در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر بوشهر

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
33°نیمه ابریچهارشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
37°صافچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
35°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم تند6m/sغرب
34°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
31°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
35°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب
35°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
33°صافجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
31°صافجمعه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
35°صافجمعه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
35°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم تند7m/sغرب
32°صافشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
35°صافشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
36°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sغرب
34°صافشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
32°صافیکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
35°صافیکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب
35°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sجنوب غربی
34°صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی