در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اردبیل

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
17°نیمه ابریسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
14°صافچهارشنبه ۰۱:۳۰آرام0m/sجنوب غربی
13°نیمه ابریچهارشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
21°احتمال بارشچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
15°بارانیچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
14°بارانیپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
12°بارانیپنجشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
16°Light rainپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
13°بارانیپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
12°بارانیجمعه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
14°Light rain showersجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
17°Light rainجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال شرقی
13°بارانیجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
13°Light rain showersشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
16°نیمه ابریشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
23°نیمه ابریشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
13°Light rainشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
16°احتمال بارشیکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق