در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

جدیدترین خبرهای شهر ترکمانچای

آر اس اس
... شهری دورتر از مادکوچک بوده با آذربایجان یکی بدانیم، معقول نیست. در پیمان نامه های ترکمانچای و گلستان به بخش شمالی رود ارس نام آذربایجان داده نشده است. تنها در قرن بیستم ...
بولتن نیوز - چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۱۶
... . اما از داخل کشور هم اتهامات سنگینی به شما و تیم مذاکره کننده وارد شد. از ترکمانچای خواندن توافق ژنو تا وطن فروشی و خیانت و ... - بر تیر جورتان ز تحمل سپر گنیم؛ تا سختی ...
برترین ها - شنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۳۴
... ایرانی برای آن انجام نگرفته ،هوشیاری مقام های ایرانی برای پیشگیری از تکرار قرادادهای ننگین ترکمانچای و گلستان و روند غیر قانونی جداسازی بحرین از ایران متصور است. شیوخ امارات که در چند ...
الف - سه شنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۰۹
... ایرانی برای آن انجام نگرفته ،هوشیاری مقام های ایرانی برای پیشگیری از تکرار قرادادهای ننگین ترکمانچای و گلستان و روند غیر قانونی جداسازی بحرین از ایران متصور است. شیوخ امارات که در چند ...
شهر خبر - سه شنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۴۶
... ایرانی برای آن انجام نگرفته ،هوشیاری مقام های ایرانی برای پیشگیری از تکرار قرادادهای ننگین ترکمانچای و گلستان و روند غیر قانونی جداسازی بحرین از ایران متصور است. شیوخ امارات که در چند ...
خبرگزاری فارس - سه شنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۴۴
... ایرانی برای آن انجام نگرفته ،هوشیاری مقام های ایرانی برای پیشگیری از تکرار قرادادهای ننگین ترکمانچای و گلستان و روند غیر قانونی جداسازی بحرین از ایران متصور است. شیوخ امارات که در چند ...
۸ صبح - سه شنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۴۱
... ایرانی برای آن انجام نگرفته ،هوشیاری مقام های ایرانی برای پیشگیری از تکرار قرادادهای ننگین ترکمانچای و گلستان و روند غیر قانونی جداسازی بحرین از ایران متصور است. شیوخ امارات که در چند ...
فردا نیوز - سه شنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۵۵
... ایرانی برای آن انجام نگرفته ،هوشیاری مقام های ایرانی برای پیشگیری از تکرار قرادادهای ننگین ترکمانچای و گلستان و روند غیر قانونی جداسازی بحرین از ایران متصور است. شیوخ امارات که در چند ...
افکار نیوز - سه شنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۲۱
... ایرانی برای آن انجام نگرفته ،هوشیاری مقام های ایرانی برای پیشگیری از تکرار قرادادهای ننگین ترکمانچای و گلستان و روند غیر قانونی جداسازی بحرین از ایران متصور است. شیوخ امارات که در چند ...
شفاف نیوز - سه شنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۰۰
... 4 سرباز وطن، دفن شوند. اکنون دیگر وقت آن رسیده است از کمی از دیپلماسی و مذاکرات ترکمانچای گونه 5 + 1 فاصله گرفته و بیشتر و بیشتر فکرمان معطوف سربازان 5 - 1 باشد! امید است ورود سالم 4 سرباز دیگر ...
دانا - سه شنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۴۱
... ایرانی برای آن انجام نگرفته ،هوشیاری مقام های ایرانی برای پیشگیری از تکرار قرادادهای ننگین ترکمانچای و گلستان و روند غیر قانونی جداسازی بحرین از ایران متصور است. شیوخ امارات که در چند ...
مشرق نیوز - سه شنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۵۹
... ایرانی برای آن انجام نگرفته ،هوشیاری مقام های ایرانی برای پیشگیری از تکرار قرادادهای ننگین ترکمانچای و گلستان و روند غیر قانونی جداسازی بحرین از ایران متصور است. شیوخ امارات که در چند ...
نامه - سه شنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۳۹
... ایرانی برای آن انجام نگرفته ،هوشیاری مقام های ایرانی برای پیشگیری از تکرار قرادادهای ننگین ترکمانچای و گلستان و روند غیر قانونی جداسازی بحرین از ایران متصور است. شیوخ امارات که در چند ...
تابناک - سه شنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۰۴
... . اما از داخل کشور هم اتهامات سنگینی به شما و تیم مذاکره کننده وارد شد. از ترکمانچای خواندن توافق ژنو تا وطن فروشی و خیانت و.... بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم؛ تا سختی ...
نامه - یکشنبه ۰۳ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۳۸
... . اما از داخل کشور هم اتهامات سنگینی به شما و تیم مذاکره کننده وارد شد. از ترکمانچای خواندن توافق ژنو تا وطن فروشی و خیانت و.... بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم؛ تا سختی ...
پارس - جمعه ۰۱ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۰۶
... . اما از داخل کشور هم اتهامات سنگینی به شما و تیم مذاکره کننده وارد شد. از ترکمانچای خواندن توافق ژنو تا وطن فروشی و خیانت و.... بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم؛ تا سختی ...
شهر خبر - جمعه ۰۱ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۰۴
... . اما از داخل کشور هم اتهامات سنگینی به شما و تیم مذاکره کننده وارد شد. از ترکمانچای خواندن توافق ژنو تا وطن فروشی و خیانت و.... بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم؛ تا سختی ...
شفاف نیوز - جمعه ۰۱ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۲۰
... . اما از داخل کشور هم اتهامات سنگینی به شما و تیم مذاکره کننده وارد شد. از ترکمانچای خواندن توافق ژنو تا وطن فروشی و خیانت و.... بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم؛ تا سختی ...
پارسینه - جمعه ۰۱ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۴۳
... . اما از داخل کشور هم اتهامات سنگینی به شما و تیم مذاکره کننده وارد شد. از ترکمانچای خواندن توافق ژنو تا وطن فروشی و خیانت و.... بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم؛ تا سختی ...
جهان نیوز - جمعه ۰۱ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۳۸
... . اما از داخل کشور هم اتهامات سنگینی به شما و تیم مذاکره کننده وارد شد. از ترکمانچای خواندن توافق ژنو تا وطن فروشی و خیانت و.... بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم؛ تا سختی ...
تسنیم - جمعه ۰۱ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۰۵
... شهر میانه و محورهای میانه - زنجان و فیروزآباد - میاندوآب، احداث پایگاه در منطقه بحرانی اردبیل - سرچم و شهر ترکمانچای را از دیگر نیازهای شهرستان خواند. وی بر لزوم خرید و راه اندازی دستگاه سی.تی ...
خبرگزاری فارس - شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۵۵
... شهر میانه و محورهای میانه - زنجان و فیروزآباد - میاندوآب، احداث پایگاه در منطقه بحرانی اردبیل - سرچم و شهر ترکمانچای را از دیگر نیازهای شهرستان خواند. معاون استاندار آذربایجان شرقی برلزوم خرید و راه اندازی دستگاه ...
تسنیم - شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۳۸
... 800 میلیون ریال اعتبار برای خرید دستگاه آندوسکوپی، تامین پزشک عمومی برای درمانگاه شبانه روزی ترکمانچای و راه اندازی داروخانه فعال در این مرکز، تامین پزشک عمومی درمانگاه ترک، افزایش سهمیه بندی ...
ایرنا - پنجشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۲۱:۲۷
... ،حالا در این روزگار جان کندن مازندران شما دیگر چرا میانکاله ما را در یک ترکمانچای دیگر از ما گرفتید؟ چرا؟ راستی آقای رئیس جمهور شما چرا؟ از شما پیش کی ...
دانا - یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۲۶
... ، اوچ تپه شرقی، قافلانکوه غربی، کله بوز غربی، کله بوز شرقی، قزل اوزن و گرمه جنوبی)، ترکمانچای (شامل دهستان های بروانان مرکزی، بروانان شرقی، بروانان غربی و اوچ تپه غربی)، کندوان (شامل دهستان ...
تسنیم - پنجشنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۷:۱۱