در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اصفهان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
12°صافپنجشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
12°صافپنجشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
صافجمعه ۰۰:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
صافجمعه ۰۶:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال غربی
12°صافجمعه ۱۲:۳۰نسیم تازه9m/sشمال غربی
صافجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال غربی
صافشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب
-1°صافشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
صافشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sشرق-شمال شرقی
15°صافشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشرق
نیمه ابرییکشنبه ۰۳:۳۰آرام0m/sشرق-جنوب شرقی
نیمه ابرییکشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sغرب-شمال غربی
19°صافیکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
نیمه ابرییکشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
نیمه ابریدوشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
12°Light rain showersدوشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
16°احتمال بارشدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
11°ابریدوشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی
12°نیمه ابریسه شنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی