در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

جدیدترین خبرهای شهرستان سراب

آر اس اس
... اندک خواندن، نوشتن و قرآن مجید را فراگرفت. سپس برای ادامه تحصیل به شهر سراب در چهار کیلومتری زادگاهش رفته و در آن شهر کتاب های ... و انقلابی آیت الله خمینی الهام می گرفت و وقتی برای تبلیغ به شهر سراب و روستاهای اطراف آن می رفت، در آبان ماه سال 1356 ه.ش ...
عرش نیوز - پنجشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۲۸
... به قم بود. آیت الله میرزا مسلم ملکوتی ، در پانزدهم خرداد سال 1303 در حومه شهرستان سراب به دنیا آمد. وی در 17 سالگی برای ادامه تحصیل به تبریز رفت و در حوزه ...
ایرنا - پنجشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۲۵
... الله اسدالله مدنی بود . آیت الله میرزا مسلم ملکوتی پانزدهم خرداد سال 1303 در حومه شهرستان سراب به دنیا آمد. وی از پنج سالگی نزدپدرش به آموختن روخوانی و حفظ قرآن پرداخت سپس ...
واحد مرکزی خبر - پنجشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۲۴
... سالگی به آموختن و روخوانی و حفظ قرآن کریم پرداخت. پدرش او را در شش سالگی به شهر سراب برد تا در نزد علمای آن زمان مشغول تحصیل شود. وی در مبارزات علیه رژیم ...
خبر آنلاین - پنجشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۲۱
... خواندن، نوشتن و قرآن مجید را فرا گرفت. سپس برای ادامه تحصیل به شهر سراب در چهار کیلومتری زادگاهش رفته و در آن شهر کتاب های ... و انقلابی آیت الله خمینی الهام می گرفت و وقتی برای تبلیغ به شهر سراب و روستاهای اطراف آن می رفت، در آبان ماه سال 1356 ه.ش ...
شهر خبر - پنجشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۱۳
... ، نوشتن و قرآن مجید را فراگرفت. سپس برای ادامه تحصیل به شهر سراب در چهار کیلومتری زادگاهش رفته و در آن شهر کتابهای متداول ادبی ... و انقلابی آیت الله خمینی الهام می گرفت و وقتی برای تبلیغ به شهر سراب و روستاهای اطراف آن می رفت، در آبان ماه سال 1356ش. ...
تسنیم - پنجشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۵۸
... به قم بود. آیت الله میرزا مسلم ملکوتی ، در پانزدهم خرداد سال 1303 در حومه شهرستان سراب به دنیا آمد. آیة الله ملکوتی در هفده سالگی برای ادامة تحصیل به تبریز رفت ...
ایرنا - پنجشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۴۵
... نوشتن و قرآن مجید را فراگرفت. سپس برای ادامه تحصیل به شهر سراب در چهار کیلومتری زادگاهش رفته و در آن شهر کتابهای متداول ... انقلابی بنیانگذاری جمهوری اسلامی الهام می گرفت و وقتی برای تبلیغ به شهر سراب و روستاهای اطراف آن می رفت، در آبان ماه سال ...
ایرنا - پنجشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۳۹
... خواندن، نوشتن و قرآن مجید را فرا گرفت. سپس برای ادامه تحصیل به شهر سراب در چهار کیلومتری زادگاهش رفته و در آن شهر کتاب های ... و انقلابی آیت الله خمینی الهام می گرفت و وقتی برای تبلیغ به شهر سراب و روستاهای اطراف آن می رفت، در آبان ماه سال 1356 ه.ش ...
باشگاه خبرنگاران جوان - پنجشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۳۳
... سالگی به آموختن و روخوانی و حفظ قرآن کریم پرداخت. پدرش او را در شش سالگی به شهر سراب برد تا در نزد علمای آن زمان مشغول تحصیل شود.وی علوم مقدمات حوزوی را ...
تابناک - پنجشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۲۹
... ، نوشتن و قرآن مجید را فراگرفت. سپس برای ادامه تحصیل به شهر سراب در چهار کیلومتری زادگاهش رفته و در آن شهر کتابهای متداول ادبی ... و انقلابی آیت الله خمینی الهام می گرفت و وقتی برای تبلیغ به شهر سراب و روستاهای اطراف آن می رفت، در آبان ماه سال 1356ش. ...
شبکه خبر - پنجشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۱۶
... خواندن، نوشتن و قرآن مجید را فرا گرفت. سپس برای ادامه تحصیل به شهر سراب در چهار کیلومتری زادگاهش رفته و در آن شهر کتاب های ... و انقلابی آیت الله خمینی الهام می گرفت و وقتی برای تبلیغ به شهر سراب و روستاهای اطراف آن می رفت، در آبان ماه سال 1356 ه.ش ...
جام نیوز - پنجشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۱۵
... خواندن، نوشتن و قرآن مجید را فرا گرفت. سپس برای ادامه تحصیل به شهر سراب در چهار کیلومتری زادگاهش رفته و در آن شهر کتاب های ... و انقلابی آیت الله خمینی الهام می گرفت و وقتی برای تبلیغ به شهر سراب و روستاهای اطراف آن می رفت، در آبان ماه سال 1356 ه.ش ...
جام نیوز - پنجشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۱۲
... ، خواندن، نوشتن و قرآن مجید را فراگرفت. سپس برای ادامه تحصیل به شهر سراب در چهار کیلومتری زادگاهش رفته و در آن شهر کتاب های ... مبانی فکری و انقلابی امام خمینی الهام می گرفت و وقتی برای تبلیغ به شهر سراب و روستاهای اطراف آن می رفت، در آبان ماه سال 1356 ...
روزنامه دنیای اقتصاد - پنجشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۰۱
... خواندن، نوشتن و قرآن مجید را فرا گرفت. سپس برای ادامه تحصیل به شهر سراب در چهار کیلومتری زادگاهش رفته و در آن شهر کتاب های ... و انقلابی آیت الله خمینی الهام می گرفت و وقتی برای تبلیغ به شهر سراب و روستاهای اطراف آن می رفت، در آبان ماه سال 1356 ه.ش ...
جهان نیوز - پنجشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۵۳
... تهران بستری بود. آیت الله مسلم ملکوتی فرزند یوسف 15 خرداد 1303 هجری شمسی در شهرستان سراب آذربایجان شرقی به دنیا آمد. وی تحصیل علم را از مکتب خانه آغاز کرد ، در ...
واحد مرکزی خبر - پنجشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۴۸
... خواندن، نوشتن و قرآن مجید را فرا گرفت. سپس برای ادامه تحصیل به شهر سراب در چهار کیلومتری زادگاهش رفته و در آن شهر کتاب های ... و انقلابی آیت الله خمینی الهام می گرفت و وقتی برای تبلیغ به شهر سراب و روستاهای اطراف آن می رفت، در آبان ماه سال 1356 ه.ش ...
فردا نیوز - پنجشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۳۷
... خواندن، نوشتن و قرآن مجید را فرا گرفت. سپس برای ادامه تحصیل به شهر سراب در چهار کیلومتری زادگاهش رفته و در آن شهر کتاب های ... و انقلابی آیت الله خمینی الهام می گرفت و وقتی برای تبلیغ به شهر سراب و روستاهای اطراف آن می رفت، در آبان ماه سال 1356 ه.ش ...
عرش نیوز - پنجشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۳۶
... سالگی به آموختن و روخوانی و حفظ قرآن کریم پرداخت. پدرش او را در شش سالگی به شهر سراب برد تا در نزد علمای آن زمان مشغول تحصیل شود. وی علوم مقدمات حوزوی را ...
آفتاب - پنجشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۳۴
... ، خواندن، نوشتن و قرآن مجید را فراگرفت. سپس برای ادامه تحصیل به شهر سراب در چهار کیلومتری زادگاهش رفته و در آن شهر کتاب های ... مبانی فکری و انقلابی امام خمینی الهام می گرفت و وقتی برای تبلیغ به شهر سراب و روستاهای اطراف آن می رفت، در آبان ماه سال 1356 ...
خبرگزاری مهر - پنجشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۳۳
... ملکوتی در 15 خرداد 1303 شمسی در خانواده ای مذهبی در شهرستان سراب در استان آذربایجان شرقی به دنیا آمد، پدرش مشهدی یوسف، کشاورز ... خواندن، نوشتن و قرآن مجید را فرا گرفت. سپس برای ادامه تحصیل به شهر سراب در چهار کیلومتری زادگاهش رفته و در آن شهر کتاب های ...
ایرنا - پنجشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۳۳
... خواندن، نوشتن و قرآن مجید را فرا گرفت. سپس برای ادامه تحصیل به شهر سراب در چهار کیلومتری زادگاهش رفته و در آن شهر کتاب های ... و انقلابی آیت الله خمینی الهام می گرفت و وقتی برای تبلیغ به شهر سراب و روستاهای اطراف آن می رفت، در آبان ماه سال 1356 ه.ش ...
بولتن نیوز - پنجشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۳۱
... سالگی به آموختن و روخوانی و حفظ قرآن کریم پرداخت. پدرش او را در شش سالگی به شهر سراب برد تا در نزد علمای آن زمان مشغول تحصیل شود. پس از فراگرفتن دروس کتاب ...
الف - پنجشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۳۰
... سالگی به آموختن و روخوانی و حفظ قرآن کریم پرداخت. پدرش او را در شش سالگی به شهر سراب برد تا در نزد علمای آن زمان مشغول تحصیل شود. وی علوم مقدمات حوزوی را ...
بولتن نیوز - پنجشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۲۸
... ملکوتی در 15 خرداد 1303 شمسی در خانواده ای مذهبی در شهرستان سراب در استان آذربایجان شرقی به دنیا آمد. پدرش مشهدی یوسف، کشاورز ... خواندن، نوشتن و قرآن مجید را فرا گرفت. سپس برای ادامه تحصیل به شهر سراب در چهار کیلومتری زادگاهش رفته و در آن شهر کتاب های ...
ایرنا - پنجشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۱۵