در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرمان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
14°صافجمعه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sشرق
نیمه ابریشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
صافشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
17°صافشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
15°صافشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
10°صافیکشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
صافیکشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
18°صافیکشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
16°نیمه ابرییکشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
ابریدوشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
11°Light rainدوشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sشمال شرقی
14°Light rainدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
13°نیمه ابریدوشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
ابریسه شنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
12°ابریسه شنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sشرق
14°نیمه ابریسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی
11°بارانیسه شنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
12°صافچهارشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی