در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اراک

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
18°نیمه ابریسه شنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
14°نیمه ابریچهارشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
13°نیمه ابریچهارشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
26°نیمه ابریچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم تند7m/sغرب
22°نیمه ابریچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
16°نیمه ابریپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
16°Light rain showersپنجشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
26°ابریپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم تند7m/sغرب-جنوب غربی
20°نیمه ابریپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی
13°احتمال بارشجمعه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
18°احتمال بارشجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب غربی
23°نیمه ابریجمعه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sغرب-جنوب غربی
16°نیمه ابریجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
12°نیمه ابریشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
23°بارانیشنبه ۱۰:۳۰نسیم تند6m/sجنوب غربی
20°احتمال بارششنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
17°نیمه ابریشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
19°احتمال بارشیکشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی