چهارشنبه ۱۱ اسفندساعت ۲۱:۴۱Mar 2017 1

اگر گوش شنوای نقد رسانه های حرفه ای نیستید، دستی برای بستن دهان آن ها ...

رسانه در دنیای امروز، دارای رسالت هایی ست. رسالت نقد، رسالت روشنگری، رسالت رساندن صدای مردم به گوش مسئولین و دیگر وظایف که جزء کارکردهای رسانه ها بوده و تصور هر نوع رسانه ای فارغ از این کارکردها، تصور یکشی بدون وجود لوازمی است که به آن ها ملزوم است. ... ...

مشاهده خبر در سایت منتشر کننده

سایت های دیگر