در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر شیراز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
20°صافچهارشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
18°نیمه ابریچهارشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
30°نیمه ابریچهارشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
26°صافچهارشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
20°صافپنجشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب
17°صافپنجشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
30°صافپنجشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
26°صافپنجشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
17°صافجمعه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
25°صافجمعه ۰۹:۳۰آرام0m/sشمال-شمال شرقی
30°صافجمعه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
23°صافجمعه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
16°صافشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
24°صافشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق
30°صافشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
23°صافشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
16°صافیکشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
24°صافیکشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
29°صافیکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب