در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر بوشهر

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
23°احتمال بارششنبه ۱۸:۳۰نسیم تند7m/sشمال-شمال شرقی
22°صافیکشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
22°صافیکشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
26°صافیکشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال غربی
25°صافیکشنبه ۱۸:۳۰نسیم تند7m/sشمال غربی
22°صافدوشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال شرقی
22°صافدوشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
26°صافدوشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
25°صافدوشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
21°نیمه ابریسه شنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
23°صافسه شنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
28°نیمه ابریسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم تند7m/sشمال شرقی
24°صافسه شنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
22°نیمه ابریچهارشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
25°نیمه ابریچهارشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
26°نیمه ابریچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم تازه9m/sشمال غربی
24°نیمه ابریچهارشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
21°صافپنجشنبه ۰۹:۳۰نسیم تازه10m/sشمال-شمال غربی