در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرمان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
20°Light rainچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
14°احتمال بارشچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم تند6m/sجنوب-جنوب غربی
11°احتمال بارشپنجشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
10°احتمال بارشپنجشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
16°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
13°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
صافجمعه ۰۱:۳۰آرام0m/sغرب
نیمه ابریجمعه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
15°صافجمعه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
20°نیمه ابریجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
10°صافشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
17°صافشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
22°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
12°صافشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
12°صافیکشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
18°صافیکشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
23°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
13°صافیکشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال