شنبه ۳۱ تیرساعت ۲۳:۱۲Jul 2017 22

سازمان بازرسی کل کشور (bazresi.ir)

سازمان بازرسی کل کشور 26 اسفند 1393 سازمان بازرسی کل کشور 26 اسفند 1394 سازمان بازرسی کل کشور 28 اسفند 1395 سازمان بازرسی کل کشور 30 فروردین 1396 سازمان بازرسی کل کشور 30 اردیبهشت 1396 سازمان بازرسی کل کشور 31 خرداد 1396 سازمان بازرسی کل کشور 4 تیر 1396 سازمان بازرسی کل کشور 11 تیر 1396 سازمان بازرسی کل کشور 12 تیر 1396 سازمان بازرسی کل کشور 14 تیر 1396 سازمان بازرسی کل کشور 17 تیر 1396 سازمان بازرسی کل کشور 18 تیر 1396 سازمان بازرسی کل کشور 20 تیر 1396 سازمان بازرسی کل کشور 21 تیر 1396 سازمان بازرسی کل کشور 25 تیر 1396 سازمان بازرسی کل کشور 27 تیر 1396 
  ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ - ۱۵:۱۱    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان یزد، هیأت بازرسی این اداره کل از تاریخ 17-04-96 لغایت 02-06-96 در شرکت بیمه ایران استان یزد مستقر می باشد. ...
  ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ - ۱۵:۱۱    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان یزد، هیأت بازرسی این اداره کل از تاریخ 17-04-96 لغایت 02-06-96 در اداره کل راه آهن استان یزد مستقر می باشد. ...
  ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ - ۱۵:۱۱    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان یزد، هیأت بازرسی این اداره کل از تاریخ 17-04-96 لغایت 02-06-96 در شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد مستقر می باشد. ...
  ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ - ۱۵:۱۱    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان یزد، هیأت بازرسی این اداره کل از تاریخ 17-04-96 لغایت 02-06-96 در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد مستقر می باشد. ...
  ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ - ۱۵:۱۱    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان خراسان شمالی، هیأت بازرسی این اداره کل از تاریخ24-04- 96 لغایت 10-06- 96 در مرکز تحقیقات کشاورزی و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی مستقر می باشد. ...
  ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ - ۱۵:۱۱    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان قزوین، هیأت بازرسی این اداره کل (گروه تولید و توسعه) از تاریخ 21-04-1396 لغایت 21-05-1396 در اداره کل بیمه سلامت استان قزوین مستقر می باشد. ...
  ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ - ۱۳:۱۱    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان مازندران، هیئت بازرسی این اداره کل (گروه سیاسی و قضایی) از تاریخ 10-04-1396 لغایت 12-05-1396 در شهرداری رامسر مستقر می باشد. ...
  ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ - ۱۳:۱۱    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان مازندران، هیأت بازرسی این اداره کل (گروه سیاسی و قضایی) از تاریخ 10-04-1396 لغایت 12-05-1396 در فرمانداری رامسر مستقر می باشد. ...
  ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ - ۱۵:۱۲    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان گلستان، هیأت بازرسی این اداره کل (گروه امور تولیدی) از تاریخ 17-4-96 لغایت 9-6-96 در جهادکشاورزی استان گلستان می باشد. ...
  ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ - ۱۵:۱۲    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان گلستان، هیأت بازرسی این اداره کل (گروه امور تولیدی) از تاریخ 14-4-96 لغایت 19-5-96 در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان می باشد. ...
  ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ - ۱۵:۱۲    
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، هیأت بازرسی امور وزارت کشور و شهرداری ها (گروه فنی و خدماتی شهرداری) از تاریخ 10-4-96 لغایت 11-7-96 در شرکت راه آهن شهری تهران و حومه واقع در بزرگراه رسالت ...
  ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ - ۱۳:۱۲    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان ایلام، هیات بازرسی این اداره کل از تاریخ 18-4-1396 لغایت 4-6-1396 در اداره کل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان ایلام به منظور بررسی عملکرد این اداره کل مستقر می ...
  ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ - ۱۹:۱۲    
رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیش از ظهر امروز از بازرسی کل استان مازندران بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور ...
  ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ - ۱۲:۱۲    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان همدان، هیأت بازرسی این اداره کل (گروه اقتصادی و زیربنایی) از تاریخ 15-4-96 لغایت 15-5-96 در شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان مستقر می باشد. ...
  ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ - ۱۲:۱۲    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان همدان، هیأت بازرسی این اداره کل (گروه سیاسی و قضایی) از تاریخ 15-4-96 لغایت 15-5-96 در فرمانداری نهاوند مستقر می باشد. ...
  ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ - ۱۲:۱۲    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان ایلام، هیات بازرسی این اداره کل از تاریخ 20-04-1396 لغایت 11-06-1396 در اداره کل راهداری و حمل و نقل پایانه های استان به منظور بررسی عملکرد اداره کل مستقر است. ...
  ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ - ۱۱:۱۲    
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، در پی انتشار نقل قولی از رئیس شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با قطع برخی از درختان خیابان ولیعصر تهران در رسانه ها ...
  ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ - ۱۵:۰۷    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان مرکزی، هیأت بازرسی این اداره کل از تاریخ 17-04-96 لغایت 17-05-96 در اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی مستقر می باشد. ...
  ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ - ۱۵:۰۷    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان مرکزی، هیأت بازرسی این اداره کل از تاریخ 17-04-96 لغایت 17-05-96 در اداره کل بهزیستی استان مرکزی مستقر می باشد. ...
  ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ - ۱۵:۰۷    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان البرز، هیأت بازرسی این اداره کل از تاریخ 10-4-96 لغایت 25-5-96 در بیمه ایران استان البرز مستقر می باشد. ...
  ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ - ۱۵:۰۷    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان البرز، هیأت بازرسی این اداره کل از تاریخ 10-4-96 لغایت 19-5-96 در بیمارستان شهید باهنر کرج مستقر می باشد. ...
  ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ - ۱۴:۰۷    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان چهارمحال وبختیاری، هیأت بازرسی این اداره کل (گروه امور اقتصادی) از تاریخ 20-04-1396 لغایت 20-06-1396 و در اداره شعب بانک توسعه تعاون استان مستقر می باشد. ...
  ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ - ۱۴:۰۷    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان چهارمحال وبختیاری، هیأت بازرسی این اداره کل (گروه امور فرهنگی) از تاریخ 13-04-96 تا 10-06-96 در اداره کل آموزش و پرورش استان مستقر می باشد. ...
  ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ - ۱۴:۰۷    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان مرکزی، هیأت بازرسی این اداره کل از تاریخ 17-04-96 لغایت 17-05-96 در راه آهن اراک مستقر می باشد. ...
  ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ - ۱۸:۰۷    
استاندار فارس مهم ترین وظیفه سازمان بازرسی را مبارزه با انحرافات و فساد در دستگاه های اداری ذکر کرد و افزود: این موضوع نبایستی باعث از بین بردن جسارت مدیران در تصمیم گیری های کلان شود. ...
  ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ - ۱۸:۰۷    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل گیلان، به مناسبت فرا رسیدن هفته قوه قضائیه و به منظور پاسخگویی به مشکلات مردمی و دسترسی آسان آنان به مسئولین نظارتی ...
  ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ - ۱۳:۰۷    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان لرستان، هیأت بازرسی این اداره کل از تاریخ 10-4-96 تا 11-5-96 در اداره کل آموزش و پرورش این استان مستقر است. ...
  ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ - ۱۲:۰۷    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان کرمان، هیأت بازرسی این بازرسی کل از تاریخ 7-4-96 لغایت 7-6-96 در اداره کل راه آهن مستقر می باشند. ...
  ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ - ۱۶:۰۸    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان خوزستان، هیأت بازرسی این اداره کل (امور اقتصادی) از تاریخ 10-4-96 تا 1-6-96 در گمرک بندر امام خمینی مستقر است. ...
  ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ - ۱۶:۰۸    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان خوزستان، هیأت بازرسی این اداره کل (امور سیاسی و قضایی) از تاریخ 10-4-96 تا 18-5-96 در شهرداری مسجدسلیمان مستقر است. ...
  ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ - ۱۶:۰۸    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان خوزستان، هیأت بازرسی این اداره کل (امور تولید و توسعه) از تاریخ 10-4-96 تا 18-5-96 در اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان مستقر است. ...
  ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ - ۱۶:۰۸    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان خوزستان، هیأت بازرسی این اداره کل (امور فرهنگی و اجتماعی) از تاریخ 17-4-96 تا 25-5-96 در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول مستقر است ...
  ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ - ۱۶:۰۸    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان خوزستان، هیأت بازرسی این اداره کل (امور سیاسی و قضایی) از تاریخ 10-4-96 تا 21-5-96 در اداره امور مالیاتی شهرستان ماهشهر مستقر است. ...
  ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ - ۱۵:۰۸    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان بوشهر، هیأت بازرسی این اداره کل از تاریخ 27-3-96 لغایت 4-5-96 در سازمان همیاری شهرداریهای استان بوشهر مستقر می باشند. ...
  ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ - ۱۵:۰۸    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان بوشهر، هیات بازرسی این اداره کل از تاریخ 27-3-96 لغایت 28-4-96 در شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر مستقر می باشند. ...
  ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ - ۱۵:۰۸    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان خراسان شمالی، هیأت بازرسی این اداره کل از تاریخ 10-04- 96 لغایت 25-05- 96 در شرکت سهامی بیمه آسیا در استان خراسان شمالی مستقر می باشد. ...
  ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ - ۱۵:۰۸    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان خوزستان، هیأت بازرسی این اداره کل (امور اقتصادی) از تاریخ 10-4-96 تا 25-5-96 در شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان مستقر است. ...
  ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ - ۱۵:۰۸    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان خوزستان، هیأت بازرسی این اداره کل (امور تولید و توسعه) از تاریخ 10-4-96 تا 20-6-96 در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان مستقر می باشد. ...
  ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ - ۱۹:۰۸    
قاضی سراج در جمع بازرسان کل استان ها: محور فعالیت های سازمان، اجرای فرامین مقام معظم رهبری است / در واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال، قانون به طور کامل رعایت نشد ...
  ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ - ۱۲:۰۸    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان مرکزی، هیأت بازرسی این اداره کل از تاریخ 10-04-96 لغایت 10-05-96 در شهرداری دلیجان مستقر می باشد. ...
  ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ - ۱۶:۰۹    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان قزوین، هیأت بازرسی این اداره کل(گروه اقتصادی و زیربنایی) از تاریخ 07-04-1396 لغایت 20-05-1396 در مدیریت امور شعب بانک ملت استان مستقر می باشد. ...
  ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ - ۱۶:۰۹    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان اصفهان، هیأت بازرسی این اداره کل (گروه امور شوراهای اسلامی و شهرداریها) از تاریخ 20-03-96 لغایت 10-05-96 در سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری اصفهان مستقر می ...
  ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ - ۱۶:۰۹    
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، هیأت بازرسی امور آموزشی و پژوهشی از تاریخ 20-3-1396 لغایت 15-5-1396 در سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور مستقر شده است. ...
  ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ - ۱۶:۰۹    
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، هیأت بازرسی امور آموزشی و پژوهشی از تاریخ 20-3-1396 لغایت 15-5-1396 در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستقر شده است. ...
  ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ - ۱۶:۰۹    
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، هیأت بازرسی امور آموزشی و پژوهشی از تاریخ 20-3-1396 لغایت 15-5-1396 در پژوهشگاه بین المللی زلزله و مهندسی زلزله مستقر شده است. ...
  ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ - ۱۶:۰۹    
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، هیأت بازرسی امور آموزشی و پژوهشی از تاریخ 20-3-1396 لغایت 15-5-1396 در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران مستقر شده است. ...
  ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ - ۱۵:۳۹    
آغوان هووسپیان رئیس کمیته تحقیق جمهوری ارمنستان طی پیامی خطاب به قاضی سراج بر مبارزه با جرائم فراملی به خصوص تروریسم و افراط گرایی تأکید کرد. ...
  ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ - ۱۸:۱۰    
دکتر جان روبرت والترز رئیس آمبودزمان نامیبیا و رئیس سابق آمبودزمان بین المللی طی پیامی خطاب به قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن دهشتناک خواندن حمله تروریستی چهارشنبه هفته گذشته تهران ...
  ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ - ۱۶:۱۰    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان اصفهان، هیأت بازرسی این اداره کل (گروه امور فرهنگی) از تاریخ 20-03-96 لغایت 20-05-96 در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان مستقر می باشد. ...
  ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ - ۱۶:۱۰    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان اصفهان، هیأت بازرسی شهرستان کاشان از تاریخ 20-03-96 لغایت 21-04-96 در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کاشان مستقر می باشد. ...
  ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ - ۱۱:۱۰    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان لرستان، مراسم تودیع و معارفه معاون نظارت و بازرسی، بازرسی کل این استان با حضور محمدرضا اشرف بازرس کل، جانجان معاون سابق نظارت و بازرسی ...
  ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ - ۱۱:۴۰    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان لرستان، هیأت بازرسی این اداره کل از تاریخ 16-3-96 تا 11-5-96 در شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 12 (لرستان) این استان مستقر است. ...
  ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ - ۰۹:۴۰    
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، عصر روز سه شنبه قاضی سراج ضمن بازدید از سازمان مبارزه با فساد جمهوری آذربایجان با کامران علی اف رییس این سازمان دیدار و گفتگو کرد. ...
  ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ - ۰۹:۴۰    
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر مناسبات بسیار گسترده ای با کشور آذربایجان دارد و آذربایجان نیز پس از استقلال ...
  ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ - ۰۹:۴۰    
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، قاضی سراج که برای شرکت در سومین اجلاس رؤسای دستگاه های مبارزه با فساد و نهادهای آمبودزمانی کشورهای عضو اکو، به باکو سفر کرده است، با ذاکر قرال اف ...
  ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ - ۱۷:۱۰    
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، قاضی سراج در مراسم افتتاحیه سومین اجلاس رؤسای دستگاه های مبارزه با فساد و نهادهای آمبودزمانی کشورهای عضو اکو که در شهر باکو جمهوری آذربایجان در حال برگزاری ...
  ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ - ۱۶:۴۰    
سازمان بازرسی کل کشور در نظر دارد انجام امور سرویس و نگهداری، راهبری و تعمیرات تأسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان های خود را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید ...
  ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ - ۱۶:۴۰    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان کرمان، جلسه شورای قضایی استان کرمان شنبه ششم خرداد همزمان با اولین روز از ماه مبارک رمضان به میزبانی بازرسی کل استان کرمان برگزار شد. ...
  ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ - ۱۵:۴۰    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان مازندران، هیأت بازرسی این اداره کل (گروه فرهنگی و اجتماعی) از تاریخ 10-02-1396 لغایت 20-03-1396 در اداره کل میراث فرهنگی ...
  ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ - ۱۶:۱۰    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان کرمان، هیأت بازرسی این اداره کل از تاریخ 1-3-96 لغایت 1-5-96 در اداره امور شعب بانک رفاه کارگران استان کرمان مستقر می باشند. ...
  ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ - ۱۵:۱۱    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان همدان، هیأت بازرسی این اداره کل (گروه بانک و بیمه) از تاریخ 1-3-96 لغایت 1-4-96 در شرکت بیمه دانا- شعبه همدان مستقر می باشد. ...
  ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ - ۱۵:۱۱    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان آذربایجان غربی، هیأت بازرسی این بازرسی کل به منظور بررسی عملکرد سازمان مبادین میوه و تره بار و سازماندهی مشاغل شهری شهرداری ارومیه طی سال های 1394 و 1395 از تاریخ ...
  ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ - ۱۱:۱۱    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان خراسان رضوی، هیأت بازرسی این اداره کل (امور سیاسی و قضایی) از تاریخ 9-2-1396 لغایت 20-3-1396 در اداره کل کمیته امداد خراسان رضوی واقع در مشهد- بلوار مدرس- مدرس12- ...
  ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ - ۱۴:۳۶    
سازمان بازرسی کل کشور در نظر دارد "خرید چیلر – UPS - ژنراتور" مورد نیاز خود را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید ...
  ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ - ۱۲:۳۶    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان خراسان رضوی، هیأت بازرسی این اداره کل (امور تولیدی) از تاریخ 2-2-1396 لغایت 8-4-1396 در اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی واقع در مشهد- تقاطع بلوار خیام و فردوسی ...
  ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ - ۱۴:۳۸    
به نام خدا آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای سازمان بازرسی کل کشور در نظر دارد "خرید تجهیزات شبکه ارتباطی مرکز داده" مورد نیاز خود را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید ...
  ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ - ۱۰:۰۷    
احمدرضا ارشدی به سمت بازرس کل امور اقتصادی و دارایی منصوب شد. به گزارش روابط عمومی، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حکمی احمدرضا ارشدی را به سمت بازرس کل امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد. ...
  ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ - ۱۷:۰۷    
فراخوان جذب نیروی انسانی در قالب امریه خدمت سربازی سازمان بازرسی کل کشور به منظور توسعه منابع انسانی و جذب متخصصان کارآمد در مقاطع تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر در رشته ها و تخصص های مالی، حسابداری ...
  ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ - ۱۸:۳۷    
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، آیین تکریم و معارفه بازرس کل استان البرز با حضور قاضی سراج در دادگستری البرز برگزار شد ...
  ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ - ۱۸:۳۷    
امام جمعه کرج در دیدار با قاضی سراج: باید هزینه انجام فساد و تخلف را بالا ببریم به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور ...
  ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ - ۱۵:۰۷    
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، هیأت بازرسی امور آموزشی و پژوهشی از تاریخ 19-1-1396 لغایت 27-2-1396 در پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی مستقر شده است. ...
  ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ - ۱۵:۰۷    
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، هیأت بازرسی امور آموزشی و پژوهشی از تاریخ 19-1-1396 لغایت 27-2-1396 در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور مستقر شده است. ...
  ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ - ۱۳:۳۷    
سعید دهقان به سمت بازرس کل امور بانک ها و بیمه منصوب شد. به گزارش روابط عمومی، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حکمی سعید دهقان را به سمت بازرس کل امور بانک ها و بیمه منصوب کرد. ...
  ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ - ۱۳:۳۷    
احمد علی آبادی فراهانی به سمت سرپرست بازرسی کل استان البرز منصوب شد. به گزارش روابط عمومی، ناصر سراج در حکمی احمد علی آبادی فراهانی را به سمت سرپرست بازرسی کل استان البرز منصوب کرد. ...
  ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ - ۱۵:۳۷    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان هرمزگان، هیأت بازرسی این اداره کل از تاریخ 02-02-1396 لغایت 02-05-1396 در شهرداری قشم مستقر می باشد. ...
  ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ - ۱۵:۳۷    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان هرمزگان، هیأت بازرسی این اداره کل از تاریخ 06-02-1396 لغایت 05-05-1396 در صدا و سیمای مرکز خلیج فارس مستقر می باشد. ...
  ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ - ۱۵:۳۷    
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، هیأت بازرسی امور آموزشی و پژوهشی از تاریخ 19-1-1396 لغایت 27-2-1396 دروزارت علوم، تحقیقات وفناوری مستقر شده است. ...
  ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ - ۱۲:۵۰    
جلسه هم اندیشی پیرامون ماده 68 قانون انتخابات ریاست جمهوری در بازرسی کل استان کرمان جلسه هم اندیشی پیرامون ماده 68 قانون انتخابات ریاست جمهوری با جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی استان کرمان شنبه ...
  ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ - ۱۵:۵۱    
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، قاضی ناصر سراج در آیین افتتاح ساختمان جدید بازرسی کل استان خوزستان که پیش از ظهر امروز با حضور رئیس کل دادگستری ...
  ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ - ۱۰:۵۲    
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، در این مراسم ابراهیم شاهرخیان معاون برنامه ریزی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور، افشارنیا رییس کل دادگستری استان خوزستان ...
  ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ - ۰۹:۲۲    
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ناصر سراج صبح امروز در بدو ورود به استان خوزستان، در گلزار شهدای شهر اهواز حضور یافت و با قرائت فاتحه و نثار گل ...
  ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ - ۱۴:۲۲    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان اصفهان، هیأت بازرسی این اداره کل (گروه امور تولیدی) از تاریخ 20-02-96 لغایت 05-05-96 در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان مستقر می باشد. ...
  ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ - ۱۴:۲۲    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان اصفهان، هیأت بازرسی این اداره کل (گروه امور شوراهای اسلامی و شهرداریها) از تاریخ 20-02-96 لغایت 30-03-96 در شهرداری زرین شهر مستقر می باشد. ...
  ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ - ۱۴:۲۲    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان اصفهان، هیأت بازرسی این اداره کل (گروه امور اقتصادی) از تاریخ 01-03-96 لغایت 08-05-96 در شرکت های سهامی بیمه نوین و معلم استان اصفهان مستقر می باشد. ...
  ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ - ۱۴:۲۲    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان اصفهان، هیأت بازرسی این اداره کل (گروه امور شوراهای اسلامی و شهرداریها) از تاریخ 05-02-96 لغایت 05-03-96 در شهرداری گلپایگان مستقر می باشد. ...
  ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ - ۱۵:۴۹    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان قزوین ، هیأت بازرسی این اداره کل (گروه اقتصادی و زیربنایی) از تاریخ 04-02-1396 لغایت 06-03-1396 در مدیریت امور شعب بانک شهر استان قزوین مستقر می باشد. ...
  ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ - ۱۵:۴۹    
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، هیأت بازرسی امور ورزش و جوانان از تاریخ 2-2-96 لغایت 17-4-96 به منظور بررسی عملکرد فدراسیون سوارکاری طی سالهای 1394 تا 1395 در فدراسیون سوارکاری مستقر می ...
  ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ - ۱۵:۱۹    
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، هیأت بازرسی امور ورزش و جوانان از تاریخ 2-2-96 لغایت 29-4-96 در اداره کل وزارت ورزش و جوانان استان تهران به منظور بررسی عملکرد مسئولین مربوطه در تثبیت ...
  ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ - ۱۵:۱۹    
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، هیأت بازرسی امور ورزش و جوانان از تاریخ 2-2-96 لغایت 17-4-96 به منظور بررسی عملکرد فدراسیون پزشکی ورزشی طی سالهای 1394 تا 1395 در فدراسیون پزشکی ورزشی ...
  ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ - ۱۵:۱۹    
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، هیأت بازرسی امور ورزش و جوانان از تاریخ 2-2-96 لغایت 21-4-96 به منظور بررسی عملکرد آن شرکت در چگونگی جذب و هزینه کرد اعتبارات عمرانی از سال 1383 تا 1394 در ...
  ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ - ۱۴:۴۹    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان گیلان، هیأت بازرسی این اداره کل (گروه تولید و توسعه) از تاریخ 02-02-1396 لغایت 04-03-1396 در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان فومن مستقر می باشد. ...
  ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ - ۱۴:۴۹    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان خراسان شمالی، هیأت بازرسی این اداره کل از تاریخ09-02- 96 لغایت 20-03- 96 در اداره کل تامین اجتماعی استان خراسان شمالی مستقر می باشد. ...
  ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ - ۱۴:۴۹    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان سمنان، هیأت بازرسی این اداره کل از تاریخ 9-2-96 لغایت 31-3-96 در بیمارستان 264 تختخوابی کوثر سمنان مستقر می باشد. ...
  ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ - ۱۴:۴۹    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان خراسان شمالی، هیأت بازرسی این اداره کل از تاریخ 16-02- 96 لغایت 31-03- 96 در شرکت پشتیبانی امور دام استان خراسان شمالی مستقر می باشد. ...
  ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ - ۱۷:۴۹    
بازرس کل امور فرهنگی و رسانه ها منصوب شد. به گزارش روابط عمومی، افشین سهراب خان به سمت بازرس کل امور فرهنگی و رسانه ها منصوب شد. ...
  ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ - ۱۳:۱۹    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان چهارمحال و بختیاری، هیأت بازرسی این اداره کل (گروه امور سیاسی) از تاریخ 02-02-1396 لغایت 30-02-1396 در فرمانداری شهرستان بن و بخشداری های تابعه مستقر می باشد. ...
  ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ - ۱۴:۲۳    
مدیرکل دفتر توسعه نظارت همگانی منصوب شد. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشوردر حکمی حسینعلی احمدی گرجی را به سمت مدیرکل دفتر توسعه نظارت همگانی منصوب کرد. ...
  ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ - ۱۴:۲۳    
حبیب الله فتاحی اردکانی به سمت مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری منصوب شد. به گزارش روابط عمومی، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حکمی حبیب الله فتاحی اردکانی را به سمت مدیرکل منابع انسانی و ...
  ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ - ۱۳:۵۳    
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، قاضی سراج طی حکمی، علی فرهادی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان منصوب کرد. ...
  ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ - ۱۵:۲۳    
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان البرز، هیأت بازرسی این اداره کل از تاریخ 2-2-96 لغایت 18-3-96 در شهرداری گلسار مستقر می باشد. ...
مشاهده نتایج بیشتر...