سه شنبه ۱۹ آذرساعت ۰۴:۱۳Dec 2019 10

خبرهای روابط عمومی هنر هشتم 27 اسفند 1397 - pra8.ir

 
روابط عمومی هنر هشتم 31 اردیبهشت 1397 روابط عمومی هنر هشتم 31 خرداد 1397 روابط عمومی هنر هشتم 1 تیر 1397 روابط عمومی هنر هشتم 30 مرداد 1397 روابط عمومی هنر هشتم 2 شهریور 1397 روابط عمومی هنر هشتم 1 مهر 1397 روابط عمومی هنر هشتم 28 آبان 1397 روابط عمومی هنر هشتم 28 آذر 1397 روابط عمومی هنر هشتم 29 دی 1397 روابط عمومی هنر هشتم 1 بهمن 1397 روابط عمومی هنر هشتم 1 اسفند 1397 روابط عمومی هنر هشتم 8 اسفند 1397 روابط عمومی هنر هشتم 11 اسفند 1397 روابط عمومی هنر هشتم 13 اسفند 1397 روابط عمومی هنر هشتم 16 اسفند 1397 روابط عمومی هنر هشتم 27 اسفند 1397 
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ - ۰۹:۴۵    
سعید نقدی- دولت دوازدهم در حالی شروع به فعالیت نمود که از سوی کنشگران سیاسی و اجتماعی بi خاطر عدم استفاده از ظرفیت جوانان حامی دولت تدبیر امید در دولت اول تحت فشار قرار گرفت ...