در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر ارومیه

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
21°صافسه شنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
19°صافسه شنبه ۰۷:۳۰آرام0m/sشمال غربی
27°صافسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
28°صافسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
20°صافچهارشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
19°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
27°صافچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
29°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
19°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
24°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
30°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
24°صافپنجشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
20°صافجمعه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
25°نیمه ابریجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
31°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
24°صافجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
21°صافشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
27°صافشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
32°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی