در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر رشت

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
25°نیمه ابریچهارشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
34°نیمه ابریچهارشنبه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sشرق
30°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی