در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تهران

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
26°صافچهارشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
21°صافپنجشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
18°نیمه ابریپنجشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
29°نیمه ابریپنجشنبه ۱۲:۳۰نسیم تند6m/sجنوب غربی
26°صافپنجشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
20°صافجمعه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
16°احتمال بارشجمعه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
25°احتمال بارشجمعه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
19°نیمه ابریجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
14°صافشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
21°صافشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
24°نیمه ابریشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب
18°صافشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
13°صافیکشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
20°صافیکشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
24°صافیکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
17°نیمه ابرییکشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
21°صافدوشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب