در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرج

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
13°صافشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
صافیکشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
صافیکشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال
19°صافیکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
16°صافیکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
13°صافدوشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
10°صافدوشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
16°صافدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-شمال غربی
21°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
13°صافسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
20°نیمه ابریسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
24°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
14°صافسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
15°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
23°نیمه ابریچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
24°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
16°صافچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
23°نیمه ابریپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی