در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر خرم آباد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
10°Heavy rain showersدوشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
19°احتمال بارشدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
16°احتمال بارشدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
12°نیمه ابریسه شنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
Light rain showersسه شنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
16°نیمه ابریسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
12°نیمه ابریسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
صافچهارشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
13°ابریچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
17°بارانیچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
10°نیمه ابریچهارشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
صافپنجشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
13°نیمه ابریپنجشنبه ۱۰:۳۰آرام0m/sشمال شرقی
18°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
10°نیمه ابریپنجشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
نیمه ابریجمعه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
15°ابریجمعه ۱۰:۳۰آرام0m/sجنوب
18°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
12°نیمه ابریجمعه ۲۲:۳۰آرام0m/sشمال