در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر قزوین

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
16°صافجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
15°صافجمعه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
28°صافجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
24°صافجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
17°صافشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
15°صافشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
29°صافشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
25°صافشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
16°صافیکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
24°نیمه ابرییکشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال
29°نیمه ابرییکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
21°صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
15°صافدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
23°صافدوشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
29°صافدوشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
18°نیمه ابریدوشنبه ۲۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
14°صافسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
23°صافسه شنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
30°صافسه شنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی