارش برف گزارش شده است. وی افزود: همچنین ...
انتخاب - جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۴۰
... در جاده های کشور گفت: برابر آخرین اخبار دریافتی در استان های اردبیل محور گرمی - بیله سوار و خراسان رضوی محورهای مشهد - قوچان و قوچان – درگز بارش برف گزارش شده است. وی افزود: همچنین ...
خبرگزاری فارس - جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۲۲
... در جاده های کشور گفت: برابر آخرین اخبار دریافتی در استان های اردبیل محور گرمی - بیله سوار و خراسان رضوی محورهای مشهد - قوچان و قوچان – درگز بارش برف گزارش شده است. وی افزود: همچنین ...
عصر ایران - جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۱۸
... کشور را تشریح کرد. به گزارش ایلنا، برابر آخرین اخبار دریافتی در استانهای اردبیل (گرمی- بیله سوار)، خراسان رضوی (مشهد- قوچان و قوچان – درگز)، خراسان شمالی بارش برف و در استانهای خراسان رضوی، گیلان ...
ایلنا - جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۱۷
... خبری پلیس اظهارداشت: برابر آخرین اخبار دریافتی در استانهای اردبیل ( گرمی- بیله سوار)، خراسان رضوی ( مشهد- قوچان و قوچان – درگز)، خراسان شمالی ( گرمی – بیله سوار) بارش برف و در استانهای خراسان رضوی،گیلان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان ...
پلیس - جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۱۱
... داد. به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، براساس آخرین اخبار دریافتی در استانهای اردبیل (گرمی - بیله سوار) , خراسان رضوی (مشهد- قوچان و قوچان - درگز) و خراسان شمالی بارش برف گزارش شده است. همچنین در ...
واحد مرکزی خبر - جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۰۶
... رسانی پلیس راهور، برابر آخرین اخبار دریافتی در استانهای اردبیل ( گرمی- بیله سوار)، خراسان رضوی ( مشهد- قوچان و قوچان - درگز)، خراسان شمالی ( گرمی - بیله سوار) بارش برف و در استانهای خراسان رضوی، گیلان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان ...
اقتصاد ایران آنلاین - جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۰۳
... رسانی پلیس راهور، برابر آخرین اخبار دریافتی در استانهای اردبیل ( گرمی- بیله سوار)، خراسان رضوی ( مشهد- قوچان و قوچان - درگز)، خراسان شمالی ( گرمی - بیله سوار) بارش برف و در استانهای خراسان رضوی، گیلان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان ...
نامه - جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۵۹
... است. همچنین برابر آخرین اخبار دریافتی در استان های اردبیل ( گرمی- بیله سوار)، خراسان رضوی ( مشهد- قوچان و قوچان – درگز)، خراسان شمالی ( گرمی – بیله سوار) بارش برف و در استان های خراسان رضوی، گیلان، سیستان و بلوچستان ...
شبکه خبر - جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۵۵