در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر بوشهر

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
17°صافپنجشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
16°صافپنجشنبه ۱۸:۳۰نسیم تند7m/sشمال غربی
14°صافجمعه ۰۰:۳۰نسیم تند7m/sشمال-شمال غربی
12°صافجمعه ۰۶:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال-شمال غربی
16°صافجمعه ۱۲:۳۰نسیم تند7m/sشمال غربی
15°صافجمعه ۱۸:۳۰نسیم تند6m/sشمال غربی
13°صافشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
12°صافشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال غربی
15°صافشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال غربی
16°صافشنبه ۱۵:۳۰نسیم تند6m/sغرب-شمال غربی
13°نیمه ابرییکشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
15°نیمه ابرییکشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
18°صافیکشنبه ۱۵:۳۰نسیم تند6m/sغرب-شمال غربی
13°نیمه ابرییکشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
14°صافدوشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال
16°صافدوشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
18°صافدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم تند6m/sغرب-شمال غربی
14°صافدوشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی