در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر شیراز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
10°باران شدیدسه شنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
باران شدیدسه شنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
11°بارانیسه شنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
10°بارانیسه شنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
احتمال بارشچهارشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
نیمه ابریچهارشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب
15°صافچهارشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
11°صافچهارشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sغرب
صافپنجشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
صافپنجشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sشرق-جنوب شرقی
14°صافپنجشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
صافپنجشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
صافجمعه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
10°صافجمعه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
13°نیمه ابریجمعه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
صافجمعه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
صافشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب