در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تهران

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
-2°ابریپنجشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال
نیمه ابریپنجشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
صافپنجشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sغرب
-2°صافجمعه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
-2°صافجمعه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
صافجمعه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
صافجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
صافشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
صافشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
صافشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق
10°صافشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
نیمه ابرییکشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
ابرییکشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
11°نیمه ابرییکشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
صافیکشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
نیمه ابریدوشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
نیمه ابریدوشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق
13°صافدوشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
صافدوشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال