در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر رشت

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
10°بارانیجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
بارانیشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
باران شدیدشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
بارانیشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
احتمال بارششنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
نیمه ابرییکشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
نیمه ابرییکشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
12°نیمه ابرییکشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
نیمه ابرییکشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
صافدوشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
10°نیمه ابریدوشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
15°نیمه ابریدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
ابریدوشنبه ۲۱:۳۰آرام0m/sجنوب-جنوب غربی
باران شدیدسه شنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-شمال غربی
بارانیسه شنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریسه شنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
بارانیسه شنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
Light rainچهارشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب