در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر قزوین

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
34°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال
23°صافجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
25°صافجمعه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
37°نیمه ابریجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب شرقی
31°نیمه ابریجمعه ۱۹:۳۰نسیم تند6m/sشمال-شمال غربی
22°صافشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال
22°صافشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال
29°صافشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
33°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sشمال-شمال غربی
20°صافیکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال
27°صافیکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال
30°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند7m/sشمال-شمال غربی
23°صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم تند6m/sشمال
17°صافدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال
26°صافدوشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
31°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sشمال
20°صافدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم تند6m/sشمال
26°صافسه شنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب