در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر ارومیه

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
14°نیمه ابریچهارشنبه ۰۰:۳۰آرام0m/sغرب-جنوب غربی
12°صافچهارشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب
21°صافچهارشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
18°صافچهارشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
14°صافپنجشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
13°نیمه ابریپنجشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
23°Light rain showersپنجشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
19°نیمه ابریپنجشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
15°باران شدیدجمعه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
13°احتمال بارشجمعه ۰۶:۳۰آرام0m/sجنوب-جنوب غربی
15°Light rain showersجمعه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال
18°نیمه ابریجمعه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
13°نیمه ابریشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
15°نیمه ابریشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
20°صافشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
14°Light rain showersشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
11°صافیکشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
19°صافیکشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
23°صافیکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-جنوب غربی
14°صافیکشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی