در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اراک

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
17°صافپنجشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب
13°صافپنجشنبه ۰۶:۳۰آرام0m/sجنوب
27°صافپنجشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
23°صافپنجشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
16°صافجمعه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
13°نیمه ابریجمعه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
26°نیمه ابریجمعه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
22°صافجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
15°صافشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشرق
21°صافشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
26°صافشنبه ۱۵:۳۰نسیم تند6m/sجنوب غربی
19°صافشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
11°صافیکشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
18°صافیکشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sغرب-شمال غربی
25°صافیکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
18°صافیکشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
11°صافدوشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
18°صافدوشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
24°صافدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی