در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اصفهان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
23°صافیکشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
19°صافیکشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
31°صافیکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
29°صافیکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
23°صافدوشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
19°صافدوشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
30°صافدوشنبه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
29°صافدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال شرقی
20°صافسه شنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
26°صافسه شنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
31°صافسه شنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
24°صافسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
20°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
27°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
33°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
24°صافچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
19°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
26°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
32°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی