در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر همدان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
17°نیمه ابریسه شنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
30°ابریسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
27°صافسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
20°صافچهارشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
18°نیمه ابریچهارشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
31°ابریچهارشنبه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
28°نیمه ابریچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
21°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
20°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰آرام0m/sجنوب
27°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
32°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
19°صافجمعه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
26°صافجمعه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
32°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
23°صافجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
18°صافشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
26°صافشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
31°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
25°صافشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی