در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرج

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
صافسه شنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sغرب
نیمه ابریسه شنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
نیمه ابریچهارشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
ابریچهارشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
10°ابریچهارشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
احتمال بارشچهارشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
نیمه ابریپنجشنبه ۰۰:۳۰آرام0m/sشمال شرقی
نیمه ابریپنجشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
ابریپنجشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sشمال غربی
12°ابریپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
ابریجمعه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
نیمه ابریجمعه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
10°بارانیجمعه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
ابریجمعه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال
صافشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
صافشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
صافشنبه ۱۵:۳۰نسیم تند6m/sغرب-شمال غربی
احتمال بارششنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
صافیکشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی