چهارشنبه ۰۹ فروردینساعت ۱۴:۰۴Mar 2017 29

بهبود دورنمای رشد اقتصادی ایران در 2017

بانک جهانی در گزارش دورنمای اقتصادی جهانی 2017 نرخ رشد اقتصادی مورد پیش بینی برای ایران را تحت تاثیر افزایش تولید نفت و رشد سرمایه گذاری خارجی افزایش داد. ... ...

مشاهده خبر در سایت منتشر کننده