در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرمان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
صافسه شنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
12°صافسه شنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
صافسه شنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال
صافچهارشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
-3°صافچهارشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
صافچهارشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
صافچهارشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
-1°صافپنجشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
-1°صافپنجشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
نیمه ابریپنجشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sغرب-جنوب غربی
14°بارانیپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
Light rain showersجمعه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
صافجمعه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
صافجمعه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
برف و بارانجمعه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب
-1°صافشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
صافشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sشرق
12°صافشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
صافشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق