در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر همدان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
30°صافجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
19°صافشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
19°صافشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
31°صافشنبه ۱۳:۳۰آرام0m/sشرق
30°صافشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
23°صافیکشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
21°صافیکشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
27°صافیکشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق
33°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
21°صافدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
26°صافدوشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
33°نیمه ابریدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال-شمال غربی
26°صافدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
21°صافسه شنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
28°صافسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
33°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
27°صافسه شنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
26°نیمه ابریچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق