در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر بوشهر

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
35°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم تند7m/sغرب
33°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
32°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال غربی
36°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم تازه8m/sغرب-شمال غربی
36°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب
34°صافجمعه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
32°صافجمعه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
37°صافجمعه ۱۳:۳۰نسیم تازه8m/sغرب-شمال غربی
37°صافجمعه ۱۹:۳۰نسیم تند7m/sغرب
34°نیمه ابریشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
36°صافشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
38°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند7m/sغرب
35°صافشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
33°صافیکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
35°صافیکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب غربی
38°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند7m/sغرب
36°صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم تند7m/sغرب-شمال غربی
36°صافدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم تازه8m/sشمال غربی