در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر رشت

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
نیمه ابریدوشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
نیمه ابریدوشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
ابریسه شنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
نیمه ابریسه شنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
نیمه ابریسه شنبه ۱۲:۳۰آرام0m/sشمال غربی
نیمه ابریسه شنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sغرب
ابریچهارشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
ابریچهارشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
ابریچهارشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق
11°بارانیچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
ابریپنجشنبه ۰۳:۳۰آرام0m/sشرق-شمال شرقی
ابریپنجشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sشرق-شمال شرقی
11°Light rainپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
ابریپنجشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
ابریجمعه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
ابریجمعه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال
13°ابریجمعه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
ابریجمعه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی