در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اهواز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
35°نیمه ابریچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب
26°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
23°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
35°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
34°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
25°نیمه ابریجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
21°صافجمعه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
36°صافجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
35°نیمه ابریجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
23°نیمه ابریشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
33°ابریشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
40°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
29°نیمه ابریشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
25°ابرییکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
33°نیمه ابرییکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب غربی
37°نیمه ابرییکشنبه ۱۶:۳۰آرام0m/sجنوب شرقی
31°صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب شرقی
31°نیمه ابریدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال