چهارشنبه ۰۵ اردیبهشتساعت ۱۱:۱۳Apr 2018 25

جاسوس آمریکا

برترین ها   ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ - ۱۴:۲۶    
.... علم در مجادلات سیاسی با منصور، وی را رسماً جاسوس امریکا خطاب کرده بود. ...
وکیل ملت   ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ - ۲۲:۲۰    
.... یک روز نوبت هاشمی بود که در دهه هفتاد در نماز جمعه شعار می دادند مخالف هاشمی/دشمن پیغمبر است و بعد شد سردسته خواص بی بصیرت! یک روز خاتمی از سیدخندان تبدیل شد به فتنه گر، یک روز نخست وزیر آرام امام تبدیل شد به جاسوس ...
ایرنا   ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰۲:۲۳    
را با 10 جاسوس آمریکا مبادله کرد. وی پیش تر مأمور اطلاعاتی روسیه بود که به دلیل جاسوسی برای دولت انگلیس درسال 2006 ( 1385) به 13 سال حبس در مسکو محکوم شد. او متهم بود که هویت جاسوسان روس را در اروپا به سازمان جاسوسی ام.آی.6 گزارش داده است. ...
ایرنا   ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ - ۱۲:۵۴    
... بلانشد هفته گذشته از بهبودی وضعیت یولیا اسکریپال خبر داد و متعاقباً جمعه گذشته تائید کرد که وضعیت جسمانی سرگئی اسکریپال نیز به سرعت رو بهبودی است. اسکریپال سال 2010 هنگام تبادل جاسوسان میان واشنگتن و مسکو به انگلیس پناهنده شد که در آن، روسیه چهار جاسوس خود را با 10 جاسوس آمریکا مبادله کرد. ...
دیپلماسی ایرانی   ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ - ۱۹:۰۸    
... روابط روسیه و انگلیس بر سر موضوع مسمومیت سرگئی اسکریپال جاسوس دوجانبه روس و دخترش در سالزبری رو به وخامت گذاشته است . اسکریپال در سال 2010 هنگام تبادل جاسوس میان آمریکا و روسیه به انگلیس پناهنده شد که در آن، مسکو چهار جاسوس خود را با 10 جاسوس آمریکا مبادله کرد . ...
روزنامه جوان آنلاین   ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ - ۰۱:۳۴    
.... اسکریپال در سال 2010 هنگام تبادل جاسوس میان امریکا و روسیه به انگلیس پناهنده شد که در جریان آن، مسکو چهار جاسوس خود را با 10 جاسوس امریکا مبادله کرد. وی پیشتر مأمور اطلاعاتی روسیه بود که به دلیل جاسوسی برای دولت انگلیس در سال 2006 به 13 سال حبس در مسکو محکوم شد. وی متهم بود که هویت جاسوسان روس را در اروپا به سازمان جاسوسی ام. آی. 6 گزارش داده است. ...
ایرنا   ۱۳۹۷/۰۱/۱۷ - ۱۸:۵۹    
... اسکریپال سال 2010 هنگام تبادل جاسوسان میان واشنگتن و مسکو به انگلیس پناهنده شد که در آن، روسیه چهار جاسوس خود را با 10 جاسوس آمریکا مبادله کرد. ...
خبرگزاری تابناک   ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ - ۲۲:۲۸    
... اسکریپال سال 2010 هنگام تبادل جاسوسان میان واشنگتن و مسکو به انگلیس پناهنده شد که در آن، روسیه چهار جاسوس خود را با 10 جاسوس آمریکا مبادله کرد. ...
ایرنا   ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ - ۱۸:۰۲    
...، روسیه چهار جاسوس خود را با 10 جاسوس آمریکا مبادله کرد. وی پیش تر مأمور اطلاعاتی روسیه بود که به دلیل جاسوسی برای دولت انگلیس درسال 2006 به 13 سال حبس در مسکو محکوم شد، او متهم بود که هویت جاسوسان روس را در اروپا به سازمان جاسوسی ام.آی.6 گزارش داده است. ...
ایرنا   ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۱۹:۳۰    
جاسوس آمریکا مبادله کرد. وی پیشتر مامور اطلاعاتی روسیه بود که به دلیل جاسوسی برای دولت انگلیس در سال 2006 به 13 سال حبس در مسکو محکوم شد. او متهم بود که هویت جاسوسان روس را در اروپا به سازمان جاسوسی ام.آی.6 گزارش داده است. مقامات انگلیس ادعا می کنند که اسکریپال براثر تماس با ماده سمی اعصاب ساخت روسیه، به شدت بیمار شده است. ...
ایرنا   ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۱۷:۰۶    
... اسکریپال سال 2010 هنگام تبادل جاسوسان میان واشنگتن و مسکو به انگلیس پناهنده شد که در آن، روسیه چهار جاسوس خود را با 10 جاسوس آمریکا مبادله کرد. ...
پایگاه خبری جامعه   ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ - ۰۱:۳۷    
...، علاوه بر این پرونده جاسوس آمریکا یی که به بهانه ادامه تحصیل به ایران آمده بود از مهم ترین پرونده هایی بود که با ورود دستگاه قضا حکم مقتضی صادر و در نهایت مختومه شد. در نهایت پرونده دری اصفهانی نیز پس از مدتها مورد بررسی قرار گرفت که دادگاه در نهایت او را به 5 سال حبس محکوم کرد. ...
ایرنا   ۱۳۹۷/۰۱/۱۳ - ۱۷:۳۰    
... اسکریپال سال 2010 هنگام تبادل جاسوسان میان واشنگتن و مسکو به انگلیس پناهنده شد که در آن، روسیه چهار جاسوس خود را با 10 جاسوس آمریکا مبادله کرد. ...
ایرنا   ۱۳۹۷/۰۱/۱۳ - ۱۶:۴۳    
... روابط روسیه و انگلیس بر سر موضوع مسمومیت سرگئی اسکریپال جاسوس دوجانبه روس و دخترش در شهر سالزبری انگلیس رو به وخامت گذاشته است. اسکریپال در سال 2010 هنگام تبادل جاسوس میان آمریکا و روسیه به انگلیس پناهنده شد که مسکو در آن چهار جاسوس خود را با 10 جاسوس آمریکا مبادله کرد. ...
ایرنا   ۱۳۹۷/۰۱/۱۳ - ۱۵:۲۳    
... اسکریپال در سال 2010 هنگام تبادل جاسوس میان آمریکا و روسیه به انگلیس پناهنده شد که مسکو در آن چهار جاسوس خود را با 10 جاسوس آمریکا مبادله کرد. ...
ایرنا   ۱۳۹۷/۰۱/۱۲ - ۱۵:۵۳    
...، روسیه چهار جاسوس خود را با 10 جاسوس آمریکا مبادله کرد. وی پیش تر مأمور اطلاعاتی روسیه بود که به دلیل جاسوسی برای دولت انگلیس در سال 2006 به 13 سال حبس در مسکو محکوم شد، او متهم بود که هویت جاسوسان روس را در اروپا به سازمان جاسوسی ام.آی.6 گزارش داده است. ...
ایرنا   ۱۳۹۷/۰۱/۱۲ - ۰۳:۱۴    
... به گزارش ایرنا، روابط روسیه و انگلیس بر سر موضوع مسمومیت سرگئی اسکریپال جاسوس دوجانبه روس و دخترش در سالزبری رو به وخامت گذاشته است. اسکریپال در سال 2010 هنگام تبادل جاسوس میان آمریکا و روسیه به انگلیس پناهنده شد که در آن، مسکو چهار جاسوس خود را با 10 جاسوس آمریکا مبادله کرد. ...
ایرنا   ۱۳۹۷/۰۱/۱۲ - ۰۱:۴۸    
...، مسکو چهار جاسوس خود را با 10 جاسوس آمریکا مبادله کرد. وی پیش تر مامور اطلاعاتی روسیه بود که به دلیل جاسوسی برای دولت انگلیس در سال 2006 به 13 سال حبس در مسکو محکوم شد، او متهم بود که هویت جاسوسان روس را در اروپا به سازمان جاسوسی ام.آی.6 گزارش داده است. ...
ایرنا   ۱۳۹۷/۰۱/۱۱ - ۱۶:۱۰    
... بحران در روابط روسیه و انگلیس در پیوند با مسمومیت اسکریپال جاسوس روسی رخ داده است. اسکریپال به همراه دخترش بی هوش روی نیمکت در پارکی در لندن پیدا شده است. وی در سال 2010 هنگام تبادل جاسوس میان آمریکا و روسیه به انگلیس پناهنده شد که در آن، مسکو چهار جاسوس خود را با 10 جاسوس آمریکا مبادله کرد. اروپام** 1346**1917 ارتباط با سردبیر newsroom@irna.ir ...
ایرنا   ۱۳۹۷/۰۱/۱۱ - ۱۶:۰۶    
... اسکریپال در سال 2010 هنگام تبادل جاسوس میان آمریکا و روسیه به انگلیس پناهنده شد که در آن، مسکو چهار جاسوس خود را با 10 جاسوس آمریکا مبادله کرد. ...
ایرنا   ۱۳۹۷/۰۱/۱۱ - ۱۴:۴۶    
... بحران اخیر بین روسیه و انگلیس و در پی آن پیوستن برخی کشورها به لندن در پیوند با بی هوشی اسکریپال جاسوس روسی رخ داده است. اسکریپال در سال 2010 هنگام تبادل جاسوس میان آمریکا و روسیه به انگلیس پناهنده شد که در آن، مسکو چهار جاسوس خود را با 10 جاسوس آمریکا مبادله کرد. ...
ایرنا   ۱۳۹۷/۰۱/۱۱ - ۰۴:۱۲    
... روابط روسیه و انگلیس براثر مساله مسمومیت سرگئی اسکریپال و دخترش تیره شده است؛ انگلیس و بالغ بر 20 کشور، تاکنون درمجموع نزدیک به 150 دیپلمات روس را اخراج کرده اند. اسکریپال در سال 2010 هنگام تبادل جاسوس میان آمریکا و روسیه به انگلیس پناهنده شد که در آن، مسکو چهار جاسوس خود را با 10 جاسوس آمریکا مبادله کرد. ...
ایرنا   ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ - ۱۷:۳۸    
... اسکریپال در سال 2010 هنگام تبادل جاسوس میان آمریکا و روسیه به انگلیس پناهنده شد که در آن، مسکو چهار جاسوس خود را با 10 جاسوس آمریکا مبادله کرد. ...
ایرنا   ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ - ۱۷:۲۹    
...، مسکو چهار جاسوس خود را با 10 جاسوس آمریکا مبادله کرد. وی پیشتر مامور اطلاعاتی روسیه بود که به دلیل جاسوسی برای دولت انگلیس در سال 2006 به 13 سال حبس در مسکو محکوم شد، او متهم بود که هویت جاسوسان روس را در اروپا به سازمان جاسوسی ام.آی.6 گزارش داده است. شبد**اروپام**461**1379 ارتباط با سردبیر newsroom@irna.ir ...
ایرنا   ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ - ۱۷:۱۹    
... انگلیس، روسیه را مسئول مسموم شدن اسکریپال شناخت که از طرف مسکو رد شده است. اسکریپال در سال 2010 هنگام تبادل جاسوس میان آمریکا و روسیه به انگلیس پناهنده شد که در آن، مسکو چهار جاسوس خود را با 10 جاسوس آمریکا مبادله کرد. وی پیش تر مامور اطلاعاتی روسیه بود که به دلیل جاسوسی برای دولت انگلیس در سال 2006 به 13 سال حبس در مسکو محکوم شد، او متهم بود که هویت جاسوسان روس را در اروپا به سازمان جاسوسی ام.آی.6 گزارش داده است. شبد**اروپام**436**1379 ارتباط با سردبیر newsroom@irna.ir ...
ایرنا   ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ - ۱۷:۰۹    
... روابط روسیه و انگلیس بر اثر مساله مسمومیت سرگئی اسکریپال و دخترش تیره شده است، انگلیس و حدود 30 کشور، تا کنون در مجموع نزدیک به 150 دیپلمات روس را اخراج کرده اند. اسکریپال در سال 2010 هنگام تبادل جاسوس میان آمریکا و روسیه به انگلیس پناهنده شد که در آن، مسکو چهار جاسوس خود را با 10 جاسوس آمریکا مبادله کرد. ...
ایرنا   ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ - ۱۵:۴۸    
...، مسکو چهار جاسوس خود را با 10 جاسوس آمریکا مبادله کرد. وی پیش تر مامور اطلاعاتی روسیه بود که به دلیل جاسوسی برای دولت انگلیس در سال 2006 به 13 سال حبس در مسکو محکوم شد، او متهم بود که هویت جاسوسان روس را در اروپا به سازمان جاسوسی ام.آی.6 گزارش داده است. ...
ایرنا   ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ - ۰۱:۵۲    
... سرگئی اسکریپال 66 ساله جاسوس پیشین روسیه که در انگلیس زندگی می کرد، چندی پیش به همراه دخترش، بی هوش بر روی یک نیمکت در مرکز خریدی در شهر سالزبری پیدا شد. او در سال 2010 هنگام تبادل جاسوس میان آمریکا و روسیه به انگلیس پناهنده شد که در آن، مسکو چهار جاسوس خود را با 10 جاسوس آمریکا مبادله کرد. ...
ایرنا   ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ - ۰۱:۲۹    
...، مسکو چهار جاسوس خود را با 10 جاسوس آمریکا مبادله کرد. وی پیش تر مامور اطلاعاتی روسیه بود که به دلیل جاسوسی برای دولت انگلیس در سال 2006 به 13 سال حبس در مسکو محکوم شد، او متهم بود که هویت جاسوسان روس را در اروپا به سازمان جاسوسی ام.آی.6 گزارش داده است. مقامات انگلیس ادعا می کنند که اسکریپال براثر تماس با ماده سمی اعصاب ساخت روسیه، به شدت بیمار شده است. ...
ایرنا   ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ - ۲۳:۴۰    
... اسکریپال در سال 2010 هنگام تبادل جاسوس میان آمریکا و روسیه به انگلیس پناهنده شد که در آن، مسکو چهار جاسوس خود را با 10 جاسوس آمریکا مبادله کرد. ...
ایرنا   ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ - ۲۳:۳۵    
... انگلیس، روسیه را مسئول مسموم شدن اسکریپال شناخت که از طرف مسکو رد شده است. اسکریپال در سال 2010 هنگام تبادل جاسوس میان آمریکا و روسیه به انگلیس پناهنده شد که در آن، مسکو چهار جاسوس خود را با 10 جاسوس آمریکا مبادله کرد. ...
ایرنا   ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ - ۲۳:۱۵    
... اسکریپال در سال 2010 هنگام تبادل جاسوس میان آمریکا و روسیه به انگلیس پناهنده شد که در آن، مسکو چهار جاسوس خود را با 10 جاسوس آمریکا مبادله کرد. ...
ایرنا   ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ - ۲۰:۲۶    
... او در سال 2010 هنگام تبادل جاسوس میان آمریکا و روسیه به انگلیس پناهنده شد که در آن، مسکو چهار جاسوس خود را با 10 جاسوس آمریکا مبادله کرد. ...
ایرنا   ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ - ۱۹:۴۷    
خود را با 10 جاسوس آمریکا مبادله کرد. وی پیش تر مامور اطلاعاتی روسیه بود که به دلیل جاسوسی برای دولت انگلیس در سال 2006 به 13 سال حبس در مسکو محکوم شد، او متهم بود که هویت جاسوسان روس را در اروپا به سازمان جاسوسی ام.آی.6 گزارش داده است. مقامات انگلیس ادعا می کنند که اسکریپال براثر تماس با ماده سمی اعصاب ساخت روسیه، به شدت بیمار شده است. ...
ایرنا   ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ - ۰۷:۰۱    
... اسکریپال در سال 2010 هنگام تبادل جاسوس میان آمریکا و روسیه به انگلیس پناهنده شد که در آن، مسکو چهار جاسوس خود را با 10 جاسوس آمریکا مبادله کرد. ...
ایرنا   ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ - ۲۰:۱۳    
... انگلیس، روسیه را مسئول مسموم شدن اسکریپال شناخت که از طرف مسکو رد شده است. اسکریپال در سال 2010 هنگام تبادل جاسوس میان آمریکا و روسیه به انگلیس پناهنده شد که در آن، مسکو چهار جاسوس خود را با 10 جاسوس آمریکا مبادله کرد. ...
ایرنا   ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ - ۰۱:۴۴    
با 10 جاسوس آمریکا مبادله کرد. وی پیش تر مامور اطلاعاتی روسیه بود که به دلیل جاسوسی برای دولت انگلیس در سال 2006 به 13 سال حبس در مسکو محکوم شد، او متهم بود که هویت جاسوسان روس را در اروپا به سازمان جاسوسی ام.آی.6 گزارش داده است. مقامات انگلیس ادعا می کنند که اسکریپال براثر تماس با ماده سمی اعصاب ساخت روسیه، به شدت بیمار شده است. ...
ایرنا   ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ - ۲۱:۱۶    
...، مسکو چهار جاسوس خود را با 10 جاسوس آمریکا مبادله کرد. وی پیش تر مامور اطلاعاتی روسیه بود که به دلیل جاسوسی برای دولت انگلیس در سال 2006 به 13 سال حبس در مسکو محکوم شد، او متهم بود که هویت جاسوسان روس را در اروپا به سازمان جاسوسی ام.آی.6 گزارش داده است. ...
خبر آنلاین   ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ - ۱۰:۱۲    
... اسکریپال در سال 2010 هنگام تبادل جاسوس میان آمریکا و روسیه به انگلیس پناهنده شد که در آن، مسکو چهار جاسوس خود را با 10 جاسوس آمریکا مبادله کرد. وی پیش تر مامور اطلاعاتی روسیه بود که به دلیل جاسوسی برای دولت انگلیس در سال 2006 به 13 سال حبس در مسکو محکوم شد، او متهم بود که هویت جاسوسان روس را در اروپا به سازمان جاسوسی ام.آی.6 گزارش داده است. مقامات انگلیس ادعا می کنند که اسکریپال براثر تماس با ماده سمی اعصاب ساخت روسیه، به شدت بیمار شده است. ...
ایرنا   ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ - ۰۲:۲۲    
... براساس گزارش رسانه های انگلیس، حال هر دو وخیم است و مامور پلیسی که آن ها را پیدا کرد، در بیمارستان بستری است. اسکریپال در سال 2010 هنگام تبادل جاسوس میان آمریکا و روسیه به انگلیس پناهنده شد که در آن، مسکو چهار جاسوس خود را با 10 جاسوس آمریکا مبادله کرد. ...
ایرنا   ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ - ۰۱:۴۷    
... اسکریپال در سال 2010 هنگام تبادل جاسوس میان آمریکا و روسیه به انگلیس پناهنده شد که در آن، مسکو چهار جاسوس خود را با 10 جاسوس آمریکا مبادله کرد. ...
ایرنا   ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ - ۲۱:۱۲    
... براساس گزارش رسانه های انگلیس، حال هر دو وخیم است و مامور پلیسی که آن ها را پیدا کرد، در بیمارستان بستری است. اسکریپال در سال 2010 هنگام تبادل جاسوس میان آمریکا و روسیه به انگلیس پناهنده شد که در آن، مسکو چهار جاسوس خود را با 10 جاسوس آمریکا مبادله کرد. ...
ایرنا   ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ - ۲۱:۱۲    
...، مسکو چهار جاسوس خود را با 10 جاسوس آمریکا مبادله کرد. وی پیش تر مامور اطلاعاتی روسیه بود که به دلیل جاسوسی برای دولت انگلیس در سال 2006 به 13 سال حبس در مسکو محکوم شد، او متهم بود که هویت جاسوسان روس را در اروپا به سازمان جاسوسی ام.آی.6 گزارش داده است. مقامات انگلیس ادعا می کنند که اسکریپال براثر تماس با ماده سمی اعصاب ساخت روسیه، به شدت بیمار شده است. ...
ایرنا   ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ - ۲۰:۰۳    
... براساس گزارش رسانه های انگلیس، حال هر دو وخیم است و مامور پلیسی که آن ها را پیدا کرد، در بیمارستان بستری است. اسکریپال در سال 2010 هنگام تبادل جاسوس میان آمریکا و روسیه به انگلیس پناهنده شد که در آن، مسکو چهار جاسوس خود را با 10 جاسوس آمریکا مبادله کرد. ...
ایرنا   ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ - ۱۹:۵۶    
...، مسکو چهار جاسوس خود را با 10 جاسوس آمریکا مبادله کرد. وی پیش تر مامور اطلاعاتی روسیه بود که به دلیل جاسوسی برای دولت انگلیس در سال 2006 به 13 سال حبس در مسکو محکوم شد، او متهم بود که هویت جاسوسان روس را در اروپا به سازمان جاسوسی ام.آی.6 گزارش داده است. ...
ایران آنلاین   ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ - ۱۹:۱۷    
... اسکریپال در سال 2010 هنگام تبادل جاسوس میان آمریکا و روسیه به انگلیس پناهنده شد که در آن، مسکو چهار جاسوس خود را با 10 جاسوس آمریکا مبادله کرد. وی پیش تر مامور اطلاعاتی روسیه بود که به دلیل جاسوسی برای دولت انگلیس در سال 2006 به 13 سال حبس در مسکو محکوم شد، او متهم بود که هویت جاسوسان روس را در اروپا به سازمان جاسوسی ام.آی.6 گزارش داده است. ...
ایرنا   ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ - ۱۸:۱۳    
.... اسکریپال در سال 2006 در روسیه به اتهام جاسوسی برای دولت انگلیس، به 13 سال حبس محکوم شد، وی متهم بود که هویت جاسوسان روس را در اروپا در اختیار سازمان جاسوسی ام.آی.6 انگلیس قرار داده است. وی در سال 2010 در جریان تبادل جاسوسان میان آمریکا و روسیه، به انگلیس پناهنده شد که در آن، مسکو چهار جاسوس خود را با 10 جاسوس آمریکا مبادله کرد. اروپام**1078**1859 ارتباط با سردبیر newsroom@irna.ir ...
ایرنا   ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ - ۱۸:۰۸    
... براساس گزارش رسانه های انگلیس، حال هر دو وخیم است و مامور پلیسی که آن ها را پیدا کرد، در بیمارستان بستری است. اسکریپال در سال 2010 هنگام تبادل جاسوس میان آمریکا و روسیه به انگلیس پناهنده شد که در آن، مسکو چهار جاسوس خود را با 10 جاسوس آمریکا مبادله کرد. ...
ایرنا   ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ - ۱۷:۴۷    
...، مسکو چهار جاسوس خود را با 10 جاسوس آمریکا مبادله کرد. وی پیش تر مامور اطلاعاتی روسیه بود که به دلیل جاسوسی برای دولت انگلیس در سال 2006 به 13 سال حبس در مسکو محکوم شد، او متهم بود که هویت جاسوسان روس را در اروپا به سازمان جاسوسی ام.آی.6 گزارش داده است. مقامات انگلیس ادعا می کنند که اسکریپال براثر تماس با ماده سمی اعصاب ساخت روسیه، به شدت بیمار شده است. اروپام**1429 ارتباط با سردبیر newsroom@irna.ir ...
ایرنا   ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ - ۱۷:۳۵    
... براساس گزارش رسانه های انگلیس، حال هر دو وخیم است و مامور پلیسی که آن ها را پیدا کرد، در بیمارستان بستری است. اسکریپال در سال 2010 هنگام تبادل جاسوس میان آمریکا و روسیه به انگلیس پناهنده شد که در آن، مسکو چهار جاسوس خود را با 10 جاسوس آمریکا مبادله کرد. ...

Pages