در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مشهد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
21°صافشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
23°صافشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب
35°صافشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
32°صافشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
25°صافیکشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
26°صافیکشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب
38°صافیکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
35°صافیکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-جنوب شرقی
25°صافدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
33°صافدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
35°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند7m/sشرق
29°صافدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
23°صافسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
28°صافسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
31°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sشرق-شمال شرقی
26°صافسه شنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
20°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
26°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
29°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sشرق