در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اهواز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
27°صافیکشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-شمال غربی
24°صافیکشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
36°صافیکشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
33°نیمه ابرییکشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-شمال غربی
27°نیمه ابریدوشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-شمال غربی
23°نیمه ابریدوشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
35°صافدوشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
33°صافدوشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
23°صافسه شنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
28°نیمه ابریسه شنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
37°صافسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-شمال غربی
29°صافسه شنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
23°صافچهارشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
28°صافچهارشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sشمال شرقی
37°صافچهارشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
28°صافچهارشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
25°صافپنجشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
29°صافپنجشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sشرق-شمال شرقی
38°صافپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال غربی
29°صافپنجشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی