در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر همدان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
برفیشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
برفییکشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
-2°برفییکشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
Light snow showersیکشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
نیمه ابرییکشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
-4°نیمه ابریدوشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
-6°صافدوشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
صافدوشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
-2°صافدوشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
-6°صافسه شنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
-3°نیمه ابریسه شنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
Light snowسه شنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
-4°صافسه شنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
-4°ابریچهارشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
-2°نیمه ابریچهارشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
صافچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
-3°ابریچهارشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
صافپنجشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی