در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر همدان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
برفیجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
برفیشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
-3°صافشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
صافشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
نیمه ابریشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی