در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اردبیل

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
22°صافجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال شرقی
17°صافشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
18°صافشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
25°نیمه ابریشنبه ۱۳:۳۰نسیم تند6m/sشرق-شمال شرقی
20°صافشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
14°صافیکشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
16°صافیکشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
20°صافیکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
21°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sشرق-شمال شرقی
12°نیمه ابریدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
19°نیمه ابریدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال شرقی
20°نیمه ابریدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sشمال شرقی
14°صافدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
12°نیمه ابریسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
18°نیمه ابریسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال شرقی
20°نیمه ابریسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sشرق-شمال شرقی
13°صافسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
20°نیمه ابریچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال شرقی