در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرمان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
22°نیمه ابریچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
15°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
15°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
27°احتمال بارشپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم تند6m/sغرب
22°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب
15°صافجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
15°صافجمعه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
26°نیمه ابریجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
24°صافجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
14°صافشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
24°نیمه ابریشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
29°نیمه ابریشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
19°صافشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال شرقی
17°نیمه ابرییکشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
25°نیمه ابرییکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
30°ابرییکشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
22°نیمه ابرییکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
25°نیمه ابریدوشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب