در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اردبیل

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
16°نیمه ابرییکشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
22°نیمه ابرییکشنبه ۱۳:۳۰نسیم تند6m/sشمال شرقی
18°صافیکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال شرقی
14°نیمه ابریدوشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
15°نیمه ابریدوشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
23°نیمه ابریدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال شرقی
19°نیمه ابریدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال شرقی
15°نیمه ابریسه شنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
16°نیمه ابریسه شنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
21°نیمه ابریسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
22°ابریسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sشرق-شمال شرقی
17°احتمال بارشچهارشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
20°نیمه ابریچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
21°ابریچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال شرقی
17°بارانیچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال شرقی
16°Light rainپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
19°نیمه ابریپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال شرقی
21°ابریپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sشمال شرقی
18°بارانیپنجشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال شرقی