در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

جدیدترین خبرهای شهر شهر جدید صدرا

آر اس اس
... کنار، چالوس، رشت، بابلسر، نوشهر، آمل، کتالم و سادات شهر، رامسر، قائم شهر، تنکابن، نور و بابل، شهر جدید صدرا و... از جمله آنها هستند و 80 درصد از مشترکان دیتا در این مناطق تحت پوشش قرار ...
بولتن نیوز - چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۲۳:۱۰
... کنار، چالوس، رشت، بابلسر، نوشهر، آمل، کتالم و سادات شهر، رامسر، قائم شهر، تنکابن، نور و بابل، شهر جدید صدرا و... از جمله آنها هستند و 80 درصد از مشترکان دیتا در این مناطق تحت پوشش قرار ...
آفتاب - چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۰۶
... کنار، چالوس، رشت، بابلسر، نوشهر، آمل، کتالم و سادات شهر، رامسر، قائم شهر، تنکابن، نور و بابل، شهر جدید صدرا و... از جمله آنها هستند و 80 درصد از مشترکان دیتا در این مناطق تحت پوشش قرار ...
عصر ایران - چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۵۹
... کنار، چالوس، ساری، بابلسر، نوشهر، آمل، کتالم و سادات شهر، رامسر، قائم شهر، تنکابن، نور و بابل، شهر جدید صدرا و... از جمله آنها هستند و 80 درصد از مشترکان دیتا در این مناطق تحت پوشش قرار ...
آفتاب - سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۲۳:۰۳
... کنار، چالوس، ساری، بابلسر، نوشهر، آمل، کتالم و سادات شهر، رامسر، قائم شهر، تنکابن، نور و بابل، شهر جدید صدرا و... از جمله آنها هستند و 80 درصد از مشترکان دیتا در این مناطق تحت پوشش قرار ...
بولتن نیوز - سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۵۶
... کنار، چالوس، ساری، بابلسر، نوشهر، آمل، کتالم و سادات شهر، رامسر، قائم شهر، تنکابن، نور و بابل، شهر جدید صدرا و... از جمله آنها هستند و 80 درصد از مشترکان دیتا در این مناطق تحت پوشش قرار ...
عصر ایران - سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۰۸
... ، نور، آستانه اشرفیه، رودبار قصران ، درود ، شهربابک، میانه، ایزد شهر، تنکابن، رویان، رامسر، کیش، قشم شهر جدید صدرا و ... از جمله آنها هستند و 80 درصد از مشتریان دیتا در این مناطق تحت پوشش قرار ...
بولتن نیوز - پنجشنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۴۷
... ، نور، آستانه اشرفیه، رودبار قصران ، درود ، شهربابک، میانه، ایزد شهر، تنکابن، رویان، رامسر، کیش، قشم شهر جدید صدرا و ... از جمله آنها هستند و 80 درصد از مشتریان دیتا در این مناطق تحت پوشش قرار ...
عصر ایران - پنجشنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۲۳
... ، نور، آستانه اشرفیه، رودبار قصران ، درود ، شهربابک، میانه، ایزد شهر، تنکابن، رویان، رامسر، کیش، قشم شهر جدید صدرا و ... از جمله آنها هستند و 80 درصد از مشتریان دیتا در این مناطق تحت پوشش قرار ...
آفتاب - پنجشنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۱۷
... ، محمودآباد، نور، آستانه اشرفیه، رودبار قصران ، درود ، شهربابک، میانه، ایزد شهر، تنکابن، رویان، رامسر، کیش، شهر جدید صدرا و ... از جمله آنها هستند و 80 درصد از مشتریان دیتا در این مناطق تحت پوشش قرار ...
آفتاب - چهارشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۰۰
... ، محمودآباد، نور، آستانه اشرفیه، رودبار قصران ، درود ، شهربابک، میانه، ایزد شهر، تنکابن، رویان، رامسر، کیش، شهر جدید صدرا و ... از جمله آنها هستند و 80 درصد از مشتریان دیتا در این مناطق تحت پوشش قرار ...
بولتن نیوز - چهارشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۰۰
... ، محمودآباد، نور، آستانه اشرفیه، رودبار قصران ، درود ، شهربابک، میانه، ایزد شهر، تنکابن، رویان، رامسر، کیش، شهر جدید صدرا و ... از جمله آنها هستند و 80 درصد از مشتریان دیتا در این مناطق تحت پوشش قرار ...
عصر ایران - چهارشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۵۱
... بهمن **بازدید مشاور کمیته اسکان بشر سازمان ملل و نماینده دفتر این کمیته در ایران از شهر جدید صدرا **شکسته شدن رکورد ماده چهار در 100 متر شنا در مسابقات جام فجر پارسیان کشور ...
ایرنا - جمعه ۲۴ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۱۵
... . مشاور کمیته اسکان بشر سازمان ملل و نماینده دفتر این کمیته در ایران به بازدید از شهر جدید صدرا پرداختند و روند شکل گیری و گسترش این شهر را مطلوب و مطابق با استانداردهای جهانی شهرهای جدید ...
ایرنا - پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۳۱
... واحد مسکن مهر در حاشیه این همایش خبر داد و گفت: حدود سه هزار واحد در شهر جدید صدرا در حومه شیراز واقع شده است. پایان پیام/
خبرگزاری شبستان - یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۴۱
... ، محمودآباد، نور، آستانه اشرفیه، رودبار قصران ، درود ، شهربابک، میانه، ایزد شهر، تنکابن، رویان، رامسر، کیش، شهر جدید صدرا و ... از جمله آنها هستند و 80 درصد از مشتریان دیتا در این مناطق تحت پوشش قرار ...
ویوان نیوز - شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۳۲
... ، محمودآباد، نور، آستانه اشرفیه، رودبار قصران ، درود ، شهربابک، میانه، ایزد شهر، تنکابن، رویان، رامسر، کیش، شهر جدید صدرا و ... از جمله آنها هستند و 80 درصد از مشتریان دیتا در این مناطق تحت پوشش قرار ...
بولتن نیوز - چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۲۲:۲۰
... ، محمودآباد، نور، آستانه اشرفیه، رودبار قصران ، درود ، شهربابک، میانه، ایزد شهر، تنکابن، رویان، رامسر، کیش، شهر جدید صدرا و ... از جمله آنها هستند و 80 درصد از مشتریان دیتا در این مناطق تحت پوشش قرار ...
عصر ایران - چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۱۴
... ، محمودآباد، نور، آستانه اشرفیه، رودبار قصران ، درود ، شهربابک، میانه، ایزد شهر، تنکابن، رویان، رامسر، کیش، شهر جدید صدرا و ... از جمله آنها هستند و 80 درصد از مشتریان دیتا در این مناطق تحت پوشش قرار ...
اقتصاد آنلاین - چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۰۳
... ، محمودآباد، نور، آستانه اشرفیه، رودبار قصران ، درود ، شهربابک، میانه، ایزد شهر، تنکابن، رویان، رامسر، کیش، شهر جدید صدرا و ... از جمله آنها هستند و 80 درصد از مشتریان دیتا در این مناطق تحت پوشش قرار ...
خبرگزاری مهر - چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۴۰
... ، محمودآباد، نور، آستانه اشرفیه، رودبار قصران ، درود ، شهربابک، میانه، ایزد شهر، تنکابن، رویان، رامسر، کیش، شهر جدید صدرا و ... از جمله آنها هستند و 80 درصد از مشتریان دیتا در این مناطق تحت پوشش قرار ...
ایسنا - چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۰۲
... **حضور راگبی باز استان فارس در اردوی تیم ملی **اعلام اولویت های کاری شرکت عمران شهر جدید صدرا **نایب قهرمانی تیم فارس در مسابقات پیاده روی کشور **تقدیم بودجه 24 هزار میلیارد ریالی ...
ایرنا - جمعه ۱۰ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۲۷
... اساس این گزارش، مسوولان شرکت عمران، شهرداری و شورای اسلامی شهر جدید صدرا بر لزوم انعقاد تفاهم نامه همکاری های اقتصادی، فرهنگی و ... خانی که روز پنجشنبه هفته گذشته سکاندار شرکت عمران شهر جدید صدرا شد، در جلسه تعامل و همدلی شرکت عمران، شهرداری و شورای ...
ایرنا - دوشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۲۸
... با آن نیز شبکه نسل سه ایرانسل هم در شهرهای فسا، جهرم، کازرون، مرودشت، زرقان و شهر جدید صدرا راه اندازی شد. همچنین همزمان با راه اندازی رسمی عرضه این خدمات در شیراز و به ...
ایسنا - پنجشنبه ۰۲ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۳۸
... واحد مسکن مهر در فارس تا پایان سال خبر داد و خاطرنشان کرد: این واحدها در شهر جدید صدرا و شهرستان های بالای 25 هزار مانند لامرد، داراب و گراش و شهرهای زیر 25 هزار نفر است ...
تسنیم - چهارشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۲۳:۵۳