در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرج

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
15°احتمال بارشدوشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
22°ابریدوشنبه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
20°نیمه ابریدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
13°نیمه ابریسه شنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
12°نیمه ابریسه شنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
23°ابریسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
21°نیمه ابریسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
17°نیمه ابریچهارشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
23°نیمه ابریچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب شرقی
28°نیمه ابریچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
18°نیمه ابریچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
18°ابریپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
25°Light rainپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
25°نیمه ابریپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
21°نیمه ابریپنجشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
15°نیمه ابریجمعه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
23°نیمه ابریجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
27°نیمه ابریجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
19°نیمه ابریجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی