در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اردبیل

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
12°صافدوشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
15°صافدوشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
11°نیمه ابرییکشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
17°نیمه ابرییکشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
12°نیمه ابریسه شنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
15°نیمه ابریشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
12°نیمه ابرییکشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
22°نیمه ابرییکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
18°نیمه ابریشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
19°نیمه ابریدوشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
18°نیمه ابریسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
20°نیمه ابریدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
13°نیمه ابریسه شنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
16°ابریجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
13°بارانیشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
14°بارانیشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
18°بارانیسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق-شمال شرقی
14°Light rainجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی