در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر شیراز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
38°نیمه ابریپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
35°نیمه ابریپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
29°صافجمعه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
26°صافجمعه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
38°نیمه ابریجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
35°صافجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
26°صافشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
26°صافشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
34°صافشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
39°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
23°صافیکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
34°صافیکشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
39°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی
30°صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
24°صافدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
33°صافدوشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
38°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب غربی
30°صافدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب