در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مشهد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
20°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
30°صافچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
25°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
19°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
19°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب
29°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
25°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-جنوب شرقی
19°صافجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
19°صافجمعه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب
26°صافجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
30°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-جنوب شرقی
20°صافشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
26°صافشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
29°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sشرق
22°صافشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب
18°صافیکشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
25°نیمه ابرییکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
30°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-جنوب شرقی
20°صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی