در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرج

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
19°احتمال بارشجمعه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
19°صافجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
16°صافشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
15°صافشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
22°نیمه ابریشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
18°نیمه ابریشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
14°صافیکشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
12°صافیکشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
21°نیمه ابرییکشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب
18°نیمه ابرییکشنبه ۱۸:۳۰آرام0m/sشرق
13°صافدوشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
21°صافدوشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
24°صافدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
15°نیمه ابریدوشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
14°نیمه ابریسه شنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
22°نیمه ابریسه شنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
25°صافسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
16°صافسه شنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
21°نیمه ابریچهارشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی