در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر ارومیه

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
19°احتمال بارشدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
17°نیمه ابریدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
12°نیمه ابریسه شنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
11°Light rain showersسه شنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
18°نیمه ابریسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
18°نیمه ابریسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
12°ابریچهارشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
13°نیمه ابریچهارشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
21°نیمه ابریچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب
22°نیمه ابریچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم تازه9m/sجنوب غربی
13°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
19°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
22°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-جنوب غربی
15°صافپنجشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
صافجمعه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
18°نیمه ابریجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب
22°ابریجمعه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sجنوب غربی
13°صافجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی