در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر قزوین

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
15°صافپنجشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
14°نیمه ابریپنجشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
29°نیمه ابریپنجشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
18°نیمه ابریپنجشنبه ۱۸:۳۰نسیم تند6m/sشمال-شمال غربی
16°نیمه ابریجمعه ۰۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال غربی
15°نیمه ابریجمعه ۰۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال
22°Light rain showersجمعه ۱۲:۳۰نسیم تند6m/sشمال-شمال غربی
15°نیمه ابریجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال
12°Light rain showersشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
17°صافشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
25°نیمه ابریشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
14°نیمه ابریشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
14°صافیکشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
21°صافیکشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
26°صافیکشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
16°صافیکشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
12°صافدوشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال
20°صافدوشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
24°صافدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی