در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تهران

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
11°نیمه ابریسه شنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
نیمه ابریسه شنبه ۱۸:۳۰آرام0m/sشمال-شمال غربی
نیمه ابریچهارشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
صافچهارشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
10°ابریچهارشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
صافچهارشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریپنجشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
نیمه ابریپنجشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
صافپنجشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
11°نیمه ابریپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
صافجمعه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال
صافجمعه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
صافجمعه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
صافجمعه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
صافشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
صافشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
10°نیمه ابریشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
-1°صافشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
10°نیمه ابرییکشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب