در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تبریز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
ابریدوشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق
ابریسه شنبه ۰۰:۳۰نسیم تند7m/sشرق
برف و بارانسه شنبه ۰۶:۳۰نسیم تند7m/sشرق-شمال شرقی
برفیسه شنبه ۱۲:۳۰نسیم تازه8m/sشرق-شمال شرقی
Light snowسه شنبه ۱۸:۳۰نسیم تند7m/sشرق-شمال شرقی
Light snowچهارشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
نیمه ابریچهارشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشرق
ابریچهارشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
ابریچهارشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
برفیپنجشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
نیمه ابریپنجشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
نیمه ابریپنجشنبه ۱۵:۳۰آرام0m/sشرق-شمال شرقی
ابریپنجشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
نیمه ابریجمعه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
Light snow showersجمعه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق
نیمه ابریجمعه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
نیمه ابریجمعه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
-2°نیمه ابریشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق