در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تبریز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
نیمه ابریجمعه ۰۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
بارانیجمعه ۰۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
12°بارانیجمعه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
11°بارانیجمعه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
10°باران شدیدشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
10°Light rain showersشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
14°نیمه ابریشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
12°احتمال بارششنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
10°احتمال بارشیکشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
نیمه ابرییکشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
11°Light rain showersیکشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
17°صافیکشنبه ۱۵:۳۰نسیم تند7m/sغرب-جنوب غربی
10°نیمه ابریدوشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال
13°احتمال بارشدوشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال
16°نیمه ابریدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم تازه8m/sجنوب غربی
12°نیمه ابریدوشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب غربی
12°احتمال بارشسه شنبه ۰۳:۳۰نسیم تند7m/sجنوب-جنوب غربی
14°احتمال بارشسه شنبه ۰۹:۳۰نسیم تند7m/sجنوب-جنوب غربی
15°نیمه ابریسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم تازه8m/sجنوب غربی
13°نیمه ابریسه شنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب غربی