در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر ارومیه

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
15°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
27°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
16°صافجمعه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
29°صافجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
17°صافشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
27°صافشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق
25°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
17°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
25°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
17°صافجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
27°صافجمعه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
33°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
21°صافشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
22°صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
18°نیمه ابرییکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
27°نیمه ابرییکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
25°بارانیدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
31°Light rain showersیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب