در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

جدیدترین خبرهای شهر جوشقان و کامو

آر اس اس
... ، خالدآباد، نطنز، ابیانه، زواره، اردستان، نایین، طرق رود، قمصر، برزک، وزوان، میمه، نیم ور، جوشقان قالی، کامو وچوگان، محلات، دلیجان و نراق نام برد و گفت: به دلیل مشترکات فرهنگی، تاریخی، گردشگری و آیینی این ...
تسنیم - شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۵۷
... محمدی و تولید سالانه هفت هزار تن گل در گلستان های بخش های قمصر، برزک، نیاسر، جوشقان و کامو و بخش مرکزی بعنوان مهمترین مرکز تولید گل محمدی و گلاب در کشور مطرح است. 3009/6021 ...
ایرنا - شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۳۲
... محمدی و تولید سالانه هفت هزار تن گل در گلستان های بخش های قمصر، برزک، نیاسر، جوشقان و کامو، بخش مرکزی و روستاهای شهرستان بعنوان مهمترین مرکز تولید گل محمدی و گلاب در کشور مطرح است ...
واحد مرکزی خبر - یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۲۰
... محمدی و تولید سالانه هفت هزار تن گل در گلستان های بخش های قمصر، برزک، نیاسر، جوشقان و کامو و بخش مرکزی بعنوان مهمترین مرکز تولید گل محمدی و گلاب در کشور مطرح است. این شهرستان ...
ایرنا - یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۰۸
... محمدی و تولید سالانه هفت هزار تن گل در گلستان های بخش های قمصر، برزک، نیاسر، جوشقان و کامو و بخش مرکزی بعنوان مهمترین مرکز تولید گل محمدی و گلاب در کشور مطرح است. این شهرستان ...
ایرنا - یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۰۲
... محمدی و تولید سالانه هفت هزار تن گل در گلستان های بخش های قمصر، برزک، نیاسر، جوشقان و کامو، بخش مرکزی و روستاهای شهرستان بعنوان مهمترین مرکز تولید گل محمدی و گلاب در کشور مطرح است ...
واحد مرکزی خبر - پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۲۶
... محمدی و تولید سالانه هفت هزار تن گل در گلستان های بخش های قمصر، برزک، نیاسر، جوشقان و کامو و بخش مرکزی بعنوان مهمترین مرکز تولید گل محمدی و گلاب در کشور مطرح است. این شهرستان ...
ایرنا - پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۱۹
... محمدی و تولید سالانه هفت هزار تن گل در گلستان های بخش های قمصر، برزک، نیاسر، جوشقان و کامو و بخش مرکزی بعنوان مهمترین مرکز تولید گل محمدی و گلاب در کشور مطرح است. این شهرستان ...
ایرنا - پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۱۵
... هکتار گلستان گل محمدی و تولید سالانه 7 هزار تن گل در بخش های قمصر، برزک، نیاسر، جوشقان و کامو، بخش مرکزی و روستاهای این شهرستان به عنوان مهمترین مرکز تولید گل محمدی و گلاب در کشور ...
واحد مرکزی خبر - چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۴۱
... محمدی و تولید سالانه هفت هزار تن گل در گلستان های بخش های قمصر، برزک، نیاسر، جوشقان و کامو، بخش مرکزی و روستاهای شهرستان بعنوان مهمترین مرکز تولید گل محمدی و گلاب در کشور مطرح است ...
ایرنا - چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۱۵
... محمدی و تولید سالانه هفت هزار تن گل در گلستان های بخش های قمصر، برزک، نیاسر، جوشقان و کامو، بخش مرکزی و روستاهای شهرستان بعنوان مهمترین مرکز تولید گل محمدی و گلاب در کشور مطرح است ...
ایرنا - چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۴۲
... و تولید سالیانه هفت هزار تن گل محمدی در گلستان های بخش های قمصر، برزک، نیاسر، جوشقان و کامو، بخش مرکزی و روستاهای شهرستان بعنوان مهمترین مرکز تولید گل محمدی و گلاب در کشور مطرح است ...
ایرنا - یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۲۷
... و تولید سالیانه هفت هزار تن گل محمدی در گلستان های بخش های قمصر، برزک، نیاسر، جوشقان و کامو، بخش مرکزی و روستاهای شهرستان بعنوان مهمترین مرکز تولید گل محمدی و گلاب در کشور مطرح است ...
ایرنا - یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۵۱
... محمدی و تولید سالیانه 7 هزار تن گل محمدی در گلستان های بخش های قمصر، برزک، نیاسر، جوشقان و کامو، بخش مرکزی و روستاهای شهرستان به عنوان مهم ترین مرکز تولید گل محمدی و گلاب در کشور ...
تسنیم - جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۰۰
... سطح زیر کشت گل محمدی و تولید سالانه 7هزارتن گل در بخش های قمصر، برزک، نیاسر، جوشقان و کامو، بخش مرکزی و روستاهای شهرستان، مهمترین مرکز تولید گل محمدی وگلاب کشور است. ابوالفضل صدراییه افزود ...
واحد مرکزی خبر - پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۳۰
... محمدی و تولید سالانه هفت هزار تن گل در گلستان های بخش های قمصر، برزک، نیاسر، جوشقان و کامو، بخش مرکزی و روستاهای شهرستان بعنوان مهمترین مرکز تولید گل محمدی و گلاب در کشور مطرح است ...
ایرنا - پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۰۰
... و تولید سالیانه هفت هزار تن گل محمدی در گلستان های بخش های قمصر، برزک، نیاسر، جوشقان و کامو، بخش مرکزی و روستاهای شهرستان بعنوان مهمترین مرکز تولید گل محمدی و گلاب در کشور مطرح است ...
ایرنا - پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۰:۲۱
... از هفت هزار تن گل محمدی سالانه از بخش های برزگ، قمصر، نیاسر، مرکزی و شهرهای جوشقان و کامو و روستاهای اطراف برداشت و از آن بیش از 20 هزار تن گلاب تولید می شود و در ...
شبکه خبر - پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۰:۰۵
... بیش از « هفت هزار تن گل محمدی » در بخش های برزک ، قمصر ، نیاسر ، مرکزی و شهرهای جوشقان و کامو و روستاهای اطراف شهرستان کاشان چیده می شود . وی افزود : بطور میانگین ، بیش از چهار تن ...
واحد مرکزی خبر - چهارشنبه ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۱۳
... شودگفت : بیش ازهفت هزارتن گل محمدی سالانه از بخش های برزک ، قمصر ، نیاسر ، مرکزی و شهرهای جوشقان و کامو و روستاهای اطراف برداشت می شود. ابوالفضل صدرائیه افزود : بیش از 20 هزار تن گلاب در ...
واحد مرکزی خبر - چهارشنبه ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۲۳