در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر قزوین

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
33°صافجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
29°صافجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
21°صافشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
19°صافشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
33°صافشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
24°نیمه ابریشنبه ۱۹:۳۰نسیم تند7m/sشمال
20°صافیکشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال
18°صافیکشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
27°صافیکشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق
32°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
18°صافدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
27°صافدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
33°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
21°صافدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
20°صافسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
29°صافسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
34°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
23°صافسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی