در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر قزوین

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
نیمه ابریدوشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
ابریدوشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
10°ابریدوشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال
بارانیدوشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
بارانیسه شنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
بارانیسه شنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
بارانیسه شنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
ابریسه شنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
بارانیچهارشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
نیمه ابریچهارشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
نیمه ابریچهارشنبه ۱۵:۳۰آرام0m/sغرب-شمال غربی
بارانیچهارشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
صافپنجشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
صافپنجشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
نیمه ابریپنجشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
Light sleet showersپنجشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال
نیمه ابریجمعه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
نیمه ابریجمعه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
10°نیمه ابریجمعه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
ابریجمعه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی