در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر همدان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
23°نیمه ابریسه شنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
19°نیمه ابریسه شنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
14°نیمه ابریچهارشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
11°ابریچهارشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
23°نیمه ابریچهارشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
18°صافچهارشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
12°صافپنجشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
10°نیمه ابریپنجشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
18°نیمه ابریپنجشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
20°صافپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
10°نیمه ابریجمعه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
18°Light rainجمعه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
18°احتمال بارشجمعه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
16°نیمه ابریجمعه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
10°نیمه ابریشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
18°نیمه ابریشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
21°نیمه ابریشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-جنوب غربی
12°صافشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
14°نیمه ابرییکشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sجنوب شرقی