در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مشهد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
صافجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
صافشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
صافشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب
14°صافشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
صافشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
صافیکشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
صافیکشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
19°صافیکشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
12°نیمه ابرییکشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
بارانیدوشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
Light rainدوشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
Light rainدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
11°احتمال بارشدوشنبه ۲۱:۳۰آرام0m/sغرب
Light rainسه شنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
ابریسه شنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
ابریسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
Light rainسه شنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-جنوب شرقی
نیمه ابریچهارشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی