در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرج

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
30°صافچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
30°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
23°نیمه ابریپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
22°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
31°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب شرقی
30°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
24°صافجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
23°صافجمعه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
29°صافجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
34°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
25°صافشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
31°صافشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
36°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
26°صافشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
26°صافیکشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
32°صافیکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
36°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
27°صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی