در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرمان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
16°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰آرام0m/sجنوب غربی
28°صافچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
26°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال
20°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
16°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰آرام0m/sجنوب-جنوب غربی
28°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال
27°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال شرقی
18°صافجمعه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
24°صافجمعه ۱۰:۳۰آرام0m/sجنوب شرقی
31°صافجمعه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
23°صافجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
19°صافشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
26°نیمه ابریشنبه ۱۰:۳۰آرام0m/sشمال شرقی
32°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
24°صافشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
19°صافیکشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
27°صافیکشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
32°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
25°صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی