در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مشهد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
نیمه ابریسه شنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
نیمه ابریسه شنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال
15°بارانیسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
بارانیسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب شرقی
ابریچهارشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشرق
نیمه ابریچهارشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
13°نیمه ابریچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
ابریچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
ابریپنجشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
11°ابریپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
14°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
ابریپنجشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
صافجمعه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
14°نیمه ابریجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
19°نیمه ابریجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
صافجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
صافشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
17°Light rain showersشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
18°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی