در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر رشت

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
19°بارانیشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
17°باران شدیدشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
15°باران شدیدیکشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
13°باران شدیدیکشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
13°بارانییکشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
12°بارانییکشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
12°بارانیدوشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
11°بارانیدوشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
12°بارانیدوشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
12°بارانیدوشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
12°Light rainسه شنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
12°بارانیسه شنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
13°ابریسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
12°بارانیسه شنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
12°ابریچهارشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
14°بارانیچهارشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
16°Light rain showersچهارشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
12°ابریچهارشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
15°بارانیپنجشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب