در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اراک

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
نیمه ابریشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
نیمه ابریشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
16°نیمه ابریشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
12°نیمه ابریشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
ابرییکشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق
Light rain showersیکشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
16°صافیکشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
12°صافیکشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
صافدوشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
11°صافدوشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
20°صافدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
صافدوشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
صافسه شنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
11°نیمه ابریسه شنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
18°صافسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
صافسه شنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
نیمه ابریچهارشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
11°Light rain showersچهارشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
18°نیمه ابریچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق