در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

جدیدترین خبرهای شهر دمق

آر اس اس
... هیچی نگفت. لطفی آمد و مرا نشاند و یک کنسرو باز کرد برایم. حسین خالقی خیلی دمق بود. واقعا دمق بود. با شهادت محسن، ایشان که معاونش بود، حالا عملا مسئول محور شده بود ...
عرش نیوز - یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۷:۱۸
... هیچی نگفت. لطفی آمد و مرا نشاند و یک کنسرو باز کرد برایم. حسین خالقی خیلی دمق بود. واقعا دمق بود. با شهادت محسن، ایشان که معاونش بود، حالا عملا مسئول محور شده بود ...
جهان نیوز - یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۴۴
... هیچی نگفت. لطفی آمد و مرا نشاند و یک کنسرو باز کرد برایم. حسین خالقی خیلی دمق بود. واقعا دمق بود. با شهادت محسن، ایشان که معاونش بود، حالا عملا مسئول محور شده بود ...
خبرگزاری فارس - یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۴۷
... ، بدلیل عملیات راهداری، تردد با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود. 25- محور رزن – دمق - اورقین واقع در استان همدانحد فاصل رزن تا اورقین، به طول 45 کیلومتر،تا 25 ...
بولتن نیوز - جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۴۴
... ، بدلیل عملیات راهداری، تردد با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود. 25- محور رزن – دمق - اورقین واقع در استان همدانحد فاصل رزن تا اورقین، به طول 45 کیلومتر،تا 25 ...
بولتن نیوز - پنجشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۷:۴۵
... ، بدلیل عملیات راهداری، تردد با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود. 25- محور رزن – دمق - اورقین واقع در استان همدانحد فاصل رزن تا اورقین، به طول 45 کیلومتر،تا 25 ...
بولتن نیوز - چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۸:۰۹
... ، بدلیل عملیات راهداری، تردد با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود. 25- محور رزن – دمق - اورقین واقع در استان همدانحد فاصل رزن تا اورقین، به طول 45 کیلومتر،تا 25 ...
بولتن نیوز - سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۲۳
... ، بدلیل عملیات راهداری، تردد با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود. 25- محور رزن – دمق - اورقین واقع در استان همدانحد فاصل رزن تا اورقین، به طول 45 کیلومتر،تا 25 ...
بولتن نیوز - یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۰۷
... ، بدلیل عملیات راهداری، تردد با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود. 25- محور رزن – دمق - اورقین واقع در استان همدانحد فاصل رزن تا اورقین، به طول 45 کیلومتر،تا 25 ...
بولتن نیوز - شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۴۷
... ، بدلیل عملیات راهداری، تردد با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود. 25- محور رزن – دمق - اورقین واقع در استان همدانحد فاصل رزن تا اورقین، به طول 45 کیلومتر،تا 25 ...
بولتن نیوز - جمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۲۰
... ، بدلیل عملیات راهداری، تردد با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود. 25- محور رزن – دمق - اورقین واقع در استان همدانحد فاصل رزن تا اورقین، به طول 45 کیلومتر،تا 25 ...
بولتن نیوز - پنجشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۱۲
... ، بدلیل عملیات راهداری، تردد با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود. 25- محور رزن – دمق - اورقین واقع در استان همدانحد فاصل رزن تا اورقین، به طول 45 کیلومتر،تا 25 ...
بولتن نیوز - چهارشنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۳۰
... ، بدلیل عملیات راهداری، تردد با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود. 25- محور رزن – دمق - اورقین واقع در استان همدانحد فاصل رزن تا اورقین، به طول 45 کیلومتر،تا 25 ...
بولتن نیوز - سه شنبه ۰۸ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۱۸
... در فیروزان، دو مورد در ملایر، سه مورد در زنگنه و در هر یک از مناطق دمق، قروه، درجزین، تجرک، صالح آباد، فامنین و جورقان نیز یک مورد زمین لرزه به ثبت رسیده ...
جهان نیوز - سه شنبه ۰۸ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۳۴
... در فیروزان، دو مورد در ملایر، سه مورد در زنگنه و در هر یک از مناطق دمق، قروه، درجزین، تجرک، صالح آباد، فامنین و جورقان نیز یک مورد زمین لرزه به ثبت رسیده ...
ایسنا - سه شنبه ۰۸ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۳۱
... ، بدلیل عملیات راهداری، تردد با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود. 25- محور رزن – دمق - اورقین واقع در استان همدانحد فاصل رزن تا اورقین، به طول 45 کیلومتر،تا 25 ...
بولتن نیوز - دوشنبه ۰۷ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۸:۱۵
... با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط از طریق کنار گذر پل انجام می شود. 6- محور رزن – دمق - اورقین، واقع در استان همدان بطول 45 کیلومتر تا 25 مردادماه 92 ، از ساعت7 الی ...
بولتن نیوز - یکشنبه ۰۶ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۲۹
... با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط از طریق کنار گذر پل انجام می شود. 6- محور رزن – دمق - اورقین ، واقع در استان همدان بطول 45 کیلومتر تا 25 مردادماه 92 ، از ساعت7 الی ...
بولتن نیوز - شنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۳۹
... با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط از طریق کنار گذر پل انجام می شود. 6- محور رزن – دمق - اورقین ، واقع در استان همدان بطول 45 کیلومتر تا 25 مردادماه 92 ، از ساعت7 الی ...
بولتن نیوز - جمعه ۰۴ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۲۵
... با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط از طریق کنار گذر پل انجام می شود. 6- محور رزن – دمق - اورقین ، واقع در استان همدان بطول 45 کیلومتر تا 25 مردادماه 92 ، از ساعت7 الی ...
بولتن نیوز - چهارشنبه ۰۲ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۳۰
... با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط از طریق کنار گذر پل انجام می شود. 6- محور رزن – دمق - اورقین ، واقع در استان همدان بطول 45 کیلومتر تا 25 مردادماه 92 ، از ساعت7 الی ...
بولتن نیوز - سه شنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۱۶
... درجزین در سطح استان فعالیت دارند. وی افزود: در هفته دولت نیز شعب اقماری مریانج، دمق و آجین اسدآباد به بهره برداری می رسد که کارهای مقدماتی و تجهیز شعب در حال انجام ...
خبرگزاری فارس - دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۴۴
... اجرای آن اقدام شود. سلطانی صبور با اشاره به احداث دو درمانگاه در قروه درجزین و دمق رزن گفت: ساخت این درمانگاه ها به خاطر برخی مشکلات متوقف شده بود که با ...
خبرگزاری فارس - یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۰۹
... با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط از طریق کنار گذر پل انجام می شود. 6- محور رزن – دمق - اورقین ، واقع در استان همدان بطول 45 کیلومتر تا 25 مردادماه 92 ، از ساعت7 الی ...
بولتن نیوز - یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۲۵
... با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط از طریق کنار گذر پل انجام می شود. 6- محور رزن – دمق - اورقین ، واقع در استان همدان بطول 45 کیلومتر تا 25 مردادماه 92 ، از ساعت7 الی ...
بولتن نیوز - جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۴۲