در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرج

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
صافچهارشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
نیمه ابریپنجشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
نیمه ابریپنجشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
نیمه ابریپنجشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
نیمه ابریپنجشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
نیمه ابریجمعه ۰۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
-1°نیمه ابریجمعه ۰۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
صافجمعه ۱۲:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال-شمال غربی
صافجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
-3°صافشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
صافشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب
صافشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
-1°صافشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
نیمه ابرییکشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
نیمه ابرییکشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب
14°نیمه ابرییکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
صافیکشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
11°ابریدوشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sجنوب