در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

جدیدترین خبرهای شهر شیرود

آر اس اس
... ترک کردند.مهدی مهدوی،امیر غفور،رحمان داوودی،علیرضا جدیدی،فرهاد قائمی،مهدی مرندی،سعید شیرود،ارمین تشکری و سامان فائزی ماندند و به میانداری رحمان محمدی راد تمرینات کششی را شروع کردند ...
دانا - دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۰۸
... ترک کردند.مهدی مهدوی،امیر غفور،رحمان داوودی،علیرضا جدیدی،فرهاد قائمی،مهدی مرندی،سعید شیرود،ارمین تشکری و سامان فائزی ماندند و به میانداری رحمان محمدی راد تمرینات کششی را شروع کردند ...
خبر آنلاین - دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۰۳
... غلامی (سرعتی)، علیرضا نصر اصفهانی، سید جواد معنوی نژاد، سعید جواهری توانا، حامد تارودی، سعید شیرود، مجتبی قلی زاده (دریافت کننده)، جواد حسین آبادی، رضا صفایی و امین علوی (پشت خط زن ...
افکار نیوز - دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۲۰
... غلامی (سرعتی)، علیرضا نصر اصفهانی، سید جواد معنوی نژاد، سعید جواهری توانا، حامد تارودی، سعید شیرود، مجتبی قلی زاده (دریافت کننده)، جواد حسین آبادی، رضا صفایی و امین علوی (پشت خط زن ...
ورزش ۳ - یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۲۷
... غلامی (سرعتی)، علیرضا نصر اصفهانی، سید جواد معنوی نژاد، سعید جواهری توانا، حامد تارودی، سعید شیرود، مجتبی قلی زاده (دریافت کننده)، جواد حسین آبادی، رضا صفایی و امین علوی (پشت خط زن ...
افکار نیوز - یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۲۵
... غلامی (سرعتی)، علیرضا نصر اصفهانی، سید جواد معنوی نژاد، سعید جواهری توانا، حامد تارودی، سعید شیرود، مجتبی قلی زاده (دریافت کننده)، جواد حسین آبادی، رضا صفایی و امین علوی (پشت خط زن ...
خبرگزاری فارس - یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۰۳
... غلامی (سرعتی)، علیرضا نصر اصفهانی، سید جواد معنوی نژاد، سعید جواهری توانا، حامد تارودی، سعید شیرود، مجتبی قلی زاده (دریافت کننده)، جواد حسین آبادی، رضا صفایی و امین علوی (پشت خط زن ...
تسنیم - دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۵۳
... غلامی (سرعتی)، علیرضا نصر اصفهانی، سید جواد معنوی نژاد، سعید جواهری توانا، حامد تارودی، سعید شیرود، مجتبی قلی زاده (دریافت کننده)، جواد حسین آبادی، رضا صفایی و امین علوی (پشت خط زن ...
ایرنا - دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۳۵
... غلامی (سرعتی)، علیرضا نصر اصفهانی، سید جواد معنوی نژاد، سعید جواهری توانا، حامد تارودی، سعید شیرود، مجتبی قلی زاده (دریافت کننده)، جواد حسین آبادی، رضا صفایی و امین علوی (پشت خط زن ...
باشگاه خبرنگاران جوان - دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۱۵
... غلامی (سرعتی)، علیرضا نصر اصفهانی، سید جواد معنوی نژاد، سعید جواهری توانا، حامد تارودی، سعید شیرود، مجتبی قلی زاده (دریافت کننده)، جواد حسین آبادی، رضا صفایی و امین علوی (پشت خط زن ...
خبرگزاری فارس - دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۱۲
... ، سید جواد معنوی نژاد، سعید جواهری توانا، حامد تارودی، سعید شیرود، مجتبی قلی زاده (دریافت کننده)، جواد حسین آبادی، رضا صفایی ... ، سید جواد معنوی نژاد، سعید جواهری توانا، حامد تارودی، سعید شیرود، مجتبی قلی زاده (دریافت کننده)، جواد حسین آبادی، رضا صفایی ...
باشگاه خبرنگاران جوان - دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۰۰:۴۲
... غلامی (سرعتی)، علیرضا نصر اصفهانی، سید جواد معنوی نژاد، سعید جواهری توانا، حامد تارودی، سعید شیرود، مجتبی قلی زاده (دریافت کننده)، جواد حسین آبادی، رضا صفایی و امین علوی (پشت خط زن ...
باشگاه خبرنگاران جوان - یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۴۰
... غلامی (سرعتی)، علیرضا نصر اصفهانی، سید جواد معنوی نژاد، سعید جواهری توانا، حامد تارودی، سعید شیرود، مجتبی قلی زاده (دریافت کننده)، جواد حسین آبادی، رضا صفایی و امین علوی (پشت خط زن ...
خبرگزاری فارس - یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۲۶
... شده است، افزود: خیمه معرفت در امامزاده سید قوام الدین(ع)، امامزاده شیرعلی(ع) و امامزاده سید حسن(ع) شیرود برپا شده است. صالحی بیان داشت: غرفه پاسخگویی به مسائل و مشکلات شرعی، غرفه عفاف و حجاب ...
خبرگزاری فارس - یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۳۷
... غلامی (سرعتی)، علیرضا نصر اصفهانی، سید جواد معنوی نژاد، سعید جواهری توانا، حامد تارودی، سعید شیرود، مجتبی قلی زاده (دریافت کننده)، جواد حسین آبادی، رضا صفایی و امین علوی (پشت خط زن ...
ایرنا - یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۴۹
... دریافت کننده: علیرضا نصر اصفهانی، سید جواد معنوی نژاد، سعید جواهری توانا، حامد تارودی، سعید شیرود، مجتبی قلی زاده پشت خط زن: جواد حسین آبادی، رضا صفایی و امین علوی لیبرو: مجتبی ...
اروم نیوز - یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۳۰
... دریافت کننده: علیرضا نصر اصفهانی، سید جواد معنوی نژاد، سعید جواهری توانا، حامد تارودی، سعید شیرود، مجتبی قلی زاده پشت خط زن: جواد حسین آبادی، رضا صفایی و امین علوی لیبرو: مجتبی ...
خانه ورزش - شنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۲۱:۴۴
... دریافت کننده: علیرضا نصر اصفهانی، سید جواد معنوی نژاد، سعید جواهری توانا، حامد تارودی، سعید شیرود، مجتبی قلی زاده پشت خط زن: جواد حسین آبادی، رضا صفایی و امین علوی لیبرو: مجتبی ...
ایرنا - شنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۱۷
... و مسعود غلامی دریافت کننده: علیرضا نصراصفهانی، سیدجواد معنوی نژاد، سعید جواهری توانا، حامد تارودی، سعید شیرود و مجتبی قلی زاده پشت خط زن: جواد حسین آبادی، رضا صفایی و امین علوی لیبرو: مجتبی ...
تسنیم - شنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۱۳
... غلامیدریافت کننده: علیرضا نصر اصفهانی، سید جواد معنوی نژاد، سعید جواهری توانا، حامد تارودی، سعید شیرود، مجتبی قلی زادهپشت خط زن: جواد حسین آبادی، رضا صفایی و امین علویلیبرو: مجتبی یوسفی، عبدالرضا ...
تابناک - شنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۱۳
... دریافت کننده: علیرضا نصر اصفهانی، سید جواد معنوی نژاد، سعید جواهری توانا، حامد تارودی، سعید شیرود، مجتبی قلی زاده پشت خط زن: جواد حسین آبادی، رضا صفایی و امین علوی لیبرو: مجتبی ...
باشگاه خبرنگاران جوان - شنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۱۵
... دریافت کننده: علیرضا نصر اصفهانی، سید جواد معنوی نژاد، سعید جواهری توانا، حامد تارودی، سعید شیرود، مجتبی قلی زاده پشت خط زن: جواد حسین آبادی، رضا صفایی و امین علوی لیبرو: مجتبی ...
خبر آنلاین - شنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۱۳
... دریافت کننده: علیرضا نصر اصفهانی، سید جواد معنوی نژاد، سعید جواهری توانا، حامد تارودی، سعید شیرود، مجتبی قلی زاده پشت خط زن: جواد حسین آبادی، رضا صفایی و امین علوی لیبرو: مجتبی ...
نامه - شنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۱۸
... دریافت کننده: علیرضا نصر اصفهانی، سید جواد معنوی نژاد، سعید جواهری توانا، حامد تارودی، سعید شیرود، مجتبی قلی زاده پشت خط زن : جواد حسین آبادی، رضا صفایی و امین علوی لیبرو: مجتبی ...
پارس - شنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۱۴
... دریافت کننده: علیرضا نصر اصفهانی، سید جواد معنوی نژاد، سعید جواهری توانا، حامد تارودی، سعید شیرود، مجتبی قلی زاده پشت خط زن: جواد حسین آبادی، رضا صفایی و امین علوی لیبرو: مجتبی ...
ورزش ۳ - شنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۰۲