در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر خرم آباد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
36°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
26°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
25°نیمه ابریپنجشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
40°نیمه ابریپنجشنبه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sشرق
37°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
28°صافجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
25°نیمه ابریجمعه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
35°نیمه ابریجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
39°نیمه ابریجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
24°صافشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
35°نیمه ابریشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
40°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
31°صافشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشرق
24°صافیکشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
36°نیمه ابرییکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
40°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
29°صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
35°صافدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی