در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر ارومیه

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
21°صافچهارشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب
20°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
30°صافچهارشنبه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
28°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
21°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب
19°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب
30°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
29°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
19°صافجمعه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
25°نیمه ابریجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
30°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
24°صافجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
19°صافشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
24°نیمه ابریشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال
29°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
25°صافشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
18°صافیکشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
26°صافیکشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
31°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-جنوب غربی