در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرج

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
18°ابرییکشنبه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
14°ابرییکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
10°بارانیدوشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
10°باران شدیددوشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
15°باران شدیددوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
12°Heavy rain showersدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
10°احتمال بارشسه شنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
صافسه شنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
12°نیمه ابریسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم تند6m/sشمال غربی
14°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sغرب-شمال غربی
نیمه ابریچهارشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
11°ابریچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
14°نیمه ابریچهارشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
صافچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
صافپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
11°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
14°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
صافپنجشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی