در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرمان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
23°صافسه شنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
18°نیمه ابریسه شنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
13°نیمه ابریچهارشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
11°نیمه ابریچهارشنبه ۰۶:۳۰آرام0m/sشمال
24°صافچهارشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
18°صافچهارشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
14°صافپنجشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
12°صافپنجشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
19°صافپنجشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
24°صافپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
14°صافجمعه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
19°نیمه ابریجمعه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
25°صافجمعه ۱۵:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال-شمال شرقی
16°صافجمعه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
14°نیمه ابریشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
19°صافشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sشمال غربی
25°صافشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
16°صافشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی