در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر ارومیه

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
ابریسه شنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
Light rainسه شنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
ابریچهارشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
ابریچهارشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
10°نیمه ابریچهارشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
صافچهارشنبه ۱۸:۳۰آرام0m/sشمال-شمال شرقی
صافپنجشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب
صافپنجشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
11°صافپنجشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
18°صافپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب
نیمه ابریجمعه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
15°ابریجمعه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
19°Light rainجمعه ۱۵:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-جنوب غربی
10°نیمه ابریجمعه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
10°احتمال بارششنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
14°صافشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
19°صافشنبه ۱۵:۳۰نسیم تند6m/sجنوب غربی
13°نیمه ابریشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی