در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر بوشهر

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
19°صافجمعه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
18°صافجمعه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
24°نیمه ابریجمعه ۱۲:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال غربی
22°صافجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال غربی
19°صافشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
17°صافشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
24°صافشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال غربی
22°صافشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال غربی
19°صافیکشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
21°صافیکشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
22°صافیکشنبه ۱۵:۳۰نسیم تند6m/sغرب-شمال غربی
21°صافیکشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
19°صافدوشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
20°صافدوشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
23°صافدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
19°صافدوشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
20°نیمه ابریسه شنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی