در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تهران

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
بارانیسه شنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
بارانیچهارشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
بارانیچهارشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال
11°Light rainچهارشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
نیمه ابریچهارشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
ابریپنجشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال
نیمه ابریپنجشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال
14°نیمه ابریپنجشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
10°احتمال بارشپنجشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
احتمال بارشجمعه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
صافجمعه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
صافجمعه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
احتمال بارشجمعه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
صافشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
نیمه ابریشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال
نیمه ابریشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
صافشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
نیمه ابرییکشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال