در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر خرم آباد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
32°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
24°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
21°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
37°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
30°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
26°صافجمعه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال
20°صافجمعه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
32°صافجمعه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
35°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی
19°صافشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
30°صافشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
35°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
28°صافشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
19°صافیکشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
30°صافیکشنبه ۱۰:۳۰آرام0m/sجنوب
35°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
26°صافیکشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال
30°صافدوشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق