در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر همدان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
Light rainسه شنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
بارانیسه شنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
Light rain showersسه شنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
احتمال بارشچهارشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
نیمه ابریچهارشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
نیمه ابریچهارشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریچهارشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
نیمه ابریپنجشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
-1°نیمه ابریپنجشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
نیمه ابریپنجشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
نیمه ابریپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
نیمه ابریجمعه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
برف و بارانجمعه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
نیمه ابریجمعه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
ابریجمعه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
-2°نیمه ابریشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
نیمه ابریشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
نیمه ابریشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
-1°نیمه ابریشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی