در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر خرم آباد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
صافیکشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
صافیکشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
22°صافیکشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
18°صافیکشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sغرب
صافدوشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
صافدوشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
22°صافدوشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
19°صافدوشنبه ۱۸:۳۰آرام0m/sشمال غربی
صافسه شنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
18°نیمه ابریسه شنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
22°نیمه ابریسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
12°صافسه شنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
10°نیمه ابریچهارشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
18°ابریچهارشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
19°ابریچهارشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
14°ابریچهارشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
10°نیمه ابریپنجشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
16°نیمه ابریپنجشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق
19°Light rainپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی