در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرج

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
20°صافپنجشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
17°صافپنجشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
29°نیمه ابریپنجشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
23°صافپنجشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
17°صافجمعه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
15°صافجمعه ۰۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
25°نیمه ابریجمعه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
18°Light rain showersجمعه ۱۸:۳۰نسیم تند7m/sغرب-شمال غربی
14°نیمه ابریشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
21°نیمه ابریشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
24°صافشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
18°نیمه ابریشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
19°صافیکشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
22°صافیکشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب
25°صافیکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
18°صافیکشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
15°صافدوشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
21°صافدوشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
24°صافدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
17°صافدوشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی