در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اردبیل

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
-1°صافجمعه ۱۲:۳۰آرام0m/sشمال شرقی
صافجمعه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
-2°صافشنبه ۰۰:۳۰آرام0m/sغرب
-3°صافشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
صافشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
صافشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
صافیکشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
-1°نیمه ابرییکشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابرییکشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
برفییکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
-2°برفیدوشنبه ۰۳:۳۰آرام0m/sجنوب-جنوب غربی
Light sleet showersدوشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
برفیدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
برفیدوشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
-1°برف و بارانسه شنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
برفیسه شنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
برفیسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
برفیسه شنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب