در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اهواز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
32°نیمه ابریسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم تند7m/sشمال غربی
27°احتمال بارشچهارشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
24°احتمال بارشچهارشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال شرقی
33°صافچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم تند7m/sشرق-شمال شرقی
32°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
24°نیمه ابریپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
23°نیمه ابریپنجشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
37°احتمال بارشپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
33°نیمه ابریپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق
24°نیمه ابریجمعه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
33°صافجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب شرقی
39°بارانیجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
27°نیمه ابریجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
26°نیمه ابریشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
35°نیمه ابریشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب-جنوب شرقی
38°نیمه ابریشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب
31°صافشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب
33°بارانییکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال