جمعه ۰۸ اردیبهشتساعت ۰۱:۱۶Apr 2017 28

اداره کل پزشک قانونی استان اصفهان (es.lmo.ir)

  ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ - ۱۴:۵۰    
  ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ - ۱۴:۵۰    
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در یازده ماهه سال 1395 تعداد138 هزار و 128نفر درحوزه معاینات سرپائی در اداره کل پزشکی قانونی استان و مراکز تابعه مورد معاینه قرار گرفته اند که از این ...
  ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ - ۱۴:۵۰    
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در 11 ماهه اول سال جاری تعداد 92نفر (همگی مرد) بدلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این تعداد در ...
  ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ - ۱۴:۵۰    
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان، در 11 ماهه سال 1395تعداد 31 مورد فوتی (30 مرد و یک زن ) به دلیل برق گرفتگی به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع شده است. ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ - ۱۰:۳۳    
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان، در 11 ماهه سال 1395 آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان با تشحیص علت مرگ مسمومیت با گاز مونواکسید کربن ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ - ۱۰:۳۳    
در 11 ماهه سال 95 تعداد 36 هزار و 367 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل 1.7 درصد کاهش یافته است ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ - ۱۰:۳۳    
به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان ، تمهیدات لازم جهت خدمت رسانی هر چه مطلوب تر به مراجعین و مسافرین نوروزی در ایام نوروز درنظر گرفته شده تا خدمات در کوتاه ترین زمان ممکن ارائه ...
  ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ - ۱۵:۳۲    
  ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ - ۱۵:۳۲    
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در 10 ماهه سالجاری، 127 هزار و 967 نفر در حوزه معاینات سرپایی در اداره کل پزشکی قانونی استان و مراکز تابعه مورد معاینه قرار گرفته اند که از این تعداد 39 ...
  ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ - ۱۵:۳۲    
به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان در 10 ماهه سال جاری، 619 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه و 429 نفر از آنها مجوز سقط درمانی را دریافت ...
  ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ - ۱۵:۳۲    
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در نه ماهه اول سال جاری تعداد 80 نفر (همگی مرد) بدلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این تعداد ...
  ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ - ۱۲:۳۲    
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان، درنه ماهه سال 1395 آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان با تشحیص علت مرگ مسمومیت با قرص برنج ...
  ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ - ۱۲:۳۲    
در نه ماهه سال جاری، 851 نفرکه در حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند به اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع داده شده اند ...
  ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ - ۱۱:۳۲    
در نه ماهه سال 95 تعداد 31 هزار و 158 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل 1.2 درصد کاهش یافته است ...
  ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ - ۱۱:۳۲    
به گزارش روابط عمومی اداره کل پز شکی قانونی استان اصفهان، دوره آموزشی کارشناسی تخصصی در تالار تشریح با حضور دکتر قره داغی مدیر کل امور آموزش و کارآموزی سازمان پزشکی قانونی کشور به مدت دو روز در ...
  ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ - ۱۱:۳۲    
به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان در نه ماهه سال 1395 تعداد 534 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه و 363 نفر از آنها مجوز سقط درمانی را ...
  ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ - ۱۱:۳۲    
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در نه ماهه سال 1395 تعداد 116 هزار و 280 نفر درحوزه معاینات سرپائی در اداره کل پزشکی قانونی استان و مراکز تابعه مورد معاینه قرار گرفته اند که از این ...
  ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ - ۱۴:۲۰    
  ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ - ۱۴:۲۰    
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان، در هشت ماهه سال 1395تعداد 24 مورد فوتی (23 مرد و 1زن) به دلیل برق گرفتگی به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع شده است. ...
  ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ - ۱۴:۲۰    
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در هشت ماهه سال 1395 تعداد پرونده های به نتیجه رسیده در کمیسیون های پزشکی قانونی استان 888 مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل (821 مورد) معادل 8 ...
  ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ - ۱۴:۲۰    
در هشت ماهه سال جاری، 793 نفرکه در حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند به اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع داده شده اند ...
  ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ - ۱۵:۰۴    
در هشت ماهه سال 95 تعداد 28 هزار و 863 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 1.1 درصد کاهش یافته است ...
  ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ - ۱۵:۰۴    
  ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ - ۱۵:۰۴    
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان، در هشت ماهه سال 1395 آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان باتشحیص علت مرگ مسمومیت با گاز مونواکسید کربن ...
  ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ - ۰۹:۰۰    
اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان در نوزدهمین جشنواره شهیدرجائی در شاخص های اختصاصی موفق به کسب رتبه اول شد. ...
  ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ - ۱۴:۰۰    
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان، در هشت ماهه سال 1395 آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان با تشحیص علت مرگ مسمومیت با قرص برنج ...
  ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ - ۱۴:۰۰    
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان، در هشت ماهه اول سال جاری تعداد 74 نفر (همگی مرد) به دلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این ...
  ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ - ۱۴:۰۰    
دوره آموزشی بررسی انواع لکه و اصول علمی روش های غربالگری و آزمون های تائیدی 23 و 24 آذر ماه سال جاری در اصفهان برگزار شد . ...
  ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ - ۱۴:۰۰    
در هفت ماهه سال جاری، 699 نفرکه در حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند به اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع داده شده اند ...
  ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ - ۱۴:۰۰    
در هفت ماهه سال 95 تعداد 26 هزار و 254 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند.این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل 4 دهم درصد کاهش یافته است ...
  ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ - ۱۴:۰۰    
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان ، درهفت ماهه سال 1395 آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان باتشحیص علت مرگ مسمومیت با قرص برنج ...
  ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ - ۱۴:۵۹    
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در هفت ماهه اول سال جاری تعداد 64 نفر (همگی مرد) بدلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این تعداد ...
  ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ - ۱۴:۵۹    
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان، در هفت ماهه سال 1395 آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان باتشحیص علت مرگ مسمومیت با گاز مونواکسید کربن ...
  ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ - ۱۱:۵۹    
دوره تخصصی وحدت رویه در معاینات 20و 21 آبان ماه سال جاری در اصفهان برگزار شد . به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان ...
  ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ - ۱۱:۱۱    
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان، در شش ماهه اول سال 1395تعداد 21 مورد فوتی (20 مرد و 1زن ) به دلیل برق گرفتگی به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع شده است. ...
  ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ - ۱۱:۱۱    
در شش ماهه اول سال 95 تعداد 23 هزار و 25 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند.این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل 3 دهم درصد افزایش یافته است ...
  ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ - ۱۲:۰۲    
گردهمائی مسوولین حفاظت و اطلاعات سازمان پزشکی قانونی کشور با حضور رئیس حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه، مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان پزشکی قانونی کشور، مدیر کل پزشکی قانونی استان اصفهان ...
  ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ - ۱۴:۲۹    
در پنج ماهه اول سال 1395 تعداد 241 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه و 204 نفر از آنها مجوز سقط درمانی را دریافت کردند . ...
  ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ - ۱۴:۲۹    
در پنج ماهه اول سال 1395 تعداد 66 هزار و 367 نفر در حوزه معاینات سرپایی در اداره کل پزشکی قانونی استان و مراکز تابعه مورد معاینه قرار گرفته اند که از این تعداد 20 هزار و 807 نفر زن و 45 هزار و 560 ...
  ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ - ۱۴:۲۹    
در پنج ماهه اول سال 95 تعداد 19 هزار و 312 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل هشت دهم درصد افزایش یافته است ...
  ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ - ۱۰:۴۹    
Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در پنج ماهه اول سال جاری تعداد 52نفر (همگی مرد) بدلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان ...
  ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ - ۰۹:۴۹    
در پنج ماهه اول سال جاری، 487 نفرکه در حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند به اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع داده شده اند ...
  ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ - ۰۹:۴۹    
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان، در پنج ماهه اول سال 1395تعداد 17 مورد فوتی (16 مرد و 1زن ) به دلیل برق گرفتگی به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع گردیده است. ...
  ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ - ۱۵:۵۶    
بخش معاینات سرپایی • نوع خدمات قابل ارائه : این بخش یکی از اصلی ترین بخش های ادارات کل پزشکی قانونی می باشد ...
  ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ - ۱۰:۵۶    
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان حجت الاسلام والمسلمین خطیب ، رییس مرکز حفاظت واطلاعات کل قوه قضاییه و هیات همراه در معیت دکتر ورسه ای رییس حفاظت سازمان پزشکی کشور و خسروی وفا ریاست ...
  ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ - ۱۴:۵۹    
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در چهار ماهه اول سال جاری تعداد 39نفر (همگی مرد) بدلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این تعداد ...
  ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ - ۱۴:۵۹    
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان، در چهار ماهه اول سال 1395 آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان با تشحیص علت مرگ مسمومیت با گاز مونواکسید کربن ...
  ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ - ۱۴:۵۹    
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان، در چهار ماهه اول سال 1395تعداد 12 مورد فوتی (11 مرد و 1زن ) به دلیل برق گرفتگی به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع گردیده است. ...
  ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ - ۱۱:۵۹    
به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان به مناسبت دهه ی کرامت برنامه های ویژه ای پیش بینی و انجام شد. ...
  ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ - ۱۵:۳۶    
به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان دکتر صالح معاون امور مجلس استانها و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان به همراه دکتر اکبری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان از ...
  ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ - ۱۵:۵۷    
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در سه ماهه اول سال 1395 تعداد پرونده های به نتیجه رسیده در کمیسیون های پزشکی قانونی استان 280 مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل (289 مورد) 3 ...
  ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ - ۱۵:۵۷    
به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان در سه ماهه اول سال جاری، 267 نفرکه در حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند به اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع داده شده اند ...
  ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ - ۱۵:۵۷    
در سه ماهه اول سال 95 تعداد 10 هزار و 829 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند.این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل یک دهم درصد افزایش یافته است. ...
  ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ - ۱۱:۱۸    
آمار متقاضیان دریافت مجوز سقط درمانی در پزشکی قانونی استان اصفهان در سه ماهه اول سال 95 کاهش یافت. ...
  ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ - ۱۱:۱۸    
  ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ - ۱۱:۱۸    
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان، در سه ماهه اول سال 1395 آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان با تشخیص علت مرگ مسمومیت با گاز منوکسید کربن ...
  ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ - ۱۱:۱۸    
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان، در سه ماهه اول سال 1395تعداد 7 مورد فوتی (6 مرد و 1 زن ) به دلیل برق گرفتگی به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع گردیده است. ...
  ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ - ۱۴:۲۳    
سلیمانپور ، ضمن تبریک هفته قوه قضائیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر بالاخص شهید مظلوم آیت اله دکتر بهشتی و همچنین تسلیت به مناسبت سالروز شهادت امیر المومنین حضرت علی(ع) ...
  ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ - ۱۵:۱۷    
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در دو ماهه اول سال 1395 تعداد پرونده های به نتیجه رسیده در کمیسیونهای پزشکی قانونی استان155 مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل (193مورد) 19 و هفت ...
  ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ - ۱۵:۱۷    
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در دو ماهه اول سال جاری تعداد 12 نفر (همگی مرد) بدلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این تعداد ...
  ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ - ۱۵:۱۷    
در دو ماهه اول سال جاری، 161 نفر که در حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند به اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع داده شده اند ...
  ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ - ۱۵:۳۴    
در فروردین ماه سال جاری، 71 نفر در حوادث ترافیکی استان اصفهان جان خود را از دست دادند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ، 2.7 درصد کاهش نشان می دهد. ...
  ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ - ۱۵:۳۴    
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در فروردین ماه سال 1395 تعداد 11هزار و 90 نفر در حوزه معاینات سرپائی در اداره کل پزشکی قانونی استان و مراکز تابعه مورد معاینه قرار گرفتند که از این ...
  ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ - ۱۵:۳۴    
اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان در هفدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری حائز رتبه دوم شد. ...
  ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ - ۱۱:۳۴    
آمار متقاضیان دریافت مجوز سقط درمانی در پزشکی قانونی استان اصفهان در فروردین ماه سال 95 کاهش یافت. ...
  ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ - ۱۱:۳۴    
در فروردین ماه سال 95 تعداد 3 هزار و 222 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند.این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل 2.6 دهم درصد افزایش یافته است. ...
  ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ - ۱۱:۱۲    
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان، مدت زمان پاسخدهی به استعلامات آزمایشگاه سرولوِژی و DNA پزشکی قانونی استان اصفهان کاهش یافت. ...
  ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ - ۱۱:۱۲    
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان، رحیمی دادستان عمومی و انقلاب اصفهان از برنامه ریزی و اقدامات پزشکی قانونی استان در خصوص ساماندهی صدور جواز دفن در شهرستان اصفهان تقدیر و بر حمایت همه جانبه ...
  ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ - ۱۱:۱۲    
مهندس طرفه معاون عمرانی استاندار اصفهان در جلسه مشترک با مدیر کل پزشکی قانونی استان و جمعی از مسئولین استان ضمن قدردانی از تلاش ها و خدمات صورت گرفته در اداره کل پزشکی قانونی استان ...
  ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ - ۱۱:۵۱    
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان، طی سال 1394 تعداد 29 مورد فوتی (25 مرد و 4زن ) به دلیل برق گرفتگی به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع گردیده است. ...
  ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ - ۱۱:۵۱    
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در سال 1394 تعداد 146هزار و 669نفر درحوزه معاینات سرپائی در اداره کل پزشکی قانونی استان و مراکز تابعه مورد معاینه قرار گرفته اند که از این تعداد 47 هزار ...
  ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ - ۱۱:۵۱    
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان طی سال 1394 تعداد 97 نفر (همگی مرد) بدلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این تعداد در مقایسه با ...
  ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ - ۱۳:۰۲    
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان، طی سال 1394 آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان باتشحیص علت مرگ مسمومیت با گاز مونواکسید کربن ...
  ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ - ۱۳:۰۲    
طی سال 1394، یکهزار و 110 نفر در حوادث ترافیکی استان اصفهان جان خود را از دست دادند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، یک و نیم درصد کاهش نشان می دهد. ...
  ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ - ۱۰:۴۲    
بنا به پیشنهاد سازمان پزشکی قانونی کشور و موافقت رییس قوه قضاییه، آیین نامه تعرفه های خدمات خاص پزشکی قانونی در سال 1395 ابلاغ شد ...
  ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ - ۱۰:۳۳    
در یازده ماهه سال 1394، 37 هزار و چهار نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 4.6 درصد کاهش یافته است. ...
  ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ - ۱۰:۳۳    
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان، در یازده ماهه سال گذشته 29 مورد فوتی (25 مرد و 4 زن ) به دلیل برق گرفتگی به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع شده است. ...
  ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ - ۱۰:۳۳    
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان ، طی یازده ماهه سال 1394 آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان با تشحیص علت مرگ مسمومیت با گاز مونواکسید کربن ...
  ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ - ۱۲:۰۱    
به دستور مدیر کل پزشکی قانونی استان اصفهان ستاد ویژه ای چهت تسهیل در رسیدگی به امور مراجعین در تعطیلات نوروزی تشکیل شد. ...
  ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ - ۱۴:۲۴    
اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان در هجدهمین جشنواره شهید رجائی در محور برنامه صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری موفق به کسب رتبه اول شد. ...
  ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ - ۱۴:۲۴    
  ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ - ۱۴:۴۶    
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در ده ماهه سال 1394 تعداد 124هزار و 47نفر درحوزه معاینات سرپائی در اداره کل پزشکی قانونی استان و مراکز تابعه مورد معاینه قرار گرفته اند که از این تعداد ...
  ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ - ۱۴:۴۶    
طی ده ماهه سال 1394، 936 نفر در حوادث ترافیکی استان اصفهان جان خود را از دست دادند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ، یک و یک دهم درصد کاهش نشان می دهد. ...
  ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ - ۱۴:۴۶    
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در ده ماهه سال 1394 تعداد پرونده های به نتیجه رسیده در کمیسیونهای پزشکی قانونی استان 1036 مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل (916مورد) 13 درصد ...
  ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ - ۱۱:۵۹    
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان طی ده ماهه سال 1394 تعداد 84 نفر (همگی مرد) بدلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این تعداد در ...
  ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ - ۱۱:۵۹    
ب ه گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان طی ده ماهه سال 1394تعداد 469نفربرای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه و 385 نفر از آنها مجوز سقط درمانی را ...
  ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ - ۱۲:۰۲    
نماینده مجلس مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با حضور در اداره کل پزشکی قانونی استان از مسائل و مشکلات پزشکی قانونی استان آگاه شد. ...
  ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ - ۱۱:۰۰    
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان، طی ده ماهه سال 1394 آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان با تشحیص علت مرگ مسمومیت با گاز مونواکسید کربن ...
  ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ - ۱۱:۰۰    
طی ده ماهه سال 1394 تعداد 34 هزار و 277 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل 4 و نه دهم درصد کاهش یافته است. ...
  ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ - ۱۱:۰۰    
با بکارگیری تجهیزات پیشرفته و استفاده بهینه از ظرفیت نیروی انسانی متخصص موجود در پزشکی قانونی استان اصفهان، مدت زمان پاسخدهی در آزمایشات سم شناسی از 40 روز به 15 روز کاهش یافت. ...
  ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ - ۱۴:۵۸    
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان در این جلسه که در تاریخ 14 بهمن در استانداری تشکیل شد، معاون قوه قضائیه مشکلات پزشکی قانونی استان را تبیین کرد. ...
  ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ - ۱۴:۵۸    
جلسه شورای قضائی استان با حضور معاون قوه قضائیه و رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در تاریخ 14 بهمن در دادگستری کل استان تشکیل شد. ...
  ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ - ۱۴:۵۸    
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور به همراه هیاتی شش نفره مرکب از معاونین و مشاورین روز چهار شنبه 14 بهمن از اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان بازدید کرد. ...
  ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ - ۱۵:۳۸    
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در نه ماهه سال 1394 تعداد پرونده های به نتیجه رسیده در کمیسیون های پزشکی قانونی استان 928 مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل (829 مورد) 11 ...
  ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ - ۱۵:۳۸    
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان، طی نه ماهه سال 1394 تعداد 29 مورد فوتی (25 مرد و جهار زن ) به دلیل برق گرفتگی به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع شده است. ...
  ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ - ۱۵:۳۸    
طی نه ماهه سال 1394، 887 نفر در حوادث ترافیکی استان اصفهان جان خود را از دست دادند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 2.7 درصد کاهش نشان می دهد. ...
  ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ - ۱۴:۳۸    
به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان در تاریخ 1394/11/01 تودیع و معارفه ذیحساب اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان انجام شد ...
  ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ - ۱۴:۳۸    
رئیس دادگستری استان طی نامه ای از دکتر سلیمانپور به دلیل عملکرد مناسب پزشکی قانونی استان در بازرسی های نظارت ستادی دادگستری از واحدهای پزشکی قانونی تشکر کرد.
  ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ - ۱۵:۵۱    
طی نه ماهه سال 1394 تعداد 31 هزار و 523 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل 5.4 درصد کاهش یافته است. ...
  ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ - ۱۳:۵۰    
طی هشت ماهه سال 1394 تعداد 29 هزار و 189 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل 5.4 درصد کاهش یافته است. ...
مشاهده نتایج بیشتر...