در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرج

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
نیمه ابریچهارشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
نیمه ابریپنجشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال
نیمه ابریپنجشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
نیمه ابریپنجشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
احتمال بارشپنجشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
برف و بارانجمعه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
احتمال بارشجمعه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
برف و بارانجمعه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
صافجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
-3°نیمه ابریشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
صافشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
صافشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
نیمه ابریشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
-2°صافیکشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
صافیکشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
نیمه ابرییکشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
-1°صافیکشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
نیمه ابریدوشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی