در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر خرم آباد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
صافپنجشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
نیمه ابریجمعه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
نیمه ابریجمعه ۰۶:۳۰آرام0m/sشمال-شمال شرقی
10°احتمال بارشجمعه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
نیمه ابریجمعه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
صافشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
-1°نیمه ابریشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
10°نیمه ابریشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
صافشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
صافیکشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
نیمه ابرییکشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
10°ابرییکشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
صافیکشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال
نیمه ابریدوشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
صافدوشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sشمال شرقی
10°صافدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
ابریدوشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال
صافسه شنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی