در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مشهد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
31°صافچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
26°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی