در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرمان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
29°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم تند6m/sشرق-شمال شرقی
21°صافجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
18°صافجمعه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
31°صافجمعه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
28°صافجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
21°صافشنبه ۰۱:۳۰آرام0m/sجنوب-جنوب غربی
18°صافشنبه ۰۷:۳۰آرام0m/sجنوب-جنوب غربی
31°صافشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
27°صافشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
18°صافیکشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
27°صافیکشنبه ۱۰:۳۰آرام0m/sشمال-شمال غربی
33°صافیکشنبه ۱۶:۳۰آرام0m/sشمال-شمال غربی
22°صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
20°صافدوشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
27°صافدوشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
33°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
25°صافدوشنبه ۲۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
27°صافسه شنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی