در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اراک

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
نیمه ابریجمعه ۰۰:۳۰آرام0m/sغرب-جنوب غربی
صافجمعه ۰۶:۳۰آرام0m/sجنوب غربی
21°صافجمعه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال
14°صافجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
صافشنبه ۰۰:۳۰آرام0m/sشمال
صافشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب
20°صافشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
13°صافشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
صافیکشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب
13°صافیکشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sشرق
20°صافیکشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشمال
10°صافیکشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
صافدوشنبه ۰۳:۳۰آرام0m/sشرق
11°صافدوشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
16°صافدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق
10°صافدوشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشرق
صافسه شنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
صافسه شنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
14°نیمه ابریسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق