در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر رشت

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
27°Light rain showersچهارشنبه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
26°نیمه ابریچهارشنبه ۱۹:۳۰آرام0m/sغرب-شمال غربی
23°ابریپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
23°بارانیپنجشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
25°Light rainپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
24°باران شدیدپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
23°احتمال بارشجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
22°احتمال بارشجمعه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
24°باران شدیدجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
22°بارانیجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-شمال غربی
21°ابریشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
23°ابریشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
26°ابریشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
21°ابریشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
23°Light rainیکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
24°Light rainیکشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
25°ابرییکشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب
24°ابرییکشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sغرب