در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اردبیل

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
25°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
19°صافجمعه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
17°صافجمعه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
31°صافجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
24°نیمه ابریجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
19°صافشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
16°نیمه ابریشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
22°نیمه ابریشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
23°نیمه ابریشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق-شمال شرقی
16°احتمال بارشیکشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
20°نیمه ابرییکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
23°ابرییکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
17°Light rainیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
16°نیمه ابریدوشنبه ۰۴:۳۰آرام0m/sجنوب-جنوب شرقی
21°نیمه ابریدوشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
25°ابریدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
17°نیمه ابریدوشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
21°نیمه ابریسه شنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق