در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر شیراز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
18°صافجمعه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
13°صافجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
Light rain showersشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
احتمال بارششنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
15°صافشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
12°صافشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی