در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرمان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
20°صافسه شنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال
32°صافسه شنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال
28°صافسه شنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال
21°صافچهارشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
19°صافچهارشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
32°صافچهارشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
28°صافچهارشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
21°صافپنجشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
18°صافپنجشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
26°صافپنجشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
33°صافپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم تند6m/sغرب
19°صافجمعه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
25°صافجمعه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال
32°صافجمعه ۱۵:۳۰نسیم تند6m/sغرب-جنوب غربی
23°صافجمعه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
18°صافشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
24°صافشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
28°صافشنبه ۱۵:۳۰نسیم تند7m/sشمال
22°صافشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی