در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اراک

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
12°صافچهارشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
28°صافچهارشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-جنوب غربی
23°صافچهارشنبه ۱۸:۳۰نسیم تند6m/sجنوب غربی
17°صافپنجشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
12°صافپنجشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
23°صافپنجشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
22°صافپنجشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sغرب
13°صافجمعه ۰۰:۳۰آرام0m/sشرق-جنوب شرقی
11°صافجمعه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
15°صافجمعه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
25°صافجمعه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
10°صافشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
14°Light rain showersشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
17°نیمه ابریشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق-شمال شرقی
14°صافشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
صافیکشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
13°صافیکشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق
18°صافیکشنبه ۱۵:۳۰نسیم تند6m/sشرق-شمال شرقی
12°صافیکشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق