در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اراک

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
15°نیمه ابریسه شنبه ۱۲:۳۰نسیم تند7m/sجنوب غربی
10°صافسه شنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
صافچهارشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
صافچهارشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
16°صافچهارشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
11°صافچهارشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
صافپنجشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
صافپنجشنبه ۰۶:۳۰آرام0m/sجنوب غربی
13°نیمه ابریپنجشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sشرق-جنوب شرقی
21°نیمه ابریپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
صافجمعه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
15°صافجمعه ۰۹:۳۰آرام0m/sشمال
22°صافجمعه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
13°نیمه ابریجمعه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشرق
صافشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب
14°صافشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sشمال شرقی
21°صافشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
11°صافشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
13°صافیکشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sشرق