در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اصفهان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
13°نیمه ابریسه شنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
صافچهارشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
صافچهارشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
17°نیمه ابریچهارشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
14°نیمه ابریچهارشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
نیمه ابریپنجشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب
نیمه ابریپنجشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
16°ابریپنجشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
11°نیمه ابریپنجشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
صافجمعه ۰۳:۳۰نسیم تند6m/sجنوب غربی
11°صافجمعه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
16°صافجمعه ۱۵:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریجمعه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
صافشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
صافشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
14°صافشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی
صافشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
صافیکشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب