در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مشهد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
نیمه ابریشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
14°نیمه ابریشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
ابریشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
بارانییکشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
بارانییکشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
Light rainیکشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
بارانییکشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
بارانیدوشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
ابریدوشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشرق
ابریدوشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق
صافدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
صافسه شنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
صافسه شنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sشمال-شمال غربی
10°صافسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
صافسه شنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
ابریچهارشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
نیمه ابریچهارشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
ابریچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
صافچهارشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب