در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اراک

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
11°نیمه ابریدوشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشرق
نیمه ابریدوشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
صافسه شنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
نیمه ابریسه شنبه ۰۶:۳۰آرام0m/sشرق
12°نیمه ابریسه شنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریسه شنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
ابریچهارشنبه ۰۰:۳۰آرام0m/sشمال غربی
ابریچهارشنبه ۰۶:۳۰آرام0m/sجنوب شرقی
12°Light rainچهارشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریچهارشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
نیمه ابریپنجشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
ابریپنجشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
10°بارانیپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم تند7m/sجنوب غربی
نیمه ابریپنجشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
صافجمعه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
نیمه ابریجمعه ۰۹:۳۰آرام0m/sغرب
12°نیمه ابریجمعه ۱۵:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-جنوب غربی
برفیجمعه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی