در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تبریز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
نیمه ابرییکشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
صافیکشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
صافدوشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
صافدوشنبه ۰۶:۳۰آرام0m/sجنوب غربی
صافدوشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
صافدوشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
نیمه ابریسه شنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
صافسه شنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشرق
صافسه شنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
12°صافسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
نیمه ابریچهارشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشرق
نیمه ابریچهارشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
13°صافچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
نیمه ابریچهارشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشرق
صافپنجشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشرق
صافپنجشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sغرب
13°صافپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
صافپنجشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
نیمه ابریجمعه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی