در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر همدان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
21°صافجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
19°نیمه ابریجمعه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
30°نیمه ابریجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
29°صافجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
23°صافشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
21°صافشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
32°نیمه ابریشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال شرقی
30°صافشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
21°صافیکشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
27°نیمه ابرییکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
32°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
25°صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
21°صافدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
29°صافدوشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
34°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
26°صافدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
22°صافسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
28°صافسه شنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
34°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب