در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر بوشهر

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
28°صافجمعه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
31°صافجمعه ۱۳:۳۰نسیم تازه8m/sغرب
30°صافجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
28°صافشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
29°صافشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
33°صافشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
31°صافشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
29°صافیکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
32°صافیکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
36°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم تازه8m/sشمال غربی
30°صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
30°صافدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال
34°صافدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
35°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند7m/sشمال غربی
32°صافدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم تند6m/sشمال غربی
31°صافسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم تازه8m/sشمال-شمال غربی
34°صافسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم تازه10m/sشمال-شمال غربی
32°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم تازه9m/sشمال غربی
32°صافسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم تند6m/sشمال غربی