در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرمان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
صافجمعه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
صافجمعه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
15°صافجمعه ۱۲:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب
صافجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
صافشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
-2°صافشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
10°صافشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
صافشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
صافیکشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
نیمه ابرییکشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sشرق
16°نیمه ابرییکشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
صافیکشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
نیمه ابریدوشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
12°نیمه ابریدوشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
19°صافدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
10°نیمه ابریدوشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
نیمه ابریسه شنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
14°صافسه شنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
20°نیمه ابریسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
14°صافسه شنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی