در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر قزوین

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
11°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
23°صافچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
19°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
12°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
13°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
26°نیمه ابریپنجشنبه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
22°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
13°صافجمعه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
24°نیمه ابریجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
31°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sغرب-جنوب غربی
18°صافجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
14°نیمه ابریشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال
25°نیمه ابریشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
29°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی
18°صافشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال
13°صافیکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
23°نیمه ابرییکشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
28°نیمه ابرییکشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال
19°صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق