در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اراک

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
26°نیمه ابریسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
26°صافسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
19°صافچهارشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
17°نیمه ابریچهارشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب
27°نیمه ابریچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
24°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
17°نیمه ابریپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
16°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
24°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰آرام0m/sغرب-شمال غربی
30°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-شمال غربی
17°صافجمعه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
26°ابریجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
31°نیمه ابریجمعه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sغرب-شمال غربی
23°نیمه ابریجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
18°نیمه ابریشنبه ۰۴:۳۰آرام0m/sغرب
28°Light rain showersشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
30°نیمه ابریشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
24°صافشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی