در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اراک

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
13°صافیکشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
صافدوشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق
صافدوشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
15°صافدوشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
نیمه ابریدوشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
صافسه شنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق
نیمه ابریسه شنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
15°نیمه ابریسه شنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
10°ابریسه شنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
نیمه ابریچهارشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
10°ابریچهارشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
15°ابریچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق
نیمه ابریچهارشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
ابریپنجشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشرق
10°بارانیپنجشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
11°Light rainپنجشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
ابریپنجشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
10°احتمال بارشجمعه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی