در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر رشت

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
23°ابریسه شنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
23°Light rain showersسه شنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
27°بارانیسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
26°احتمال بارشسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
23°نیمه ابریچهارشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
23°نیمه ابریچهارشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
29°نیمه ابریچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
27°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
22°نیمه ابریپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
29°نیمه ابریپنجشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
31°نیمه ابریپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
25°نیمه ابریپنجشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sغرب
22°صافجمعه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
30°صافجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
32°نیمه ابریجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال شرقی
25°نیمه ابریجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
23°صافشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
31°صافشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
33°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال شرقی