در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر رشت

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
17°بارانیجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
15°باران شدیدشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
14°ابریشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
18°ابریشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
16°ابریشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
15°نیمه ابرییکشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
14°ابرییکشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
20°ابرییکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
16°ابرییکشنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
15°Light rainدوشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
16°ابریدوشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
18°نیمه ابریدوشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
16°ابریدوشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sغرب
13°نیمه ابریسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
20°نیمه ابریسه شنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق
24°نیمه ابریسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
16°نیمه ابریسه شنبه ۲۲:۳۰آرام0m/sشمال
23°نیمه ابریچهارشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی