در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تبریز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
نیمه ابریسه شنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
نیمه ابریچهارشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
صافچهارشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
14°صافچهارشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
11°صافچهارشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
نیمه ابریپنجشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
نیمه ابریپنجشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
15°ابریپنجشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
12°صافپنجشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
صافجمعه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
13°صافجمعه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
16°صافجمعه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
11°صافجمعه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
صافشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
13°صافشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sشمال شرقی
17°صافشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
صافشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
12°صافیکشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی