در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر شیراز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
17°صافجمعه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
14°صافجمعه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
29°صافجمعه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
24°صافجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
16°صافشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
14°صافشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
27°صافشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
22°صافشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
13°صافیکشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
21°صافیکشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
27°صافیکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب-جنوب غربی
20°صافیکشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
14°صافدوشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
22°صافدوشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
28°صافدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب غربی
19°صافدوشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
23°صافسه شنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی