در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اراک

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
29°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
23°صافجمعه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشرق
20°صافجمعه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
32°نیمه ابریجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
30°صافجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
24°صافشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشرق
20°صافشنبه ۰۷:۳۰آرام0m/sجنوب شرقی
32°نیمه ابریشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
30°صافشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق
21°صافیکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
25°نیمه ابرییکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
31°نیمه ابرییکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق
25°صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
20°صافدوشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
26°صافدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
32°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق
24°صافدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
27°صافسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی