در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اردبیل

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
-2°ابریدوشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
-2°نیمه ابریدوشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
نیمه ابریدوشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
نیمه ابریدوشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
-1°Light snow showersسه شنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
-2°Light rain showersسه شنبه ۰۶:۳۰آرام0m/sشمال-شمال شرقی
نیمه ابریسه شنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
برفیسه شنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
-1°نیمه ابریچهارشنبه ۰۳:۳۰آرام0m/sشمال شرقی
نیمه ابریچهارشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sجنوب-جنوب شرقی
بارانیچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
Light snow showersچهارشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
صافپنجشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب-جنوب غربی
صافپنجشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب
11°نیمه ابریپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
Light rain showersپنجشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب غربی
ابریجمعه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
نیمه ابریجمعه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
نیمه ابریجمعه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی