در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تبریز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
17°صافیکشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
26°صافیکشنبه ۱۳:۳۰نسیم تازه8m/sجنوب غربی
22°صافیکشنبه ۱۹:۳۰نسیم تند7m/sغرب-جنوب غربی
15°صافدوشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
15°نیمه ابریدوشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
24°نیمه ابریدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-جنوب غربی
22°نیمه ابریدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب
16°صافسه شنبه ۰۱:۳۰آرام0m/sجنوب
15°نیمه ابریسه شنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
19°احتمال بارشسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
22°Light rain showersسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-شمال غربی
12°نیمه ابریچهارشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
19°Light rain showersچهارشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
21°ابریچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال غربی
15°نیمه ابریچهارشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
14°بارانیپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
16°بارانیپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
18°نیمه ابریپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
18°نیمه ابریپنجشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق