در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تهران

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
26°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
36°نیمه ابریچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب غربی
35°نیمه ابریچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب
27°نیمه ابریپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
27°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال
34°نیمه ابریپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب
33°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
25°صافجمعه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
30°صافجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
34°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب غربی
30°صافجمعه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
25°صافشنبه ۰۴:۳۰آرام0m/sشرق-شمال شرقی
31°صافشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب غربی
35°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب غربی
30°صافشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
23°صافیکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
32°صافیکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب غربی
35°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب-جنوب غربی
30°صافیکشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی