در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اردبیل

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
14°صافچهارشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب
11°صافچهارشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
صافپنجشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریپنجشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
18°نیمه ابریپنجشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
12°نیمه ابریپنجشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
10°صافجمعه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
صافجمعه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
14°صافجمعه ۰۹:۳۰آرام0m/sجنوب غربی
18°صافجمعه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
صافشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
14°صافشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
18°ابریشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
صافشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
بارانییکشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
بارانییکشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
بارانییکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
بارانییکشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی