در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اردبیل

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
15°نیمه ابریچهارشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
12°نیمه ابریچهارشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
10°نیمه ابریپنجشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریپنجشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال
16°بارانیپنجشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق-شمال شرقی
10°بارانیپنجشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
10°بارانیجمعه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
بارانیجمعه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
10°بارانیجمعه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
بارانیجمعه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
بارانیشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
11°نیمه ابریشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق
14°ابریشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال شرقی
بارانیشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
10°صافیکشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
16°نیمه ابرییکشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sجنوب-جنوب شرقی
20°Light rain showersیکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
11°ابرییکشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
14°ابریدوشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق