در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تهران

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
نیمه ابریسه شنبه ۱۸:۳۰آرام0m/sجنوب-جنوب غربی
نیمه ابریچهارشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
ابریچهارشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
10°بارانیچهارشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
باران شدیدچهارشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
احتمال بارشپنجشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
نیمه ابریپنجشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
12°ابریپنجشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
ابریپنجشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
بارانیجمعه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
ابریجمعه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
10°Heavy rain showersجمعه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
Light rainجمعه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
احتمال بارششنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
صافشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
11°نیمه ابریشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
احتمال بارششنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
صافیکشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی