در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

جدیدترین خبرهای شهرستان سیرجان

آر اس اس
... دعایی، هوشنگ مرادی کرمانی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان و شش شهردار شهرهای زرند، رفسنجان، سیرجان، بم، جیرفت و کرمان همراه بود ضمن رونمایی از کتاب «عطای پهلوان» نوشته محمد علی علومی ...
ایرنا - شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۰۰
... نامه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استانداری کرمان در ساخت شش پلاتوی نمایش در شهرهای رفسنجان، سیرجان، زرند، بم، جیرفت و کرمان با یکدیگر همکاری می کنند. برای هماهنگی های بیشتر به منظور ...
ایرنا - جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۵۴
... و راس ساعت 9 صبح درب های استادیوم باز خواهد شود. **هواداران از شهر های مختلف مانند سیرجان،سیستان و بلوچستان،زاهدان و بوشهر به ورزشگاه آزادی آمدند و هر کدام خواستار پیروزی تیم مورد علاقه ...
باشگاه خبرنگاران جوان - جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۲۱:۰۶
... و راس ساعت 9 صبح درب های استادیوم باز خواهد شود. **هواداران از شهر های مختلف مانند سیرجان،سیستان و بلوچستان،زاهدان و بوشهر به ورزشگاه آزادی آمدند و هر کدام خواستار پیروزی تیم مورد علاقه ...
باشگاه خبرنگاران جوان - جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۲۰:۵۳
... و راس ساعت 9 صبح درب های استادیوم باز خواهد شود. **هواداران از شهر های مختلف مانند سیرجان،سیستان و بلوچستان،زاهدان و بوشهر به ورزشگاه آزادی آمدند و هر کدام خواستار پیروزی تیم مورد علاقه ...
باشگاه خبرنگاران جوان - جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۲۰:۳۰
... و راس ساعت 9 صبح درب های استادیوم باز خواهد شود. **هواداران از شهر های مختلف مانند سیرجان،سیستان و بلوچستان،زاهدان و بوشهر به ورزشگاه آزادی آمدند و هر کدام خواستار پیروزی تیم مورد علاقه ...
باشگاه خبرنگاران جوان - جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۲۰:۰۶
... و راس ساعت 9 صبح درب های استادیوم باز خواهد شود. **هواداران از شهر های مختلف مانند سیرجان،سیستان و بلوچستان،زاهدان و بوشهر به ورزشگاه آزادی آمدند و هر کدام خواستار پیروزی تیم مورد علاقه ...
باشگاه خبرنگاران جوان - جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۵۴
... و راس ساعت 9 صبح درب های استادیوم باز خواهد شود. **هواداران از شهر های مختلف مانند سیرجان،سیستان و بلوچستان،زاهدان و بوشهر به ورزشگاه آزادی آمدند و هر کدام خواستار پیروزی تیم مورد علاقه ...
آفتاب - جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۳۶
... و راس ساعت 9 صبح درب های استادیوم باز خواهد شود. **هواداران از شهر های مختلف مانند سیرجان،سیستان و بلوچستان،زاهدان و بوشهر به ورزشگاه آزادی آمدند و هر کدام خواستار پیروزی تیم مورد علاقه ...
آفتاب - جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۳۰
... و راس ساعت 9 صبح درب های استادیوم باز خواهد شود. **هواداران از شهر های مختلف مانند سیرجان،سیستان و بلوچستان،زاهدان و بوشهر به ورزشگاه آزادی آمدند و هر کدام خواستار پیروزی تیم مورد علاقه ...
باشگاه خبرنگاران جوان - جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۱۷
... و راس ساعت 9 صبح درب های استادیوم باز خواهد شود. **هواداران از شهر های مختلف مانند سیرجان،سیستان و بلوچستان،زاهدان و بوشهر به ورزشگاه آزادی آمدند و هر کدام خواستار پیروزی تیم مورد علاقه ...
آفتاب - جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۵۳
... و راس ساعت 9 صبح درب های استادیوم باز خواهد شود. **هواداران از شهر های مختلف مانند سیرجان،سیستان و بلوچستان،زاهدان و بوشهر به ورزشگاه آزادی آمدند و هر کدام خواستار پیروزی تیم مورد علاقه ...
آفتاب - جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۴۴
... و راس ساعت 9 صبح درب های استادیوم باز خواهد شود. **هواداران از شهر های مختلف مانند سیرجان،سیستان و بلوچستان،زاهدان و بوشهر به ورزشگاه آزادی آمدند و هر کدام خواستار پیروزی تیم مورد علاقه ...
آفتاب - جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۱۱
... و راس ساعت 9 صبح درب های استادیوم باز خواهد شود. **هواداران از شهر های مختلف مانند سیرجان،سیستان و بلوچستان،زاهدان و بوشهر به ورزشگاه آزادی آمدند و هر کدام خواستار پیروزی تیم مورد علاقه ...
باشگاه خبرنگاران جوان - جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۰۶
... و راس ساعت 9 صبح درب های استادیوم باز خواهد شود. **هواداران از شهر های مختلف مانند سیرجان،سیستان و بلوچستان،زاهدان و بوشهر به ورزشگاه آزادی آمدند و هر کدام خواستار پیروزی تیم مورد علاقه ...
باشگاه خبرنگاران جوان - جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۵۴
... و راس ساعت 9 صبح درب های استادیوم باز خواهد شود. **هواداران از شهر های مختلف مانند سیرجان،سیستان و بلوچستان،زاهدان و بوشهر به ورزشگاه آزادی آمدند و هر کدام خواستار پیروزی تیم مورد علاقه ...
باشگاه خبرنگاران جوان - جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۳۰
... هاشمی در کرمان، پایگاه اصولگرایان به شدت متزلزل شده است. در انتخابات 92، روحانی در سیرجان و رفسنجان و بافت٬ رای شگفت انگیزی کسب کرد و این به اعتبار هاشمی رفسنجانی بود. چنانچه در ...
نامه - جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۲۳
... و راس ساعت 9 صبح درب های استادیوم باز خواهد شود. **هواداران از شهر های مختلف مانند سیرجان،سیستان و بلوچستان،زاهدان و بوشهر به ورزشگاه آزادی آمدند و هر کدام خواستار پیروزی تیم مورد علاقه ...
باشگاه خبرنگاران جوان - جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۱۸
... و راس ساعت 9 صبح درب های استادیوم باز خواهد شود. **هواداران از شهر های مختلف مانند سیرجان،سیستان و بلوچستان،زاهدان و بوشهر به ورزشگاه آزادی آمدند و هر کدام خواستار پیروزی تیم مورد علاقه ...
باشگاه خبرنگاران جوان - جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۰۶
... و راس ساعت 9 صبح درب های استادیوم باز خواهد شود. **هواداران از شهر های مختلف مانند سیرجان،سیستان و بلوچستان،زاهدان و بوشهر به ورزشگاه آزادی آمدند و هر کدام خواستار پیروزی تیم مورد علاقه ...
باشگاه خبرنگاران جوان - جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۵۲
... و راس ساعت 9 صبح درب های استادیوم باز خواهد شود. **هواداران از شهر های مختلف مانند سیرجان،سیستان و بلوچستان،زاهدان و بوشهر به ورزشگاه آزادی آمدند و هر کدام خواستار پیروزی تیم مورد علاقه ...
باشگاه خبرنگاران جوان - جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۴۲
... و راس ساعت 9 صبح درب های استادیوم باز خواهد شود. **هواداران از شهر های مختلف مانند سیرجان،سیستان و بلوچستان،زاهدان و بوشهر به ورزشگاه آزادی آمدند و هر کدام خواستار پیروزی تیم مورد علاقه ...
باشگاه خبرنگاران جوان - جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۳۰
... فکر طرحی برای برخورد قاطع و جدی با خاطیان شد . فرمانده انتظامی سیرجان گفت: با راه اندازی ده تیم نامحسوس به صورت گشت و ... 24 ساعت گذشته بیش از ده خودرو متوقف شد. فرمانده انتظامی سیرجان ادامه داد: این طرح استمرار دارد و خواسته مسئولان نظام هم آرامش و ...
تسنیم - جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۲۱
... در برگزاری جشنواره ملی موسیقی مقامی در کرمان و ساخت شش پلاتوی نمایش در شهرهای رفسنجان، سیرجان، زرند، بم، جیرفت و کرمان با یکدیگر همکاری می کنند. این تفاهمنامه، جمعه 25 اردیبهشت در ...
خبرگزاری مهر - جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۰۶
... های نمادین میان مرادخانی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شهردارانی شهرهایی چون رفسنجان، سیرجان،زرند، بم و کرمان اشاره کرد. انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران جوان - جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۵۴