در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر قزوین

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
16°نیمه ابریشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
11°نیمه ابریشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
صافیکشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
نیمه ابرییکشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
19°ابرییکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
14°بارانییکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
10°بارانیدوشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال
Light rain showersدوشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
14°احتمال بارشدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
14°احتمال بارشدوشنبه ۱۶:۳۰آرام0m/sجنوب-جنوب شرقی
نیمه ابریسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
11°نیمه ابریسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
14°نیمه ابریسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
11°نیمه ابریسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
صافچهارشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
11°نیمه ابریچهارشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
16°نیمه ابریچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
نیمه ابریچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال