سه شنبه ۲۲ آبانساعت ۰۲:۰۴Nov 2018 13

سازمان نظام مهندسی معدن ایران (ime.org.ir)

سازمان نظام مهندسی معدن ایران 25 اسفند 1394 سازمان نظام مهندسی معدن ایران 25 اسفند 1395 سازمان نظام مهندسی معدن ایران 5 اسفند 1396 سازمان نظام مهندسی معدن ایران 28 فروردین 1397 سازمان نظام مهندسی معدن ایران 31 اردیبهشت 1397 سازمان نظام مهندسی معدن ایران 20 خرداد 1397 سازمان نظام مهندسی معدن ایران 27 تیر 1397 سازمان نظام مهندسی معدن ایران 22 مرداد 1397 سازمان نظام مهندسی معدن ایران 17 شهریور 1397 سازمان نظام مهندسی معدن ایران 28 مهر 1397 سازمان نظام مهندسی معدن ایران 5 آبان 1397 سازمان نظام مهندسی معدن ایران 7 آبان 1397 سازمان نظام مهندسی معدن ایران 12 آبان 1397 سازمان نظام مهندسی معدن ایران 15 آبان 1397 سازمان نظام مهندسی معدن ایران 20 آبان 1397 
  ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ - ۱۵:۵۳    
فایل صوتی فایل تصویری متقاضیان و بهره برداران محترم معادن، درخواست خود را به صورت آنلاین ارائه نمایند و سامانه با درنظر گرفتن نوبت، به طور تصادفی، افراد واجد شرایط را به متقاضی معرفی می کند ...
  ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ - ۱۵:۵۳    
فایل صوتی فایل تصویری متقاضیان و بهره برداران محترم معادن، درخواست خود را به صورت آنلاین ارائه نمایند و سامانه با درنظر گرفتن نوبت، به طور تصادفی، افراد واجد شرایط را به متقاضی معرفی می کند ...
  ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ - ۱۵:۵۳    
فایل صوتی فایل تصویری متقاضیان و بهره برداران محترم معادن، درخواست خود را به صورت آنلاین ارائه نمایند و سامانه با درنظر گرفتن نوبت، به طور تصادفی، افراد واجد شرایط را به متقاضی معرفی می کند ...
  ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ - ۲۱:۳۲    
فایل صوتی فایل تصویری متقاضیان و بهره برداران محترم معادن، درخواست خود را به صورت آنلاین ارائه نمایند و سامانه با درنظر گرفتن نوبت، به طور تصادفی، افراد واجد شرایط را به متقاضی معرفی می کند ...
  ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ - ۲۱:۳۲    
فایل صوتی فایل تصویری متقاضیان و بهره برداران محترم معادن، درخواست خود را به صورت آنلاین ارائه نمایند و سامانه با درنظر گرفتن نوبت، به طور تصادفی، افراد واجد شرایط را به متقاضی معرفی می کند ...
  ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ - ۲۱:۳۲    
فایل صوتی فایل تصویری متقاضیان و بهره برداران محترم معادن، درخواست خود را به صورت آنلاین ارائه نمایند و سامانه با درنظر گرفتن نوبت، به طور تصادفی، افراد واجد شرایط را به متقاضی معرفی می کند ...
  ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ - ۱۱:۳۲    
فایل صوتی فایل تصویری متقاضیان و بهره برداران محترم معادن، درخواست خود را به صورت آنلاین ارائه نمایند و سامانه با درنظر گرفتن نوبت، به طور تصادفی، افراد واجد شرایط را به متقاضی معرفی می کند ...
  ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ - ۱۱:۳۲    
فایل صوتی فایل تصویری متقاضیان و بهره برداران محترم معادن، درخواست خود را به صورت آنلاین ارائه نمایند و سامانه با درنظر گرفتن نوبت، به طور تصادفی، افراد واجد شرایط را به متقاضی معرفی می کند ...
  ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ - ۱۶:۳۲    
فایل صوتی فایل تصویری متقاضیان و بهره برداران معدن درخواست خود را به صورت آنلاین ارائه می کنند و سامانه با درنظر گرفتن نوبت ...
  ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ - ۱۶:۳۲    
فایل صوتی فایل تصویری متقاضیان و بهره برداران معدن درخواست خود را به صورت آنلاین ارائه می کنند و سامانه با درنظر گرفتن نوبت ...
  ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ - ۰۹:۲۸    
فایل صوتی فایل تصویری متقاضیان و بهره برداران معدن درخواست خود را به صورت آنلاین ارائه می کنند و سامانه با درنظر گرفتن نوبت ...
  ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ - ۱۲:۲۳    
فایل صوتی فایل تصویری متقاضیان و بهره برداران معدن درخواست خود را به صورت آنلاین ارائه می کنند و سامانه با درنظر گرفتن نوبت ...
  ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ - ۱۵:۲۰    
فایل صوتی فایل تصویری متقاضیان و بهره برداران معدن درخواست خود را به صورت آنلاین ارائه می کنند و سامانه با درنظر گرفتن نوبت ...
  ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ - ۱۵:۲۰    
فایل صوتی فایل تصویری متقاضیان و بهره برداران معدن درخواست خود را به صورت آنلاین ارائه می کنند و سامانه با درنظر گرفتن نوبت ...
  ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ - ۱۴:۲۰    
فایل صوتی فایل تصویری متقاضیان و بهره برداران معدن درخواست خود را به صورت آنلاین ارائه می کنند و سامانه با درنظر گرفتن نوبت ...
  ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ - ۱۲:۱۵    
فایل صوتی فایل تصویری متقاضیان و بهره برداران معدن درخواست خود را به صورت آنلاین ارائه می کنند و سامانه با درنظر گرفتن نوبت ...
  ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ - ۱۰:۱۵    
فایل صوتی فایل تصویری متقاضیان و بهره برداران معدن درخواست خود را به صورت آنلاین ارائه می کنند و سامانه با درنظر گرفتن نوبت ...
  ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ - ۱۳:۴۷    
فایل صوتی فایل تصویری متقاضیان و بهره برداران معدن درخواست خود را به صورت آنلاین ارائه می کنند و سامانه با درنظر گرفتن نوبت ...
  ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ - ۱۳:۴۷    
فایل صوتی فایل تصویری متقاضیان و بهره برداران معدن درخواست خود را به صورت آنلاین ارائه می کنند و سامانه با درنظر گرفتن نوبت ...
  ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ - ۱۳:۴۷    
فایل صوتی فایل تصویری متقاضیان و بهره برداران معدن درخواست خود را به صورت آنلاین ارائه می کنند و سامانه با درنظر گرفتن نوبت ...
  ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ - ۱۳:۴۷    
فایل صوتی فایل تصویری متقاضیان و بهره برداران معدن درخواست خود را به صورت آنلاین ارائه می کنند و سامانه با درنظر گرفتن نوبت ...
  ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ - ۱۰:۱۷    
فایل صوتی فایل تصویری متقاضیان و بهره برداران معدن درخواست خود را به صورت آنلاین ارائه می کنند و سامانه با درنظر گرفتن نوبت ...
  ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ - ۱۳:۱۵    
فایل صوتی فایل تصویری متقاضیان و بهره برداران معدن درخواست خود را به صورت آنلاین ارائه می کنند و سامانه با درنظر گرفتن نوبت ...
  ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ - ۱۱:۱۳    
فایل صوتی فایل تصویری متقاضیان و بهره برداران معدن درخواست خود را به صورت آنلاین ارائه می کنند و سامانه با درنظر گرفتن نوبت ...
  ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ - ۱۵:۰۹    
متقاضیان و بهره برداران معدن درخواست خود را به صورت آنلاین ارائه می کنند و سامانه با درنظر گرفتن نوبت، به طور تصادفی افرادی که شرایط لازم (پروانه و ظرفیت اشتغال) را دارند به متقاضی معرفی می کند ...
  ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ - ۱۳:۰۹    
متقاضیان و بهره برداران معدن درخواست خود را به صورت آنلاین ارائه می کنند و سامانه با درنظر گرفتن نوبت، به طور تصادفی افرادی که شرایط لازم (پروانه و ظرفیت اشتغال) را دارند به متقاضی معرفی می کند ...
  ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ - ۱۴:۵۶    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید ...
  ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ - ۱۴:۵۶    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ - ۱۴:۵۶    
سامانه ارجاع خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی معدن رونمایی شد. سامانه ارجاع خدمات مهندسی برای بهره برداران معدنی دوشنبه مورخ 8 مردادماه 1396 در سومین روز برگزاری نمایشگاه بین المللی الکترونیک ...
  ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ - ۱۴:۵۶    
گردهمایی رابطان فناوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی معدن همزمان با نمایشگاه الکامپ برگزار شد سیزدهمین گردهمایی و نشست سالانه رابطان فناوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی معدن باحضور رییس سازمان نظام ...
  ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ - ۱۴:۵۲    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید ...
  ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ - ۲۳:۲۱    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/136357/-دانشگاه-تهران-با-همه-ظرفیت-آماده-پیگیری-ایده-هاست آدرس سازمان مرکزی: ...
  ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ - ۲۳:۲۱    
1- در مرحله گواهی کشف: بارگزاری طرح بهره برداری و درج موارد طرح 2- بررسی طرح بهره برداری 3- صدور پیش نویس پروانه بهره برداری 4- صدور اصل پروانه بهره برداری 5- پروانه بهره برداری ...
  ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ - ۱۳:۲۱    
به دنبال تفاهم نامه فی مابین صندوق بیمه سرمایه گذاری در فعالیتهای معدنی و سازمان نظام مهندسی معدن و تکمیل دوره های آموزشی ارزیابان عضو سازمان ...
  ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ - ۱۳:۲۱    
نشست خبری رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران نشست خبری رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، روز سه شنبه مورخ 26/4/1397 در محل سازمان نظام مهندسی معدن برگزار شد ...
  ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ - ۱۰:۲۱    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید ...
  ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ - ۱۱:۵۸    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/136006/-افزایش-9-7-درصدی-تولید-آلومینیوم آدرس سازمان مرکزی: ...
  ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ - ۱۱:۵۸    
ناد علی اسماعیلی رییس فعلی سازمان مهندس معدن هفته گذشته دردور جدید انتخابات هیئت رییسه سازمان نظام مهندسی معدنی باکسب 80 رای بیش ترین آرا را به خود اختصاص داد. ...
  ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ - ۱۷:۵۸    
شانزدهمین اجلاس سالانه هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی معدن ایران با شرکت ریاست و اعضاء محترم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن ایران ...
  ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ - ۱۷:۵۳    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ - ۱۷:۵۳    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ - ۱۳:۵۹    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید ...
  ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ - ۱۲:۳۷    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ - ۱۲:۳۷    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ - ۱۴:۳۵    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ - ۱۴:۳۵    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ - ۱۱:۳۵    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ - ۱۲:۳۴    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ - ۱۲:۳۴    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ - ۱۲:۳۴    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ - ۲۳:۱۵    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ - ۱۴:۵۰    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/135528/-سال-گذشته-میزان-تولید-و-صادرات-سیمان-در-کشور-57-میلیون-تن-بود- ...
  ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۱۶:۵۱    
مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو در این دیدار ضمن تبریک سال نو و تشکر از اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن ...
  ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۱۵:۵۱    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/135486/-افزایش-39-درصدی-صادرات-فولادسازان-بزرگ آدرس سازمان مرکزی: ...
  ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ - ۱۱:۴۰    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/135454/-کاهش-مصرف-الکترود-گرافیتی-در-کوره-های-قوس-الکتریکی- آدرس سازمان مرکزی: ...
  ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ - ۱۴:۳۹    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/135394/-بهار-معدن-در-97-رقم-می خورد- آدرس سازمان مرکزی: ...
  ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ - ۱۰:۲۲    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ - ۱۰:۲۲    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ - ۱۰:۲۲    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/134770/-تاثیر-برنامه-اصلاح-مالیات-ترامپ-بر-آینده-بازار های-کالایی-در-ایران- ...
  ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ - ۱۰:۲۲    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ - ۱۰:۲۲    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ - ۱۰:۲۲    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ - ۱۰:۲۲    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ - ۱۰:۲۲    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ - ۱۰:۲۲    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ - ۱۰:۲۲    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ - ۱۰:۲۲    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ - ۲۳:۵۱    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ - ۲۳:۵۱    
1- ثبت عضویت متقاضی در کاداستر و تخصیص شماره به حساب کابری متقاضی توسط سیستم 2- بررسی صلاحیت فنی ومالی و ارائه گواهی تایید صلاحیت فنی و مالی توسط نظام مهندسی معدن ...
  ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ - ۲۳:۵۱    
1- در مرحله پروانه اکتشاف: بارگزاری گزارش پایان عملیات و درج عملیات 2- بررسی گزارش پایان عملیات 3- کاهش محدوده جهت صدور گواهی کشف توسط کارشناس صمت ...
  ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ - ۲۳:۵۱    
1- در مرحله گواهی کشف: بارگزاری طرح بهره برداری و درج موارد طرح 2- بررسی طرح بهره برداری 3- صدور پیش نویس پروانه بهره برداری 4- صدور اصل پروانه بهره برداری 5- پروانه بهره برداری ...
  ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ - ۲۳:۵۱    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ - ۲۳:۵۱    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ - ۲۳:۵۱    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ - ۲۳:۵۱    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ - ۲۳:۵۱    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ - ۲۳:۵۱    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ - ۲۳:۵۱    
گردهمایی سراسری مدیران و مسئولان پیرامون برنامه آموزشی ویژه کارگران معادن که مشترکا توسط سازمان های ایمیدرو، فنی و حرفه ای کشور و نظام مهندسی معدن ایران از دو سال گذشته آغاز شده است ...
  ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ - ۲۳:۵۱    
گزارش برگزاری پانزدهمین اجلاس هیات عمومی سالانه سازمان نظام مهندسی معدن ایران پانزدهمین اجلاس سالانه هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی معدن ایران ...
  ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ - ۲۳:۵۱    
ابلاغ دستورالعمل ششمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان ها دستورالعمل ششمین دوره انتخابات سازمان های نظام مهندسی معدن استانها به همراه تقویم انتخابات ...
  ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ - ۲۳:۵۱    
ابلاغ منابع و دروس آزمون صدور پروانه اشتغال پیرو ابلاغ وزارت صنعت, معدن و تجارت مبنی بر برگزاری آزمون جهت اخذ پروانه اشتغال ...
  ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ - ۲۳:۵۱    
آزمون صدور و تغییر رسته پروانه اشتغال اشخاص حقیقی دررسته های پی جوئی واکتشاف و استخراج معدن در روز پنج شنبه مورخ 28/10/96 برگزار خواهد شد. 1- ثبت نام از تاریخ 30/9/96 لغایت 22/10/96 ...
  ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ - ۲۳:۵۱    
به دنبال تفاهم نامه فی مابین صندوق بیمه سرمایه گذاری در فعالیتهای معدنی و سازمان نظام مهندسی معدن و تکمیل دوره های آموزشی ارزیابان عضو سازمان ...
  ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ - ۱۴:۴۷    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/134768/قیمت-آهن-,میلگرد-1396-11-23 آدرس سازمان مرکزی: ...
  ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ - ۱۶:۲۹    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه ماین نیوز بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.minews.ir/fa/doc/news/42633/62-درصد-تولید-فولاد-خاورمیانه-ایران آدرس سازمان مرکزی: ...
  ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ - ۱۶:۲۹    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/134614/انفجار-در-مجتمع-فولاد-کویر-دامغان-یک-کشته-و-2-مصدوم-بر-جاگذاشت ...
  ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ - ۱۳:۱۷    
مهن آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ...
  ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ - ۱۶:۴۹    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/134375/نهایی-شدن-نقشه-راه-معدن-تا-پایان-سال-جاری- آدرس سازمان مرکزی: ...
  ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ - ۱۶:۱۹    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/134262/-شرح-حال-زغال-سنگی-ها-پس-از-دریافت-مجوز-افزایش-نرخ- آدرس سازمان مرکزی: ...
  ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ - ۱۴:۵۴    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/134259/-تولید-بیش-از-نیمی-از-فولاد-کشور-در-سازمان-جهان-تراز-فولادمبارکه-اصفهان- ...
  ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ - ۰۹:۵۲    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ - ۱۵:۵۴    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/134151/-رشد-جزیی-صادرات-سنگ-آهن-هند-و-توقف-خط-تولید-جدید-فولاد-در-چین ...
  ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ - ۱۴:۵۱    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/134121/-بخش-معدن-پرو-فقط-در-یک-ماه-515-میلیون-دلار-سرمایه-جذب-کرد آدرس سازمان مرکزی: ...
  ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ - ۱۴:۵۱    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/134098/-در-صورت-خرید-نقدی-داخلی،-سنگ-آهنی-خود-تمایلی-به-صادرات-ندارند- ...
  ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ - ۱۵:۵۹    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/133971/-آینده-به-سود-فلز-سرخ- آدرس سازمان مرکزی: ...
  ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ - ۱۴:۲۹    
گردهمایی سراسری مدیران و مسئولان پیرامون برنامه آموزشی ویژه کارگران معادن که مشترکا توسط سازمان های ایمیدرو، فنی و حرفه ای کشور و نظام مهندسی معدن ایران از دو سال گذشته آغاز شده است ...
  ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ - ۱۴:۲۹    
آدرس سازمان مرکزی: تهران - خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک - پلاک 60 کد پستی: 1598943713 تلفن: 88854656, 88854676, 88854686 نمابر:88854636 ایمیل : imeo@ime.org.ir
  ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ - ۱۳:۲۹    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه شاتا بر روی لینک زیر کلیک کنید ...
  ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ - ۱۳:۲۹    
برای مشاهده متن کامل خبر از پایگاه دنیای معدن بر روی لینک زیر کلیک کنید http://www.donyayemadan.ir/view/133922/-زنجیره-فولاد-بیشترین-سرمایه-بخش-خصوصی-را-جذب-کرد آدرس سازمان مرکزی: ...
  ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ - ۱۱:۲۹    
به دنبال تفاهم نامه فی مابین صندوق بیمه سرمایه گذاری در فعالیتهای معدنی و سازمان نظام مهندسی معدن و تکمیل دوره های آموزشی ارزیابان عضو سازمان ...
مشاهده نتایج بیشتر...