در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تهران

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
16°صافجمعه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
11°صافشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
11°صافشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
21°صافشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
18°صافشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sشمال
10°صافیکشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
صافیکشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
21°صافیکشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
15°صافیکشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
10°ابریدوشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
15°نیمه ابریدوشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
17°نیمه ابریدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
11°صافدوشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
10°نیمه ابریسه شنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
13°نیمه ابریسه شنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
16°نیمه ابریسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
12°نیمه ابریسه شنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
14°نیمه ابریچهارشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی