در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر رشت

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
نیمه ابرییکشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
نیمه ابریدوشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
صافدوشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
15°صافدوشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
نیمه ابریدوشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
بارانیسه شنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
باران شدیدسه شنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
بارانیسه شنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
نیمه ابریسه شنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
ابریچهارشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
صافچهارشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sشمال غربی
12°صافچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
نیمه ابریچهارشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
صافپنجشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
10°نیمه ابریپنجشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
13°صافپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
صافپنجشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب
نیمه ابریجمعه ۰۹:۳۰آرام0m/sغرب