در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تهران

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
صافچهارشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
صافچهارشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
17°صافچهارشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
14°صافچهارشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
11°صافپنجشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
10°صافپنجشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
21°نیمه ابریپنجشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
18°ابریپنجشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sشمال
11°صافجمعه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
19°صافجمعه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
23°صافجمعه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
15°نیمه ابریجمعه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
10°صافشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
19°صافشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
22°صافشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
12°صافشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
18°صافیکشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sشرق-شمال شرقی