در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تهران

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
18°صافچهارشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
30°صافچهارشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
27°صافچهارشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
19°صافپنجشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
17°صافپنجشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
30°صافپنجشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
25°صافپنجشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
19°صافجمعه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
17°صافجمعه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
25°نیمه ابریجمعه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
28°Light rain showersجمعه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
16°صافشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
22°صافشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
25°صافشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
20°صافشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
16°صافیکشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
23°صافیکشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
26°صافیکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
19°صافیکشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال