در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر همدان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
بارانییکشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
نیمه ابرییکشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
ابرییکشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
ابریدوشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
نیمه ابریدوشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
احتمال بارشدوشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
بارانیدوشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
Light sleet showersسه شنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
Light rainسه شنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
بارانیسه شنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
احتمال بارشسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
نیمه ابریچهارشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریچهارشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
صافچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
برف و بارانچهارشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
-1°صافپنجشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
نیمه ابریپنجشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
نیمه ابریپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
صافپنجشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی