در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرمان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
29°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
20°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
20°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
31°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
29°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال شرقی
20°صافجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
21°صافجمعه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
28°صافجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
33°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال غربی
19°صافشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
29°ابریشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
33°نیمه ابریشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
25°صافشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
22°صافیکشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
30°نیمه ابرییکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
33°صافیکشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
26°صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
31°نیمه ابریدوشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی