در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تهران

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
نیمه ابرییکشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
ابریدوشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
نیمه ابریدوشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
13°نیمه ابریدوشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
نیمه ابریدوشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
ابریسه شنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
بارانیسه شنبه ۰۶:۳۰آرام0m/sشمال شرقی
10°Light rainسه شنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
بارانیسه شنبه ۱۸:۳۰آرام0m/sجنوب
Light rainچهارشنبه ۰۳:۳۰آرام0m/sشمال-شمال شرقی
صافچهارشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
11°صافچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
Light rainچهارشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
نیمه ابریپنجشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
صافپنجشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
11°نیمه ابریپنجشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
صافپنجشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
صافجمعه ۰۹:۳۰آرام0m/sشمال-شمال شرقی