جمعه ۰۹ خردادساعت ۱۹:۰۱May 2020 29

خبرهای سازمان تعزیرات حکومتی 11 فروردین 1399 - tazirat.gov.ir

 
سازمان تعزیرات حکومتی 29 اسفند 1394 سازمان تعزیرات حکومتی 28 اسفند 1395 سازمان تعزیرات حکومتی 29 اسفند 1396 سازمان تعزیرات حکومتی 4 تیر 1397 سازمان تعزیرات حکومتی 29 اسفند 1398 سازمان تعزیرات حکومتی 1 فروردین 1399 سازمان تعزیرات حکومتی 2 فروردین 1399 سازمان تعزیرات حکومتی 3 فروردین 1399 سازمان تعزیرات حکومتی 4 فروردین 1399 سازمان تعزیرات حکومتی 5 فروردین 1399 سازمان تعزیرات حکومتی 6 فروردین 1399 سازمان تعزیرات حکومتی 8 فروردین 1399 سازمان تعزیرات حکومتی 9 فروردین 1399 سازمان تعزیرات حکومتی 10 فروردین 1399 سازمان تعزیرات حکومتی 11 فروردین 1399 سازمان تعزیرات حکومتی 12 فروردین 1399 سازمان تعزیرات حکومتی 15 فروردین 1399 سازمان تعزیرات حکومتی 17 فروردین 1399 سازمان تعزیرات حکومتی 19 فروردین 1399 سازمان تعزیرات حکومتی 20 فروردین 1399 سازمان تعزیرات حکومتی 24 فروردین 1399 سازمان تعزیرات حکومتی 25 فروردین 1399 سازمان تعزیرات حکومتی 26 فروردین 1399 سازمان تعزیرات حکومتی 29 فروردین 1399 سازمان تعزیرات حکومتی 30 فروردین 1399 سازمان تعزیرات حکومتی 31 فروردین 1399 
  ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ - ۰۸:۲۸    
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل از کشف اسپری ضدعفونی کننده تقلبی از یک شرکت و جریمه 6 میلیاردی این شرکت خبر داد.