در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرج

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
19°صافچهارشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
28°صافچهارشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
24°صافچهارشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
21°صافپنجشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
15°صافپنجشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
24°صافپنجشنبه ۱۲:۳۰نسیم تند6m/sغرب
19°صافپنجشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
12°صافجمعه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال
13°صافجمعه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
18°صافجمعه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب
22°صافجمعه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
12°احتمال بارششنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
15°احتمال بارششنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
18°نیمه ابریشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال-شمال شرقی
17°نیمه ابریشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
12°ابرییکشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال
15°صافیکشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
20°صافیکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
13°ابرییکشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال شرقی