در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر رشت

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
19°نیمه ابریشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
13°نیمه ابریشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
10°ابرییکشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب
10°ابرییکشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
15°بارانییکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
11°بارانییکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
بارانیدوشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
بارانیدوشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
بارانیدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
Light rainدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
Light rainسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
بارانیسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
Light rain showersسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
ابریسه شنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
ابریچهارشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
ابریچهارشنبه ۱۰:۳۰آرام0m/sشرق-جنوب شرقی
12°نیمه ابریچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
ابریچهارشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی