در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تهران

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
صافجمعه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
16°نیمه ابریجمعه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
13°نیمه ابریجمعه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی