در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

جدیدترین خبرهای شهر شهر جدید هشتگرد

آر اس اس
... نفر می رسد در حالیکه جمعیت شهر در حال حاضر 50 هزار نفر است. مدیرعامل شهر جدید هشتگرد با تاکید بر توجه به خدمات زیربنایی و روبنایی در این شهر، اظهار داشت: سرعت بارگذاری ...
خبرگزاری مهر - چهارشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۳۸
... می شود که این تعیین نرخ متاثر از فازهای شهر، متفاوت می شود. همچنین در شهر جدید هشتگرد که در تقسیمات جدید جزو استان البرز قرار گرفته است نرخ هر مترمربع آپارتمان بین ...
اقتصاد ایران آنلاین - چهارشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۳۶
... می شود که این تعیین نرخ متاثر از فازهای شهر، متفاوت می شود. همچنین در شهر جدید هشتگرد که در تقسیمات جدید جزو استان البرز قرار گرفته است نرخ هر مترمربع آپارتمان بین ...
شفاف نیوز - چهارشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۲۶
... می شود که این تعیین نرخ متاثر از فازهای شهر، متفاوت می شود. همچنین در شهر جدید هشتگرد که در تقسیمات جدید جزو استان البرز قرار گرفته است نرخ هر مترمربع آپارتمان بین ...
جهان نیوز - چهارشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۱۲
... می شود که این تعیین نرخ متاثر از فازهای شهر، متفاوت می شود. همچنین در شهر جدید هشتگرد که در تقسیمات جدید جزو استان البرز قرار گرفته است نرخ هر مترمربع آپارتمان بین ...
تابناک - چهارشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۰۷:۵۸
... می شود که این تعیین نرخ متاثر از فازهای شهر، متفاوت می شود. همچنین در شهر جدید هشتگرد که در تقسیمات جدید جزو استان البرز قرار گرفته است نرخ هر مترمربع آپارتمان بین ...
انتخاب - چهارشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۰۷:۱۶
... می شود که این تعیین نرخ متاثر از فازهای شهر، متفاوت می شود. همچنین در شهر جدید هشتگرد که در تقسیمات جدید جزو استان البرز قرار گرفته است نرخ هر مترمربع آپارتمان بین ...
فرارو نیوز - چهارشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۰۶:۲۲
... که نرخ ها از 2 میلیارد و 800 میلیون تا 4 میلیارد تومان در نوسان است. همچنین در شهر جدید هشتگرد که در تقسیمات جدید جزو استان البرز قرار گرفته است نرخ هر مترمربع آپارتمان بین ...
روزنامه همشهری - سه شنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۵۵
... که نرخ ها از 2 میلیارد و 800 میلیون تا 4 میلیارد تومان در نوسان است. همچنین در شهر جدید هشتگرد که در تقسیمات جدید جزو استان البرز قرار گرفته است نرخ هر مترمربع آپارتمان بین ...
بولتن نیوز - سه شنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۳۷
... که نرخ ها از 2 میلیارد و 800 میلیون تا 4 میلیارد تومان در نوسان است. همچنین در شهر جدید هشتگرد که در تقسیمات جدید جزو استان البرز قرار گرفته است نرخ هر مترمربع آپارتمان بین ...
فرارو نیوز - سه شنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۱۸
... که نرخ ها از 2 میلیارد و 800 میلیون تا 4 میلیارد تومان در نوسان است. همچنین در شهر جدید هشتگرد که در تقسیمات جدید جزو استان البرز قرار گرفته است نرخ هر مترمربع آپارتمان بین ...
دانا - سه شنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۰۹
... که نرخ ها از 2 میلیارد و 800 میلیون تا 4 میلیارد تومان در نوسان است. همچنین در شهر جدید هشتگرد که در تقسیمات جدید جزو استان البرز قرار گرفته است نرخ هر مترمربع آپارتمان بین ...
شهر خبر - سه شنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۰۴
... که نرخ ها از 2 میلیارد و 800 میلیون تا 4 میلیارد تومان در نوسان است. همچنین در شهر جدید هشتگرد که در تقسیمات جدید جزو استان البرز قرار گرفته است نرخ هر مترمربع آپارتمان بین ...
مشرق نیوز - سه شنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۵۹
... که نرخ ها از 2 میلیارد و 800 میلیون تا 4 میلیارد تومان در نوسان است. همچنین در شهر جدید هشتگرد که در تقسیمات جدید جزو استان البرز قرار گرفته است نرخ هر مترمربع آپارتمان بین ...
انتخاب - سه شنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۵۹
... که نرخ ها از 2 میلیارد و 800 میلیون تا 4 میلیارد تومان در نوسان است. همچنین در شهر جدید هشتگرد که در تقسیمات جدید جزو استان البرز قرار گرفته است نرخ هر مترمربع آپارتمان بین ...
خبر آنلاین - سه شنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۵۲
... که نرخ ها از 2 میلیارد و 800 میلیون تا 4 میلیارد تومان در نوسان است. همچنین در شهر جدید هشتگرد که در تقسیمات جدید جزو استان البرز قرار گرفته است نرخ هر مترمربع آپارتمان بین ...
افکار نیوز - سه شنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۲۶
... که نرخ ها از 2 میلیارد و 800 میلیون تا 4 میلیارد تومان در نوسان است. همچنین در شهر جدید هشتگرد که در تقسیمات جدید جزو استان البرز قرار گرفته است نرخ هر مترمربع آپارتمان بین ...
عرش نیوز - سه شنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۲۵
... که نرخ ها از 2 میلیارد و 800 میلیون تا 4 میلیارد تومان در نوسان است. همچنین در شهر جدید هشتگرد که در تقسیمات جدید جزو استان البرز قرار گرفته است نرخ هر مترمربع آپارتمان بین ...
آفتاب - سه شنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۰۷
... که نرخ ها از 2 میلیارد و 800 میلیون تا 4 میلیارد تومان در نوسان است. همچنین در شهر جدید هشتگرد که در تقسیمات جدید جزو استان البرز قرار گرفته است نرخ هر مترمربع آپارتمان بین ...
جام نیوز - سه شنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۰۰
... که نرخ ها از 2 میلیارد و 800 میلیون تا 4 میلیارد تومان در نوسان است. همچنین در شهر جدید هشتگرد که در تقسیمات جدید جزو استان البرز قرار گرفته است نرخ هر مترمربع آپارتمان بین ...
عصر ایران - سه شنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۵۷
... که نرخ ها از 2 میلیارد و 800 میلیون تا 4 میلیارد تومان در نوسان است. همچنین در شهر جدید هشتگرد که در تقسیمات جدید جزو استان البرز قرار گرفته است نرخ هر مترمربع آپارتمان بین ...
فردا نیوز - سه شنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۵۲
... که نرخ ها از 2 میلیارد و 800 میلیون تا 4 میلیارد تومان در نوسان است. همچنین در شهر جدید هشتگرد که در تقسیمات جدید جزو استان البرز قرار گرفته است نرخ هر مترمربع آپارتمان بین ...
خبرگزاری مهر - سه شنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۵۰
... تا سال تحصیلی 94 به آموزش و پرورش تحویل داده شود. مدیرعامل شهر جدید هشتگرد با اشاره به ردیف اعتباری 50 میلیارد تومانی برای تعیین ... براین اساس زیرساخت های شهری در هشتگرد تامین شود. مدیرعامل شهر جدید هشتگرد با بیان اینکه در سال 93 آمادگی جذب سرمایه گذار ...
افکار نیوز - دوشنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۴۲
... تا سال تحصیلی 94 به آموزش و پرورش تحویل داده شود. مدیرعامل شهر جدید هشتگرد با اشاره به ردیف اعتباری 50 میلیارد تومانی برای تعیین ... براین اساس زیرساخت های شهری در هشتگرد تامین شود. مدیرعامل شهر جدید هشتگرد با بیان اینکه در سال 93 آمادگی جذب سرمایه گذار ...
خبرگزاری مهر - دوشنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۳۴
... شهر جدید هشتگرد با استقبال از ساخت کورت اسکواش در این شهر بیان داشت: توسعه ورزش در شهر جدید هشتگرد ... شهر جدید هشتگرد یکی از مهمترین دغدغه های مسئولان به شمار می رود. وی اجرای این طرح ورزشی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: برای توسعه ورزش در شهر جدید هشتگرد ...
خبرگزاری فارس - شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۲۲