در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر خرم آباد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
19°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
33°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
19°صافجمعه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
35°صافجمعه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
21°صافیکشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
20°صافدوشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
30°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
23°صافجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
30°صافجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
22°صافشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
34°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
28°صافیکشنبه ۲۲:۳۰آرام0m/sجنوب شرقی
33°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
27°صافدوشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
20°نیمه ابریشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
31°نیمه ابریشنبه ۱۰:۳۰آرام0m/sجنوب غربی
35°نیمه ابریشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
30°نیمه ابرییکشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
30°نیمه ابریدوشنبه ۱۰:۳۰آرام0m/sجنوب-جنوب غربی