در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر خرم آباد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
16°صافیکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
صافدوشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال
صافدوشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
21°صافدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
17°صافدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
10°صافسه شنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
صافسه شنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
22°صافسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
19°صافسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
10°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
21°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
25°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب-جنوب غربی
15°صافچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
14°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشرق
21°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
25°نیمه ابریپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی
18°صافپنجشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
23°Light rain showersجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی