در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر خرم آباد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
13°صافیکشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
صافدوشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
صافدوشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
16°صافدوشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
13°نیمه ابریدوشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
ابریسه شنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
بارانیسه شنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
12°بارانیسه شنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
باران شدیدسه شنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
10°باران شدیدچهارشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
11°بارانیچهارشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
12°نیمه ابریچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
باران شدیدچهارشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشرق
نیمه ابریپنجشنبه ۰۳:۳۰آرام0m/sشمال شرقی
نیمه ابریپنجشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
12°نیمه ابریپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
نیمه ابریپنجشنبه ۲۱:۳۰آرام0m/sشرق-جنوب شرقی
Light rain showersجمعه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب