در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرمان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
32°صافجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
23°صافشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
22°صافشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
34°صافشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
32°صافشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال غربی
25°صافیکشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
23°صافیکشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
34°صافیکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
32°صافیکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال شرقی
23°صافدوشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
29°صافدوشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
34°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال-شمال شرقی
27°صافدوشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
23°صافسه شنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
29°صافسه شنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب
34°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال-شمال غربی
27°صافسه شنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال
28°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب