در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرج

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
19°صافجمعه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
26°صافجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
20°صافشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
28°صافشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
25°صافسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
25°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
27°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
30°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
21°صافجمعه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
32°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
22°صافشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
18°نیمه ابریچهارشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
27°نیمه ابریچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
19°نیمه ابریپنجشنبه ۰۷:۳۰آرام0m/sشرق-جنوب شرقی
23°نیمه ابریپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
19°نیمه ابریچهارشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
20°نیمه ابریپنجشنبه ۰۱:۳۰آرام0m/sشمال
29°نیمه ابریسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب شرقی