در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرج

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
13°احتمال بارشسه شنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق-شمال شرقی
11°احتمال بارشسه شنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
صافچهارشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
صافچهارشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
16°صافچهارشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-شمال غربی
13°صافچهارشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
10°صافپنجشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال
صافپنجشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال
20°ابریپنجشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
16°نیمه ابریپنجشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
12°صافجمعه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
18°صافجمعه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
20°صافجمعه ۱۵:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-شمال غربی
14°نیمه ابریجمعه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
11°صافشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
17°صافشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
20°صافشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
12°صافشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال
13°صافیکشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-شمال غربی