در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر قزوین

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
صافشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
14°صافشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
صافشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
صافیکشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
صافیکشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
13°صافیکشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب شرقی
صافیکشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
صافدوشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
صافدوشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
صافدوشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
12°صافدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
Light rainسه شنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
بارانیسه شنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
10°Light rainسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
نیمه ابریسه شنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
Light rainچهارشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
Light rain showersچهارشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
12°احتمال بارشچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب شرقی
نیمه ابریچهارشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی