در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اردبیل

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
نیمه ابریجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
صافشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
17°نیمه ابریشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب
ابریشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
ابرییکشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
بارانییکشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
10°Light snowیکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
برفییکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
بارانیدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
Light rainدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
برفیدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال شرقی
برفیدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
-1°نیمه ابریسه شنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
احتمال بارشسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
ابریسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
-1°ابریسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
ابریچهارشنبه ۱۰:۳۰آرام0m/sشمال-شمال غربی