در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اراک

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
صافیکشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
12°صافیکشنبه ۱۲:۳۰نسیم تازه8m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابرییکشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
نیمه ابریدوشنبه ۰۰:۳۰آرام0m/sشرق
نیمه ابریدوشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
12°نیمه ابریدوشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
ابریدوشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
نیمه ابریسه شنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
باران شدیدسه شنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
باران شدیدسه شنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
بارانیسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
نیمه ابریچهارشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشرق
صافچهارشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
صافچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
احتمال بارشچهارشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشرق
-2°صافپنجشنبه ۰۳:۳۰آرام0m/sجنوب غربی
صافپنجشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sجنوب غربی
صافپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی
صافپنجشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب