در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تهران

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
نیمه ابریجمعه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
13°صافجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
12°صافجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
صافشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
نیمه ابریشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
16°نیمه ابریشنبه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
16°نیمه ابریشنبه ۱۹:۳۰آرام0m/sشمال
نیمه ابرییکشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
نیمه ابرییکشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
16°ابرییکشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
20°بارانییکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
10°بارانیدوشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
16°بارانیدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
17°باران شدیددوشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
12°ابریدوشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
11°احتمال بارشسه شنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال
14°احتمال بارشسه شنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
16°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
13°Heavy rain showersسه شنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال