در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر ارومیه

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
بارانیدوشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
Heavy rain showersدوشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
13°نیمه ابریدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی
نیمه ابریدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب غربی
صافسه شنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
نیمه ابریسه شنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
12°نیمه ابریسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
نیمه ابریچهارشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
Light rainچهارشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
11°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
نیمه ابریچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
صافپنجشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریپنجشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
13°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
صافپنجشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
صافجمعه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
10°صافجمعه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
15°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-جنوب غربی