در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر خرم آباد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
16°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال
27°نیمه ابریپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
23°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
17°صافجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
17°صافجمعه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
30°صافجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
28°صافجمعه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
18°صافشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
28°صافشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
32°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی
22°صافشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
20°صافیکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
29°صافیکشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
31°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی
21°صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
17°صافدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
25°صافدوشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
29°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
23°صافدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب