در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اهواز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
24°صافپنجشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
18°صافجمعه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
15°صافجمعه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
28°صافجمعه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
26°صافجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
21°صافشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
18°صافشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
30°صافشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
26°صافشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
18°صافیکشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
22°صافیکشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
29°صافیکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال غربی
23°صافیکشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
18°صافدوشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
24°صافدوشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
31°صافدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
22°صافدوشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
26°نیمه ابریسه شنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال