در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر قزوین

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
12°صافیکشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال
22°صافیکشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
17°صافیکشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
13°صافدوشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
11°صافدوشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
26°صافدوشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
25°صافدوشنبه ۱۸:۳۰آرام0m/sجنوب-جنوب شرقی
19°صافسه شنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
17°صافسه شنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال
23°صافسه شنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
29°صافسه شنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
19°صافچهارشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
23°صافچهارشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
30°صافچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
21°صافچهارشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
14°صافپنجشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
20°صافپنجشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
22°صافپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم تازه8m/sشمال
17°صافپنجشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال