سه شنبه ۲۰ آذرساعت ۰۲:۰۸Dec 2018 11

خبرهای فرمانداری گلپایگان 12 تیر 1397 - golpayegan.gov.ir

فرمانداری گلپایگان 9 اسفند 1394 فرمانداری گلپایگان 30 اسفند 1395 فرمانداری گلپایگان 28 اسفند 1396 فرمانداری گلپایگان 31 فروردین 1397 فرمانداری گلپایگان 31 اردیبهشت 1397 فرمانداری گلپایگان 31 خرداد 1397 فرمانداری گلپایگان 1 تیر 1397 فرمانداری گلپایگان 3 تیر 1397 فرمانداری گلپایگان 4 تیر 1397 فرمانداری گلپایگان 5 تیر 1397 فرمانداری گلپایگان 6 تیر 1397 فرمانداری گلپایگان 7 تیر 1397 فرمانداری گلپایگان 9 تیر 1397 فرمانداری گلپایگان 10 تیر 1397 فرمانداری گلپایگان 11 تیر 1397 فرمانداری گلپایگان 12 تیر 1397 فرمانداری گلپایگان 13 تیر 1397 فرمانداری گلپایگان 16 تیر 1397 فرمانداری گلپایگان 17 تیر 1397 فرمانداری گلپایگان 18 تیر 1397 فرمانداری گلپایگان 19 تیر 1397 فرمانداری گلپایگان 21 تیر 1397 فرمانداری گلپایگان 23 تیر 1397 فرمانداری گلپایگان 24 تیر 1397 فرمانداری گلپایگان 25 تیر 1397 فرمانداری گلپایگان 26 تیر 1397 فرمانداری گلپایگان 27 تیر 1397 فرمانداری گلپایگان 30 تیر 1397 
  ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ - ۱۴:۲۰    
با ابتکار دکتر یارمحمدیان سرپر ست فرمانداری گلپایگان جلسه مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه گذاران بمنظور تسریع در رسیدگی به مشکلات متقاضیان و تولیدکنندگان شهرستان گلپایگان دوشنبه 11 تیرماه 97 برگزارشد ...
  ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ - ۱۴:۲۰    
به گزارش روابط عمومی فرمانداری گلپایگان، دکترحسین یارمحمدیان سرپرست فرمانداری گلپایگان در جمع هیأت های ورزشی اظهار کرد: باید در عمل از تیم های ورزشی شهرستان حمایت شود. ...