در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر رشت

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
15°نیمه ابریپنجشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
12°نیمه ابریجمعه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
10°نیمه ابریجمعه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
18°ابریجمعه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
15°ابریجمعه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
12°ابریشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
11°نیمه ابریشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
19°نیمه ابریشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
16°ابریشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
15°بارانییکشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
14°Light rainیکشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
16°نیمه ابرییکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
15°ابرییکشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
11°باران شدیددوشنبه ۰۳:۳۰نسیم تند6m/sغرب-شمال غربی
باران شدیددوشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
بارانیدوشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
12°Light rainدوشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
Light rainسه شنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی