در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرج

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
نیمه ابریشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
14°نیمه ابریشنبه ۱۲:۳۰آرام0m/sجنوب-جنوب غربی
نیمه ابریشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
نیمه ابرییکشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
صافیکشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
13°نیمه ابرییکشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
بارانییکشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
بارانیدوشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
احتمال بارشدوشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
Light rain showersدوشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
ابریدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
-5°صافسه شنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
-3°صافسه شنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
صافسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
-3°صافسه شنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
-8°نیمه ابریچهارشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
-2°نیمه ابریچهارشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
ابریچهارشنبه ۱۵:۳۰آرام0m/sجنوب
-6°نیمه ابریچهارشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی