در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تبریز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
26°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم تند7m/sشرق-شمال شرقی
19°صافجمعه ۰۱:۳۰نسیم تند7m/sشرق
19°صافجمعه ۰۷:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق
32°نیمه ابریجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال شرقی
29°صافجمعه ۱۹:۳۰نسیم تند7m/sشرق-شمال شرقی
21°صافشنبه ۰۱:۳۰نسیم تند7m/sشرق
20°صافشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق
33°نیمه ابریشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال شرقی
29°صافشنبه ۱۹:۳۰نسیم تند7m/sشرق
21°صافیکشنبه ۰۴:۳۰نسیم تند6m/sشرق
28°نیمه ابرییکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق-شمال شرقی
34°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال شرقی
24°صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم تند7m/sشرق
21°صافدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم تند7m/sشرق
27°صافدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم تند7m/sشرق-شمال شرقی
33°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال شرقی
24°نیمه ابریدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم تازه8m/sشرق
27°صافسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق-شمال شرقی