در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر همدان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
12°Light rainسه شنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
11°Light rain showersسه شنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
19°Light rain showersسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم تند6m/sجنوب-جنوب غربی
16°نیمه ابریسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
10°نیمه ابریچهارشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
10°Light rain showersچهارشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
17°Light rain showersچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
20°نیمه ابریچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sجنوب غربی
ابریپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
18°ابریپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
16°Light rainپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب غربی
16°نیمه ابریپنجشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
احتمال بارشجمعه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
15°صافجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی
21°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
12°بارانیجمعه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
11°صافشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
18°Light rain showersشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
21°نیمه ابریشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی