در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر خرم آباد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
36°نیمه ابریشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
31°صافشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
25°صافیکشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
22°صافیکشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
35°صافیکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
31°صافیکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
24°صافدوشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
21°صافدوشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
31°صافدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
36°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
21°صافسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
32°صافسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
37°نیمه ابریسه شنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
28°صافسه شنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
22°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
32°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
37°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
30°صافچهارشنبه ۲۲:۳۰آرام0m/sشمال-شمال شرقی