در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اهواز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
20°صافشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
18°صافشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
31°صافشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
28°صافشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
22°صافیکشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
17°صافیکشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
28°صافیکشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
25°صافیکشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
18°صافدوشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
23°صافدوشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
31°صافدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال
22°صافدوشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
19°صافسه شنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
26°نیمه ابریسه شنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
32°صافسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم تند7m/sشمال-شمال غربی
24°صافسه شنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
26°نیمه ابریچهارشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق