در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

جدیدترین خبرهای شهر جوشقان و کامو

آر اس اس
... محمدی و تولید سالانه هفت هزار تن گل در گلستان های بخش های قمصر، برزک، نیاسر، جوشقان و کامو و بخش مرکزی بعنوان مهمترین مرکز تولید گل محمدی و گلاب در کشور مطرح است. این شهرستان ...
ایرنا - پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۱۵
... هکتار گلستان گل محمدی و تولید سالانه 7 هزار تن گل در بخش های قمصر، برزک، نیاسر، جوشقان و کامو، بخش مرکزی و روستاهای این شهرستان به عنوان مهمترین مرکز تولید گل محمدی و گلاب در کشور ...
واحد مرکزی خبر - چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۴۱
... محمدی و تولید سالانه هفت هزار تن گل در گلستان های بخش های قمصر، برزک، نیاسر، جوشقان و کامو، بخش مرکزی و روستاهای شهرستان بعنوان مهمترین مرکز تولید گل محمدی و گلاب در کشور مطرح است ...
ایرنا - چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۱۵
... محمدی و تولید سالانه هفت هزار تن گل در گلستان های بخش های قمصر، برزک، نیاسر، جوشقان و کامو، بخش مرکزی و روستاهای شهرستان بعنوان مهمترین مرکز تولید گل محمدی و گلاب در کشور مطرح است ...
ایرنا - چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۴۲
... و تولید سالیانه هفت هزار تن گل محمدی در گلستان های بخش های قمصر، برزک، نیاسر، جوشقان و کامو، بخش مرکزی و روستاهای شهرستان بعنوان مهمترین مرکز تولید گل محمدی و گلاب در کشور مطرح است ...
ایرنا - یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۲۷
... و تولید سالیانه هفت هزار تن گل محمدی در گلستان های بخش های قمصر، برزک، نیاسر، جوشقان و کامو، بخش مرکزی و روستاهای شهرستان بعنوان مهمترین مرکز تولید گل محمدی و گلاب در کشور مطرح است ...
ایرنا - یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۵۱
... محمدی و تولید سالیانه 7 هزار تن گل محمدی در گلستان های بخش های قمصر، برزک، نیاسر، جوشقان و کامو، بخش مرکزی و روستاهای شهرستان به عنوان مهم ترین مرکز تولید گل محمدی و گلاب در کشور ...
تسنیم - جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۰۰
... سطح زیر کشت گل محمدی و تولید سالانه 7هزارتن گل در بخش های قمصر، برزک، نیاسر، جوشقان و کامو، بخش مرکزی و روستاهای شهرستان، مهمترین مرکز تولید گل محمدی وگلاب کشور است. ابوالفضل صدراییه افزود ...
واحد مرکزی خبر - پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۳۰
... محمدی و تولید سالانه هفت هزار تن گل در گلستان های بخش های قمصر، برزک، نیاسر، جوشقان و کامو، بخش مرکزی و روستاهای شهرستان بعنوان مهمترین مرکز تولید گل محمدی و گلاب در کشور مطرح است ...
ایرنا - پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۰۰
... و تولید سالیانه هفت هزار تن گل محمدی در گلستان های بخش های قمصر، برزک، نیاسر، جوشقان و کامو، بخش مرکزی و روستاهای شهرستان بعنوان مهمترین مرکز تولید گل محمدی و گلاب در کشور مطرح است ...
ایرنا - پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۱:۲۱
... از هفت هزار تن گل محمدی سالانه از بخش های برزگ، قمصر، نیاسر، مرکزی و شهرهای جوشقان و کامو و روستاهای اطراف برداشت و از آن بیش از 20 هزار تن گلاب تولید می شود و در ...
شبکه خبر - پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۱:۰۵
... بیش از « هفت هزار تن گل محمدی » در بخش های برزک ، قمصر ، نیاسر ، مرکزی و شهرهای جوشقان و کامو و روستاهای اطراف شهرستان کاشان چیده می شود . وی افزود : بطور میانگین ، بیش از چهار تن ...
واحد مرکزی خبر - چهارشنبه ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۱۳
... شودگفت : بیش ازهفت هزارتن گل محمدی سالانه از بخش های برزک ، قمصر ، نیاسر ، مرکزی و شهرهای جوشقان و کامو و روستاهای اطراف برداشت می شود. ابوالفضل صدرائیه افزود : بیش از 20 هزار تن گلاب در ...
واحد مرکزی خبر - چهارشنبه ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۲۳
... و تولید سالیانه هفت هزار تن گل محمدی در گلستان های بخش های قمصر، برزک، نیاسر، جوشقان و کامو، بخش مرکزی و روستاهای شهرستان بعنوان مهمترین مرکز تولید گل محمدی و گلاب در کشور مطرح است ...
ایرنا - چهارشنبه ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۴۳
... شودگفت : بیش ازهفت هزارتن گل محمدی سالانه از بخش های برزک ، قمصر ، نیاسر ، مرکزی و شهرهای جوشقان و کامو و روستاهای اطراف برداشت می شود. ابوالفضل صدرائیه افزود : بیش از 20 هزار تن گلاب در ...
بولتن نیوز - سه شنبه ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۲۳:۲۷
... آینده خود را شکل و جهت می دهند. بخش قمصر از چهار شهر قهرود، قمصر، جوشقان قالی کامو و چوگان تشکیل شده که 265 شهید تقدیم انقلاب کرده است. قمصر در 25 کیلومتری کاشان ...
ایرنا - جمعه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۵۸
... آینده خود را شکل و جهت می دهند. بخش قمصر از چهار شهر قهرود، قمصر، جوشقان قالی کامو و چوگان تشکیل شده که 265 شهید تقدیم انقلاب کرده است. قمصر در 25 کیلومتری کاشان ...
ایرنا - جمعه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۴۲
... محمدی و تولید سالیانه 7 هزار تن گل محمدی در گلستان های بخش های قمصر، برزک، نیاسر، جوشقان و کامو، بخش مرکزی و روستاهای شهرستان به عنوان مهم ترین مرکز تولید گل محمدی و گلاب در کشور ...
تسنیم - پنجشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۲۷
... در مجموع هفت هزار تن گل محمدی در بخش های برزک، قمصر، نیاسر، مرکزی و شهرهای جوشقان و کامو و روستاهای اطراف تولید می شود. وی گلاب تولید شده از این میزان گل را حدود ...
ایرنا - شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۱۴
... در هشت سال دولت قبل صورت گرفته است، گفت: جاده های کاشان - برزک ورکان، قهرود - جوشقان و کامو، مشکات و جاده قمصر در خصوص پل غیر همسطح ورودی به اتوبان وضعیت نامناسبی دارد که ...
ایرنا - چهارشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۱۸