در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

جدیدترین خبرهای شهر دمق

آر اس اس
... 22، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. 10-محور دمق ملابداغ، واقع در استان همدان، از مورخ 5اردیبهشتتا31 خرداد 94، ساعت 8 تا16، به دلیل اجرای ...
فردا نیوز - دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۰۶
... 22، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. 10-محور دمق ملابداغ، واقع در استان همدان، از مورخ 5اردیبهشتتا31 خرداد 94، ساعت 8 تا16، به دلیل اجرای ...
خبرگزاری مهر - دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۳۰
... 2 تا 22 ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. 8-محور دمق ملابداغ ، واقع در استان همدان، از مورخ 5 اردیبهشت لغایت 31 خرداد 94، از ساعت 8 الی ...
باشگاه خبرنگاران جوان - دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۵۴
... 2 تا 22 ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. 8-محور دمق ملابداغ ، واقع در استان همدان، از مورخ 5 اردیبهشت لغایت 31 خرداد 94، از ساعت 8 الی ...
باشگاه خبرنگاران جوان - یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۲۱
... 22، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. 10-محور دمق ملابداغ، واقع در استان همدان، از مورخ 5اردیبهشت لغایت31 خرداد 94، ساعت 8 تا 16، به ...
خبرگزاری مهر - یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۱۸
... 22، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. 10-محور دمق ملابداغ، واقع در استان همدان، از مورخ 5اردیبهشتلغایت31 خرداد 94، ساعت 8 تا 16، به دلیل ...
خبرگزاری مهر - جمعه ۰۸ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۵۷
... 2 تا 22 ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. 8-محور دمق ملابداغ ، واقع در استان همدان، از مورخ 5 اردیبهشت لغایت 31 خرداد 94، از ساعت 8 الی ...
باشگاه خبرنگاران جوان - جمعه ۰۸ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۱۵
... 2 تا 22 ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. 8-محور دمق ملابداغ ، واقع در استان همدان، از مورخ 5 اردیبهشت لغایت 31 خرداد 94، از ساعت 8 الی ...
باشگاه خبرنگاران جوان - چهارشنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۵۴
... 2 تا 22 ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. 8-محور دمق ملابداغ ، واقع در استان همدان، از مورخ 5 اردیبهشت لغایت 31 خرداد 94، از ساعت 8 الی ...
باشگاه خبرنگاران جوان - سه شنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۰۳
... 2 تا 22 ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. 8-محور دمق ملابداغ ، واقع در استان همدان، از مورخ 5 اردیبهشت لغایت 31 خرداد 94، از ساعت 8 الی ...
باشگاه خبرنگاران جوان - دوشنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۳۳
... 22، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. 10-محور دمق ملابداغ، واقع در استان همدان، از مورخ 5اردیبهشتلغایت31 خرداد 94، ساعت 8 الی 16، به دلیل ...
خبرگزاری مهر - دوشنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۲۰
... به بررسی عملکرد 372 ترازوی اصناف در شهرهای رزن، قروه درجزین و دمق اقدام کرد. مدیرکل استاندارد همدان گفت: از این تعداد عملکرد 370 ... اقدام شده است. وی تصریح کرد: مردم شهرهای رزن، قروه درجزین و دمق می توانند با مشاهده برچسب استاندارد درج شده بر روی این ...
خبرگزاری فارس - دوشنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۰۳
... 2 تا 22 ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. 8-محور دمق ملابداغ ، واقع در استان همدان، از مورخ 5 اردیبهشت لغایت 31 خرداد 94، از ساعت 8 الی ...
باشگاه خبرنگاران جوان - شنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۳۹
... 2 تا 22 ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. 8-محور دمق ملابداغ ، واقع در استان همدان، از مورخ 5 اردیبهشت لغایت 31 خرداد 94، از ساعت 8 الی ...
باشگاه خبرنگاران جوان - پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۵۷
... 2 تا 22 ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. 8-محور دمق ملابداغ ، واقع در استان همدان، از مورخ 5 اردیبهشت لغایت 31 خرداد 94، از ساعت 8 الی ...
افکار نیوز - جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۱۸
... 22، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. 10-محور دمق ملابداغ، واقع در استان همدان، از مورخ 5اردیبهشتلغایت31 خرداد 94، ساعت 8 تا 16، به دلیل ...
الف - چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۲۹
... 22، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. 10-محور دمق ملابداغ، واقع در استان همدان، از مورخ 5اردیبهشتلغایت31 خرداد 94، ساعت 8 تا 16، به دلیل ...
خبرگزاری مهر - چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۲۷
... آقای وانتی که در حال تبلیغ نخودهایش بود از خواب پریدم و تا آخر شب حسابی دمق بودم. اما آقای وانتی حق دارد که نخودهای تروتازه اش را در بوق و کرنا کند ...
سلامت نیوز - سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۳۵
... 2 تا 22، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. محور دمق ملابداغ، واقع در استان همدان، از مورخ 5اردیبهشت لغایت 31 خرداد 94، از ساعت 8 الی ...
خبرگزاری مهر - پنجشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۱:۱۵
... با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. محور دمق ملابداغ، واقع در استان همدان، از مورخ 5اردیبهشت لغایت 31 ... با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. محور دمق ملابداغ، واقع در استان همدان، از مورخ 5اردیبهشت لغایت 31 ...
آفتاب - چهارشنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۱۸
... 2 تا 22، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. محور دمق ملابداغ، واقع در استان همدان، از مورخ 5اردیبهشت لغایت 31 خرداد 94، از ساعت 8 الی ...
فردا نیوز - چهارشنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۰۶
... هستند. امیری ادامه داد: در سامانه عشایری قلعه آقابیگ 9 خانوار و در سامانه عشایری علی آباد دمق 14 خانوار ماندگار و مابقی آن ها عشایر هستند و ایل راه آنها ملایر است که از ...
ایرنا - سه شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۰۶
... و در بخش سردرود قرار دارد و مسافران می توانند بعد از گذر از مناطقی همچون شهر دمق، روستاهای قادر خلج ، تپه دیبی در منطقه بقراطی که در قسمت شمالی روستای بابانظر واقع ...
ایرنا - سه شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۴۸
... 2 تا 22، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. محور دمق ملابداغ، واقع در استان همدان، از مورخ 5اردیبهشت لغایت 31 خرداد 94، از ساعت 8 الی ...
خبرگزاری مهر - یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۰۳
... همدان خاطرنشان کرد: در بخش شمالی استان که شامل منطقه های رزن، شیرین سو، تجرک، دمق، قروه در جزین و کبودراهنگ است، 59 مورد زمین لرزه به وقوع پیوسته است. وی یادآور ...
ایسنا - چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۵۵