در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تهران

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
نیمه ابریپنجشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
نیمه ابریپنجشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
احتمال بارشپنجشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sشمال
احتمال بارشجمعه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
احتمال بارشجمعه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
احتمال بارشجمعه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
صافجمعه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
صافشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
-2°نیمه ابریشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
نیمه ابریشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال
نیمه ابریشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
-1°نیمه ابرییکشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
نیمه ابرییکشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
صافیکشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
برفییکشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
-1°نیمه ابریدوشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
صافدوشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
نیمه ابریدوشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
نیمه ابریدوشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی