در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر شیراز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
26°صافیکشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
25°نیمه ابرییکشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
37°نیمه ابرییکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
36°نیمه ابرییکشنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
28°صافدوشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
26°نیمه ابریدوشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
37°نیمه ابریدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
36°صافدوشنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
25°صافسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
34°نیمه ابریسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
39°نیمه ابریسه شنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
31°صافسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
25°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
33°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
38°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sشرق
32°صافچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
24°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
33°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
38°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی