در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرمان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
11°صافیکشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
23°صافیکشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sغرب
20°صافیکشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
14°صافدوشنبه ۰۰:۳۰آرام0m/sجنوب غربی
10°صافدوشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
22°صافدوشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
18°صافدوشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
11°صافسه شنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
صافسه شنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
14°صافسه شنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sجنوب-جنوب شرقی
21°صافسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
صافچهارشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
14°نیمه ابریچهارشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sجنوب-جنوب شرقی
20°نیمه ابریچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
12°صافچهارشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال
صافپنجشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
13°نیمه ابریپنجشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
19°Light rain showersپنجشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
12°صافپنجشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی