در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مشهد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
11°صافسه شنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
صافسه شنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب شرقی
صافچهارشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
صافچهارشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
10°نیمه ابریچهارشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
صافچهارشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب شرقی
صافپنجشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریپنجشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
15°صافپنجشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
22°صافپنجشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشرق
صافجمعه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
16°صافجمعه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
20°صافجمعه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
12°صافجمعه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
ابریشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
16°نیمه ابریشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
19°نیمه ابریشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
10°نیمه ابریشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی