در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر خرم آباد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
30°صافچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
26°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
19°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
16°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
32°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
28°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
19°صافجمعه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
16°صافجمعه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
28°صافجمعه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
33°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
16°صافشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
28°صافشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
32°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
25°صافشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
16°صافیکشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
28°صافیکشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
32°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
25°صافیکشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشرق