در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر بوشهر

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
21°احتمال بارشیکشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
18°نیمه ابریدوشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال
16°نیمه ابریدوشنبه ۰۶:۳۰نسیم تند7m/sشمال-شمال غربی
18°نیمه ابریدوشنبه ۱۲:۳۰نسیم تازه8m/sشمال غربی
17°نیمه ابریدوشنبه ۱۸:۳۰نسیم تند7m/sشمال غربی
15°ابریسه شنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال
14°نیمه ابریسه شنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال
17°نیمه ابریسه شنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال غربی
17°نیمه ابریسه شنبه ۱۸:۳۰نسیم تند6m/sشمال غربی
13°نیمه ابریچهارشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال
15°صافچهارشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال شرقی
18°صافچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم تازه8m/sشمال غربی
16°صافچهارشنبه ۲۱:۳۰نسیم تند6m/sشمال-شمال غربی
14°صافپنجشنبه ۰۳:۳۰نسیم تند7m/sشمال-شمال غربی
15°صافپنجشنبه ۰۹:۳۰نسیم تند7m/sشمال-شمال غربی
17°صافپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم تازه8m/sشمال غربی
16°صافپنجشنبه ۲۱:۳۰نسیم تند7m/sشمال-شمال غربی
15°صافجمعه ۰۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال