در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر شیراز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
35°صافدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
32°صافدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب