در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر همدان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
24°صافچهارشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب غربی
21°صافچهارشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
15°صافپنجشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
10°صافپنجشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
21°صافپنجشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
18°صافپنجشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sغرب
13°صافجمعه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
10°صافجمعه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
17°صافجمعه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب
22°صافجمعه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریشنبه ۰۳:۳۰آرام0m/sغرب
10°Light rain showersشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
15°نیمه ابریشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال شرقی
14°نیمه ابریشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
صافیکشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
12°صافیکشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
18°صافیکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
نیمه ابرییکشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی