در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر همدان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
30°نیمه ابرییکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
27°نیمه ابرییکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق