در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر خرم آباد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
نیمه ابریدوشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
14°ابریدوشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
12°بارانیدوشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
Light rain showersسه شنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
بارانیسه شنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
12°Heavy rain showersسه شنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشرق
نیمه ابریسه شنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
Light rain showersچهارشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
نیمه ابریچهارشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
نیمه ابریچهارشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق
12°صافچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
صافپنجشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
صافپنجشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
12°نیمه ابریپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریپنجشنبه ۲۱:۳۰آرام0m/sشمال-شمال شرقی
نیمه ابریجمعه ۰۳:۳۰آرام0m/sشمال-شمال شرقی
نیمه ابریجمعه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق
11°صافجمعه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریجمعه ۲۱:۳۰آرام0m/sشرق-شمال شرقی