در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر رشت

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
29°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
25°صافجمعه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
25°صافجمعه ۰۷:۳۰آرام0m/sشرق-شمال شرقی
33°صافجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
29°صافجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
25°نیمه ابریشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب
26°احتمال بارششنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
31°نیمه ابریشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال
29°نیمه ابریشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
24°صافیکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
30°صافیکشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب
32°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
26°صافیکشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
23°صافدوشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
32°صافدوشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
34°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
26°صافدوشنبه ۲۲:۳۰آرام0m/sشمال
31°بارانیسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی