در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

جدیدترین خبرهای شهر فریمان

آر اس اس
... این روز و در تالار محصولات کشاورزی، 2220 تن شکر سفید کارخانه های قند شیرین، قند فریمان، قند تربت جام و قند نیشابور مورد معامله قرار گرفت. گفتنی است، در روز چهارشنبه 21 ...
ایرنا - چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۵۱
... اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط از کنار گذر تونل انجام می شود. در محور مشهد-فریمان واقع در استان خراسان رضوی تا روز 7 شهریور 94 از ساعت 7 الی 19 به دلیل ...
بولتن نیوز - چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۰۴
... اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط از کنار گذر تونل انجام می شود. در محور مشهد-فریمان واقع در استان خراسان رضوی تا روز 7 شهریور 94 از ساعت 7 الی 19 به دلیل ...
خبرگزاری مهر - چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۳۲
... به خراسان انجام داد نیز همین رویه را ادامه داد و از مناطق شکارممنوع کلیلاق در فریمان بازدید کرد؛ منطقه ای که دارای پوشش گیاهی منحصربه فرد است و چشمه سارهای آن حتی ...
خبرگزاری فارس - چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۰۳
... به خراسان انجام داد نیز همین رویه را ادامه داد و از مناطق شکارممنوع کلیلاق در فریمان بازدید کرد؛ منطقه ای که دارای پوشش گیاهی منحصربه فرد است و چشمه سارهای آن حتی ...
مشرق نیوز - چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۱۶
... به خراسان انجام داد نیز همین رویه را ادامه داد و از مناطق شکارممنوع کلیلاق در فریمان بازدید کرد؛ منطقه ای که دارای پوشش گیاهی منحصربه فرد است و چشمه سارهای آن حتی ...
جهان نیوز - چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۰۶
... به خراسان انجام داد نیز همین رویه را ادامه داد و از مناطق شکارممنوع کلیلاق در فریمان بازدید کرد؛ منطقه ای که دارای پوشش گیاهی منحصربه فرد است و چشمه سارهای آن حتی ...
مشرق نیوز - چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۳۵
... اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط از کنار گذر تونل انجام می شود. در محور مشهد-فریمان واقع در استان خراسان رضوی تا روز 7 شهریور 94 از ساعت 7 الی 19 به دلیل ...
آفتاب - چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۲۹
... اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط از کنار گذر تونل انجام می شود. در محور مشهد-فریمان واقع در استان خراسان رضوی تا روز 7 شهریور 94 از ساعت 7 الی 19 به دلیل ...
فردا نیوز - چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۵۹
... اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط از کنار گذر تونل انجام می شود. در محور مشهد-فریمان واقع در استان خراسان رضوی تا روز 7 شهریور 94 از ساعت 7 الی 19 به دلیل ...
بولتن نیوز - چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۳۷
... اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط از کنار گذر تونل انجام می شود. در محور مشهد-فریمان واقع در استان خراسان رضوی تا روز 7 شهریور 94 از ساعت 7 الی 19 به دلیل ...
خبرگزاری فارس - چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۴۵
... اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط از کنار گذر تونل انجام می شود. در محور مشهد-فریمان واقع در استان خراسان رضوی تا روز 7 شهریور 94 از ساعت 7 الی 19 به دلیل ...
روزنامه دنیای اقتصاد - سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۱۳
... اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط از کنار گذر تونل انجام می شود. در محور مشهد-فریمان واقع در استان خراسان رضوی تا روز 7 شهریور 94 از ساعت 7 الی 19 به دلیل ...
جهان نیوز - سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۵۰
... اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط از کنار گذر تونل انجام می شود. در محور مشهد-فریمان واقع در استان خراسان رضوی تا روز 7 شهریور 94 از ساعت 7 الی 19 به دلیل ...
روزنامه دنیای اقتصاد - سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۱۱
... اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط از کنار گذر تونل انجام می شود. در محور مشهد-فریمان واقع در استان خراسان رضوی تا روز 7 شهریور 94 از ساعت 7 الی 19 به دلیل ...
خبرگزاری مهر - سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۰۵
... اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط از کنار گذر تونل انجام می شود. در محور مشهد-فریمان واقع در استان خراسان رضوی تا روز 7 شهریور 94 از ساعت 7 الی 19 به دلیل ...
نامه - سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۳۵
... اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط از کنار گذر تونل انجام می شود. در محور مشهد-فریمان واقع در استان خراسان رضوی تا روز 7 شهریور 94 از ساعت 7 الی 19 به دلیل ...
فردا نیوز - سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۲۵
... اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط از کنار گذر تونل انجام می شود. در محور مشهد-فریمان واقع در استان خراسان رضوی تا روز 7 شهریور 94 از ساعت 7 الی 19 به دلیل ...
افکار نیوز - سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۴۲
... اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط از کنار گذر تونل انجام می شود. در محور مشهد-فریمان واقع در استان خراسان رضوی تا روز 7 شهریور 94 از ساعت 7 الی 19 به دلیل ...
الف - سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۴۱
... با استفاده از یک دستگاه تاکسی پژو بین شهری، دختران مسافر را به جاده مشهد - فریمان می کشاندند و آنان را به زور مورد تجاوز قرار می دادند. 2 محکوم مذکور در آذر ...
انتخاب - سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۱۸
... اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط از کنار گذر تونل انجام می شود. در محور مشهد-فریمان واقع در استان خراسان رضوی تا روز 7 شهریور 94 از ساعت 7 الی 19 به دلیل ...
خبرگزاری فارس - سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۱۸
... اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط از کنار گذر تونل انجام می شود. در محور مشهد-فریمان واقع در استان خراسان رضوی تا روز 7 شهریور 94 از ساعت 7 الی 19 به دلیل ...
الف - دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۲۰:۳۵
... اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط از کنار گذر تونل انجام می شود. در محور مشهد-فریمان واقع در استان خراسان رضوی تا روز 7 شهریور 94 از ساعت 7 الی 19 به دلیل ...
نامه - دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۲۰:۲۲
... اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط از کنار گذر تونل انجام می شود. در محور مشهد-فریمان واقع در استان خراسان رضوی تا روز 7 شهریور 94 از ساعت 7 الی 19 به دلیل ...
فردا نیوز - دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۴۰
... اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط از کنار گذر تونل انجام می شود. در محور مشهد-فریمان واقع در استان خراسان رضوی تا روز 7 شهریور 94 از ساعت 7 الی 19 به دلیل ...
جهان نیوز - دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۴۱