در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر خرم آباد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
صافچهارشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
صافچهارشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
17°صافچهارشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
15°صافچهارشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
صافپنجشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
نیمه ابریپنجشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
22°نیمه ابریپنجشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
19°نیمه ابریپنجشنبه ۱۸:۳۰آرام0m/sغرب-شمال غربی
10°صافجمعه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
19°صافجمعه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
22°صافجمعه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
12°نیمه ابریجمعه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال
صافشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
18°صافشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
21°صافشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
13°صافشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
صافیکشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
18°صافیکشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
21°صافیکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
12°صافیکشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی