در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مشهد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
12°صافیکشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
11°صافیکشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
18°ابرییکشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق-جنوب شرقی
بارانییکشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب شرقی
Light rainدوشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
ابریدوشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
نیمه ابریدوشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
نیمه ابریدوشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
نیمه ابریسه شنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
نیمه ابریسه شنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
نیمه ابریسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-جنوب شرقی
ابریسه شنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
صافچهارشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
صافچهارشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
10°صافچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-جنوب شرقی
صافچهارشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
صافپنجشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
نیمه ابریپنجشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
11°ابریپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی