در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرج

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
نیمه ابریپنجشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
صافجمعه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
صافجمعه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
13°صافجمعه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
صافجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
صافشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
صافشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
12°صافشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
صافشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
صافیکشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
10°صافیکشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
12°صافیکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
صافیکشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
صافدوشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
10°صافدوشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
12°صافدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
صافدوشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
10°ابریسه شنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی