در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اراک

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
صافدوشنبه ۱۲:۳۰آرام0m/sغرب-جنوب غربی
صافدوشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
-3°صافسه شنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
-4°صافسه شنبه ۰۶:۳۰آرام0m/sجنوب غربی
Light snow showersسه شنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
نیمه ابریسه شنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
-2°نیمه ابریچهارشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
-4°صافچهارشنبه ۰۶:۳۰آرام0m/sجنوب-جنوب غربی
-1°صافچهارشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sشمال غربی
صافچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
-4°صافپنجشنبه ۰۳:۳۰آرام0m/sغرب
صافپنجشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
صافپنجشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
-3°صافپنجشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
-3°صافجمعه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
صافجمعه ۰۹:۳۰آرام0m/sشرق
صافجمعه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
صافجمعه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی