سه شنبه ۰۱ خردادساعت ۰۳:۱۱May 2018 22
 

سازمان نظام مهندسی معدن ایران (ime.org.ir)

  ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ - ۱۱:۳۵    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ - ۱۲:۳۴    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ - ۱۲:۳۴    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ - ۱۲:۳۴    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ - ۲۳:۱۵    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ - ۱۴:۵۰    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/135528/-سال-گذشته-میزان-تولید-و-صادرات-سیمان-در-کشور-57-میلیون-تن-بود- ...
  ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۱۶:۵۱    
مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو در این دیدار ضمن تبریک سال نو و تشکر از اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن ...
  ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۱۵:۵۱    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/135485/-بانک-صنعت-و-معدن-پیشرو-در-تامین-مالی-طرح-های-زیربنایی-کشور- آدرس سازمان مرکزی: ...
  ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ - ۱۱:۴۰    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید ...
  ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ - ۱۴:۳۹    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/135393/-مجوزهای-غیراصولی-فولادی-باطل-شدند- آدرس سازمان مرکزی: ...
  ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ - ۱۰:۲۲    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ - ۱۰:۲۲    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ - ۱۰:۲۲    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/134774/-ظرفیت-صنعت-سیمان-کشور-به-82-میلیون-تن-رسید آدرس سازمان مرکزی: ...
  ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ - ۱۰:۲۲    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ - ۱۰:۲۲    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ - ۱۰:۲۲    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ - ۱۰:۲۲    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ - ۱۰:۲۲    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ - ۱۰:۲۲    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ - ۱۰:۲۲    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ - ۱۰:۲۲    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ - ۲۳:۵۱    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ - ۲۳:۵۱    
1- ثبت عضویت متقاضی در کاداستر و تخصیص شماره به حساب کابری متقاضی توسط سیستم 2- بررسی صلاحیت فنی ومالی و ارائه گواهی تایید صلاحیت فنی و مالی توسط نظام مهندسی معدن ...
  ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ - ۲۳:۵۱    
1- در مرحله پروانه اکتشاف: بارگزاری گزارش پایان عملیات و درج عملیات 2- بررسی گزارش پایان عملیات 3- کاهش محدوده جهت صدور گواهی کشف توسط کارشناس صمت ...
  ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ - ۲۳:۵۱    
1- در مرحله گواهی کشف: بارگزاری طرح بهره برداری و درج موارد طرح 2- بررسی طرح بهره برداری 3- صدور پیش نویس پروانه بهره برداری 4- صدور اصل پروانه بهره برداری 5- پروانه بهره برداری ...
  ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ - ۲۳:۵۱    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ - ۲۳:۵۱    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ - ۲۳:۵۱    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ - ۲۳:۵۱    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ - ۲۳:۵۱    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ - ۲۳:۵۱    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ - ۲۳:۵۱    
گردهمایی سراسری مدیران و مسئولان پیرامون برنامه آموزشی ویژه کارگران معادن که مشترکا توسط سازمان های ایمیدرو، فنی و حرفه ای کشور و نظام مهندسی معدن ایران از دو سال گذشته آغاز شده است ...
  ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ - ۲۳:۵۱    
گزارش برگزاری پانزدهمین اجلاس هیات عمومی سالانه سازمان نظام مهندسی معدن ایران پانزدهمین اجلاس سالانه هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی معدن ایران ...
  ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ - ۲۳:۵۱    
ابلاغ دستورالعمل ششمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان ها دستورالعمل ششمین دوره انتخابات سازمان های نظام مهندسی معدن استانها به همراه تقویم انتخابات ...
  ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ - ۲۳:۵۱    
ابلاغ منابع و دروس آزمون صدور پروانه اشتغال پیرو ابلاغ وزارت صنعت, معدن و تجارت مبنی بر برگزاری آزمون جهت اخذ پروانه اشتغال ...
  ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ - ۲۳:۵۱    
آزمون صدور و تغییر رسته پروانه اشتغال اشخاص حقیقی دررسته های پی جوئی واکتشاف و استخراج معدن در روز پنج شنبه مورخ 28/10/96 برگزار خواهد شد. 1- ثبت نام از تاریخ 30/9/96 لغایت 22/10/96 ...
  ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ - ۲۳:۵۱    
به دنبال تفاهم نامه فی مابین صندوق بیمه سرمایه گذاری در فعالیتهای معدنی و سازمان نظام مهندسی معدن و تکمیل دوره های آموزشی ارزیابان عضو سازمان ...
  ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ - ۱۴:۴۷    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/134762/-قرارداد-خرید-هواپیماهای-A350-ایرباس-توسط-یک-ایرلاین-چینی- آدرس سازمان مرکزی: ...
  ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ - ۱۶:۲۹    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید ...
  ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ - ۱۶:۲۹    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/134613/ذخایر-قطعی-سنگ-آهن-کشور-3-میلیارد-تن-است آدرس سازمان مرکزی: ...
  ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ - ۱۳:۱۷    
مهن آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ...
  ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ - ۱۶:۴۹    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/134368/-تولیدات-مجتمع-گل-گهر-کنسانتره-و-گندله-از-مرز-20-میلیون-تن-گذشت- ...
  ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ - ۱۶:۱۹    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/134262/-شرح-حال-زغال-سنگی-ها-پس-از-دریافت-مجوز-افزایش-نرخ- آدرس سازمان مرکزی: ...
  ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ - ۱۴:۵۴    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/134259/-تولید-بیش-از-نیمی-از-فولاد-کشور-در-سازمان-جهان-تراز-فولادمبارکه-اصفهان- ...
  ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ - ۰۹:۵۲    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ - ۱۵:۵۴    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/134127/قیمت-آهن-,میلگرد-1396-10-17 آدرس سازمان مرکزی: ...
  ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ - ۱۴:۵۱    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/134121/-بخش-معدن-پرو-فقط-در-یک-ماه-515-میلیون-دلار-سرمایه-جذب-کرد آدرس سازمان مرکزی: ...
  ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ - ۱۴:۵۱    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/134097/-تشریح-مهم ترین-برنامه های-مدیرعامل-جدید-فولاد-آلیاژی-ایران- آدرس سازمان مرکزی: ...
  ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ - ۱۵:۵۹    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/133971/-آینده-به-سود-فلز-سرخ- آدرس سازمان مرکزی: ...
  ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ - ۱۴:۲۹    
گردهمایی سراسری مدیران و مسئولان پیرامون برنامه آموزشی ویژه کارگران معادن که مشترکا توسط سازمان های ایمیدرو، فنی و حرفه ای کشور و نظام مهندسی معدن ایران از دو سال گذشته آغاز شده است ...
  ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ - ۱۴:۲۹    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ - ۱۳:۲۹    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه گسترش صمت بر روی لینک زیر کلیک کنید ...
  ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ - ۱۳:۲۹    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/133919/-مرگ-کارگر-در-معدن-سنگ-آهن-خواف- آدرس سازمان مرکزی: ...
  ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ - ۱۱:۲۹    
به دنبال تفاهم نامه فی مابین صندوق بیمه سرمایه گذاری در فعالیتهای معدنی و سازمان نظام مهندسی معدن و تکمیل دوره های آموزشی ارزیابان عضو سازمان ...
  ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ - ۱۵:۲۲    
آزمون صدور و تغییر رسته پروانه اشتغال اشخاص حقیقی دررسته های پی جوئی واکتشاف و استخراج معدن در روز پنج شنبه مورخ 28/10/96 برگزار خواهد شد. 1- ثبت نام از تاریخ 30/9/96 لغایت 22/10/96 ...
  ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ - ۱۴:۲۲    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید ...
  ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ - ۱۴:۲۲    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه مس پرس بر روی لینک زیر کلیک کنید http://mespress.ir/news/?Id=7445 آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 ...
  ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ - ۰۷:۱۵    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ - ۰۷:۱۵    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ - ۱۵:۵۴    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/133765/حل-مشکلات-کارگران-معدن-زغال-سنگ-سرخس-نیازمند-توجه-مسئولان- آدرس سازمان مرکزی: ...
  ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ - ۱۱:۴۲    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/133715/-بومی-ها-در-اولویت-استخدام-فولاد-شادگان-و-کاوه-اروند-هستند- آدرس سازمان مرکزی: ...
  ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ - ۰۰:۴۲    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ - ۱۴:۴۲    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه ماین نیوز بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.minews.ir/fa/doc/news/41641/ظرفیت-مواد-معدنی-ایران-عالی آدرس سازمان مرکزی: ...
  ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ - ۱۶:۳۷    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/133661/-نامه-نمایندگان-به-رئیس-جمهور-درباره-مطالبات-بازنشستگان-فولاد- ...
  ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ - ۱۲:۱۸    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ - ۱۲:۱۸    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ - ۱۶:۵۵    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/133520/-مشارکت-6500-میلیارد-تومانی-بخش-خصوصی-در-طرح-های-معدنی-و-صنایع-معدنی ...
  ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ - ۱۷:۱۰    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه ماین نیوز بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.minews.ir/fa/doc/news/41456/برنامه-های-لک-سازمان-زمین-شناسی-اکتشافات-معدنی-کشور آدرس سازمان مرکزی: ...
  ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ - ۱۷:۱۰    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/133436/-دستیابی-به-97-درصد-ظرفیت-تولید-فولادسازی-شرکت-فولاد-کاوه-جنوب-کیش- ...
  ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ - ۱۵:۵۷    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/133325/انتصاب-جدید-وزیر-صنعت،-معدن-و-تجارت آدرس سازمان مرکزی: ...
  ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ - ۱۳:۵۲    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ - ۱۶:۱۲    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه گسترش صمت بر روی لینک زیر کلیک کنید ...
  ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ - ۱۶:۱۲    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/133207/-چابهار-به-مرکز-صادرات-محصولات-معدنی-ایران-و-افغانستان-تبدیل-می-شود- ...
  ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ - ۱۴:۱۲    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/133180/-رشد-6-5-درصدی-تقاضای-فولاد-ایران-در-سال-2018- آدرس سازمان مرکزی: ...
  ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ - ۱۴:۱۲    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/133180/-رشد-6-5-درصدی-تقاضای-فولاد-ایران-در-سال-2018- آدرس سازمان مرکزی: ...
  ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ - ۱۴:۱۲    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/133170/-فعالیت-5-هزار-معدن-در-کشور- آدرس سازمان مرکزی: ...
  ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ - ۱۱:۵۸    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ - ۱۱:۵۸    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ - ۱۱:۵۸    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ - ۱۳:۵۸    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه ماین نیوز بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.minews.ir/fa/doc/news/41087/تولید-سنگ-ایران-گران-تمام-می-شود آدرس سازمان مرکزی: ...
  ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ - ۱۳:۵۸    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/132987/-بومی-سازی-شبکه-های-خنک-کننده-بدنه-کوره های-قوس-الکتریکی- آدرس سازمان مرکزی: ...
  ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ - ۱۳:۵۸    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه مس پرس بر روی لینک زیر کلیک کنید http://mespress.ir/news/?Id=7388 آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 ...
  ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ - ۱۴:۵۷    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/132968/-کش-و-قوس-قیمتی-دربازار-جهانی-سنگ آهن- آدرس سازمان مرکزی: ...
  ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ - ۱۴:۵۰    
جناب آقای مهندس قادری ریاست محترم سازمان نظام مهندسی معدن استان کردستان:مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه و برای ...
  ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ - ۱۴:۵۰    
مهندس نادعلی اسماعیلی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور در ادامه سفرهای استانی خود ، مورخ 29-1-1396 از سازمان استان اردبیل بازدید کرد. ...
  ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ - ۱۱:۵۰    
دیدار روسای سازمان های نظام مهندسی معدن و ساختمان کشور مهندس نادعلی اسماعیلی ، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور و مهندس فرج اله رجبی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ...
  ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ - ۱۱:۵۰    
جناب آقای دکتر کوروش شعبانی کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام ضایعه درگذشت برادر مهربان و مومنتان را از صمیم قلب تسلیت عرض می کنیم ...
  ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ - ۱۵:۲۸    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/132827/-تکنولوژی-ایرانی-پِرِد،-هزینه-های-فولادسازی-را-کاهش-می-دهد- آدرس سازمان مرکزی: ...
  ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ - ۱۰:۵۱    
ابلاغ منابع و دروس آزمون صدور پروانه اشتغال پیرو ابلاغ وزارت صنعت, معدن و تجارت مبنی بر برگزاری آزمون جهت اخذ پروانه اشتغال ...
  ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ - ۱۰:۵۱    
برگزاری گردهمایی سالانه روابط عمومی های سازمان های نظام مهندسی معدن استانها گردهمایی سالانه مسئولان روابط عمومی های سازمان های نظام مهندسی معدن استانها ...
  ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ - ۰۹:۵۱    
ارتقا امتیاز فارغ التحصیلان معدن(تمام گرایش ها) برای رشته های پیمانکاری "آب" و"راه و ترابری" توسط سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد. ...
  ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ - ۰۹:۵۱    
ابلاغ دستورالعمل ششمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان ها دستورالعمل ششمین دوره انتخابات سازمان های نظام مهندسی معدن استانها به همراه تقویم انتخابات ...
  ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ - ۱۲:۵۴    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/132676/-افزایش-هزار-میلیارد-تومانی-سرمایه-شرکت-ملی-صنایع-مس-ایران- آدرس سازمان مرکزی: ...
  ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ - ۱۵:۴۰    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/132505/-لزوم-شناسه-دار-کردن-فلزات-گران-بها-و-سنگ-های-قیمتی-در-خراسان-رضوی- ...
  ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ - ۱۵:۰۰    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/132363/-افتتاح-شرکت-ماد کتو-استیل-کرد-با-تسهیلات-بانک-صنعت-و-معدن آدرس سازمان مرکزی: ...
  ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ - ۱۶:۳۷    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/132244/-دولت-بر-اجرای-زنجیره-فولاد-کردستان-مصمم-است- آدرس سازمان مرکزی: ...
  ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ - ۱۶:۱۲    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید ...
  ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ - ۱۶:۵۵    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/132036/-رشد-صادرات-بیلت-سی-آی-اس- آدرس سازمان مرکزی: ...
  ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ - ۱۶:۵۵    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه مس پرس بر روی لینک زیر کلیک کنید http://mespress.ir/news/?Id=7337 آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 ...
  ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ - ۱۶:۵۵    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/132042/سیستان-و-بلوچستان-از-اولویت-های-برتر-دولت-در-بخش-اکتشاف-است- آدرس سازمان مرکزی: ...
مشاهده نتایج بیشتر...