در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر همدان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
27°نیمه ابریشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب غربی
24°صافشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
16°صافیکشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
18°صافیکشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
27°صافیکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب غربی
22°صافیکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی
15°صافدوشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
14°نیمه ابریدوشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
20°نیمه ابریدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی
23°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sغرب-جنوب غربی
11°صافسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
18°نیمه ابریسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
22°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
15°صافسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
12°نیمه ابریچهارشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
18°Light rain showersچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
20°نیمه ابریچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
15°صافچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب