در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر ارومیه

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
15°صافجمعه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
26°صافجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
24°صافجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
18°صافشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
15°نیمه ابریشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
27°نیمه ابریشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
23°صافشنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب
17°صافیکشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
15°صافیکشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
20°صافیکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
25°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
15°صافدوشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
20°صافدوشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
24°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
19°صافدوشنبه ۲۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
14°صافسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
22°صافسه شنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
26°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
18°صافسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی