در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تهران

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
صافسه شنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
صافسه شنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
نیمه ابریسه شنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
نیمه ابریسه شنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sشمال
نیمه ابریچهارشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
صافچهارشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
صافچهارشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
صافچهارشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
-1°صافپنجشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
صافپنجشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
صافپنجشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
صافپنجشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
صافجمعه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
صافجمعه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق
صافجمعه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
صافجمعه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
صافشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
صافشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sشمال-شمال شرقی
صافشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی