در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

جدیدترین خبرهای شهر لیلان

آر اس اس
... 5 هسا _ فاز 9 498 46000000 6 دیماس شرق 72 25000000 7 سازه کاران ایلام 288 65000000 8 لیان سازه لیلان 80 68000000 9 سهند 110 55000000 10 آتیه سازان تخت جمشید 154 55000000 منبع:دانا
عرش نیوز - دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۲۳
... 5 هسا _ فاز 9 498 46000000 6 دیماس شرق 72 25000000 7 سازه کاران ایلام 288 65000000 8 لیان سازه لیلان 80 68000000 9 سهند 110 55000000 10 آتیه سازان تخت جمشید 154 55000000
اقتصاد ایران آنلاین - دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۱۴
... 5 هسا _ فاز 9 498 46000000 6 دیماس شرق 72 25000000 7 سازه کاران ایلام 288 65000000 8 لیان سازه لیلان 80 68000000 9 سهند 110 55000000 10 آتیه سازان تخت جمشید 154 55000000
بولتن نیوز - دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۱۰
... 5 هسا _ فاز 9 498 46000000 6 دیماس شرق 72 25000000 7 سازه کاران ایلام 288 65000000 8 لیان سازه لیلان 80 68000000 9 سهند 110 55000000 10 آتیه سازان تخت جمشید 154 55000000
عصر ایران - دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۵۶
... 46000000 6 دیماس شرق 72 25000000 7 سازه کاران ایلام 288 65000000 8 لیان سازه لیلان 80 68000000 9 سهند 110 55000000 10 آتیه سازان تخت ... 46000000 6 دیماس شرق 72 25000000 7 سازه کاران ایلام 288 65000000 8 لیان سازه لیلان 80 68000000 9 سهند 110 55000000 10 ...
آفتاب - دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۱۴
... 5 هسا _ فاز 9 498 46000000 6 دیماس شرق 72 25000000 7 سازه کاران ایلام 288 65000000 8 لیان سازه لیلان 80 68000000 9 سهند 110 55000000 10 آتیه سازان تخت جمشید 154 55000000
بولتن نیوز - یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۹:۳۰
... 5 هسا _ فاز 9 498 46000000 6 دیماس شرق 72 25000000 7 سازه کاران ایلام 288 65000000 8 لیان سازه لیلان 80 68000000 9 سهند 110 55000000 10 آتیه سازان تخت جمشید 154 55000000
افق نیوز - یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۸:۲۰
... دیماس شرق 6 65،000،000 288 سازه کاران ایلام 7 68،000،000 80 لیان سازه لیلان 8 55،000،000 110 سهند 9 55،000،000 154 آتیه سازان تخت جمشید 10
رجا نیوز - یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۷:۵۳
... 5 هسا _ فاز 9 498 46000000 6 دیماس شرق 72 25000000 7 سازه کاران ایلام 288 65000000 8 لیان سازه لیلان 80 68000000 9 سهند 110 55000000 10 آتیه سازان تخت جمشید 154 55000000
اقتصاد ایران آنلاین - یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۲۲
... 6 دیماس شرق 72 25،000،000 7 سازه کاران ایلام 288 65،000،000 8 لیان سازه لیلان 80 68،000،000 9 سهند 110 55،000،000 10 آتیه سازان تخت جمشید 154 ...
شفاف نیوز - یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۱۴
... 6 دیماس شرق 72 25،000،000 7 سازه کاران ایلام 288 65،000،000 8 لیان سازه لیلان 80 68،000،000 9 سهند 110 55،000،000 10 آتیه سازان تخت جمشید 154 ...
افکار نیوز - یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۵۴
... 5 هسا _ فاز 9 498 46000000 6 دیماس شرق 72 25000000 7 سازه کاران ایلام 288 65000000 8 لیان سازه لیلان 80 68000000 9 سهند 110 55000000 10 آتیه سازان تخت جمشید 154 55000000
جهان نیوز - یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۲۹
... 6 دیماس شرق 72 25،000،000 7 سازه کاران ایلام 288 65،000،000 8 لیان سازه لیلان 80 68،000،000 9 سهند 110 55،000،000 10 آتیه سازان تخت جمشید 154 ...
تسنیم - یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۲۸
... 5 هسا _ فاز 9 498 46000000 6 دیماس شرق 72 25000000 7 سازه کاران ایلام 288 65000000 8 لیان سازه لیلان 80 68000000 9 سهند 110 55000000 10 آتیه سازان تخت جمشید 154 55000000 انتهای پیام
دانا - یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۵۳
... دیماس شرق 6 65،000،000 288 سازه کاران ایلام 7 68،000،000 80 لیان سازه لیلان 8 55،000،000 110 سهند 9 55،000،000 154 آتیه سازان تخت جمشید 10
خبرگزاری مهر - یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۴۷
... 5 هسا _ فاز 9 498 46000000 6 دیماس شرق 72 25000000 7 سازه کاران ایلام 288 65000000 8 لیان سازه لیلان 80 68000000 9 سهند 110 55000000 10 آتیه سازان تخت جمشید 154 55000000
فردا نیوز - یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۲۹
... 5 هسا _ فاز 9 498 46000000 6 دیماس شرق 72 25000000 7 سازه کاران ایلام 288 65000000 8 لیان سازه لیلان 80 68000000 9 سهند 110 55000000 10 آتیه سازان تخت جمشید 154 55000000
پارس - یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۲۱
... 5 هسا _ فاز 9 498 46000000 6 دیماس شرق 72 25000000 7 سازه کاران ایلام 288 65000000 8 لیان سازه لیلان 80 68000000 9 سهند 110 55000000 10 آتیه سازان تخت جمشید 154 55000000 انتهای پیام/ب
خبرگزاری فارس - یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۱۴
... فرزند شهید سید منصور بیاتیان، سید شریف حسینی فرزند سید شبیل حسینی، ضرغام صادقی فرزند لیلان صادقی، علی کائیدی فرزند ملک محمد کائیدی، حسین گروسی فرزند شهید محمود گروسی، علی مطهری ...
روزنامه دنیای اقتصاد - یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۲۰
... می دهد. شیب عمومی زمین در این شهرستان از شمال به جنوب است و سه رودخانه لیلان چای، مردق چای، صوفی چای از رودخانه های مهم تأمین کننده آب کشاورزی شهرستان هستند ...
تسنیم - یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۲۹
... فرزند شهید سید منصور بیاتیان، سید شریف حسینی فرزند سید شبیل حسینی، ضرغام صادقی فرزند لیلان صادقی، علی کائیدی فرزند ملک محمد کائیدی، حسین گروسی فرزند شهید محمود گروسی، علی مطهری ...
افکار نیوز - یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۲۳
... فرزند شهید سید منصور بیاتیان، سید شریف حسینی فرزند سید شبیل حسینی، ضرغام صادقی فرزند لیلان صادقی، علی کائیدی فرزند ملک محمد کائیدی، حسین گروسی فرزند شهید محمود گروسی، علی مطهری ...
فردا نیوز - یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۲۰
... فرزند شهید سید منصور بیاتیان، سید شریف حسینی فرزند سید شبیل حسینی، ضرغام صادقی فرزند لیلان صادقی، علی کائیدی فرزند ملک محمد کائیدی، حسین گروسی فرزند شهید محمود گروسی، علی مطهری ...
دانا - یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۱۶
... فرزند شهید سید منصور بیاتیان، سید شریف حسینی فرزند سید شبیل حسینی، ضرغام صادقی فرزند لیلان صادقی، علی کائیدی فرزند ملک محمد کائیدی، حسین گروسی فرزند شهید محمود گروسی، علی مطهری ...
خبرگزاری فارس - یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۵۹
... (شامل دهستان های گاودل مرکزی، گاودل غربی و گاودل شرقی) و لیلان (شامل دهستان های لیلان جنوبی و لیلان شمالی)، دو نقطه شهری به نام های ملکان و لیلان و 83 آبادی است. براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ...
خبرگزاری فارس - چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۲۲:۵۱