در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرمان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
30°نیمه ابریسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم تند6m/sغرب
26°صافسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
19°صافچهارشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
16°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
26°صافچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
23°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال
17°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰آرام0m/sغرب
15°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
23°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰آرام0m/sجنوب شرقی
28°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
16°صافجمعه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
26°نیمه ابریجمعه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
30°صافجمعه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sشرق
20°صافجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
18°صافشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
27°ابریشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
29°نیمه ابریشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
23°صافشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی