در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر همدان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
31°صافچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
32°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال
22°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
20°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
33°نیمه ابریپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-جنوب شرقی
32°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
23°صافجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
22°صافجمعه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
31°نیمه ابریجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-جنوب شرقی
36°نیمه ابریجمعه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
23°صافشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
32°ابریشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
37°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
27°صافشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
23°صافیکشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
31°صافیکشنبه ۱۰:۳۰آرام0m/sشمال شرقی
36°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
30°صافیکشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی