در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر بوشهر

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
36°نیمه ابریسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
36°نیمه ابریچهارشنبه ۰۱:۳۰نسیم تند7m/sشمال-شمال غربی
34°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰نسیم تند6m/sشمال غربی
38°صافچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم تند7m/sغرب-شمال غربی
36°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
33°نیمه ابریپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
32°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
37°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب
35°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
32°صافجمعه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
36°صافجمعه ۱۰:۳۰نسیم تند6m/sشمال غربی
36°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم تازه8m/sغرب-شمال غربی
33°صافجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب
31°صافشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
36°صافشنبه ۱۰:۳۰نسیم تند6m/sشمال غربی
36°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند7m/sغرب
33°صافشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
35°صافیکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی