در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تبریز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
صافجمعه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
صافجمعه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
16°صافجمعه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
14°صافجمعه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
صافشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
صافشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
16°نیمه ابریشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
13°صافشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
نیمه ابرییکشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
صافیکشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
13°صافیکشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
15°نیمه ابرییکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
نیمه ابریدوشنبه ۰۳:۳۰نسیم تند6m/sشرق
نیمه ابریدوشنبه ۰۹:۳۰نسیم تند6m/sشرق-شمال شرقی
13°نیمه ابریدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال شرقی
نیمه ابریدوشنبه ۲۱:۳۰نسیم تند7m/sشرق
نیمه ابریسه شنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
نیمه ابریسه شنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
14°نیمه ابریسه شنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشمال
نیمه ابریسه شنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق