در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر قزوین

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
19°Light rain showersجمعه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
17°صافجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
12°صافشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
10°نیمه ابریشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
23°نیمه ابریشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
17°ابریشنبه ۱۸:۳۰نسیم تند6m/sشمال-شمال غربی
13°نیمه ابرییکشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال-شمال غربی
10°نیمه ابرییکشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
17°نیمه ابرییکشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب
22°نیمه ابرییکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
12°صافدوشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
19°صافدوشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
25°صافدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
14°صافدوشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
14°نیمه ابریسه شنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
21°صافسه شنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
26°نیمه ابریسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
17°صافسه شنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی