در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرمان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
24°صافسه شنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
21°صافسه شنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
15°صافچهارشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
12°صافچهارشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
24°نیمه ابریچهارشنبه ۱۲:۳۰نسیم تند6m/sغرب
20°صافچهارشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
15°صافپنجشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
10°صافپنجشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
17°صافپنجشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sجنوب-جنوب شرقی
22°صافپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
11°صافجمعه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
17°صافجمعه ۰۹:۳۰آرام0m/sشمال شرقی
24°صافجمعه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
16°صافجمعه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
14°صافشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
19°صافشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sشمال
26°صافشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشمال
19°صافشنبه ۲۱:۳۰آرام0m/sجنوب شرقی