چهارشنبه ۳۰ مهرساعت ۱۴:۳۴Oct 2020 21

جدیدترین خبرهای شهرستان سمیرم

/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
خبرگزاری مهر   ۵۸ دقیقه پیش   + ۱ سایت دیگر  
، مبارکه، لنجان، فریدونشهر ، اردستان، نائین، اصفهان و سمیرم را در عملیات پیوند درختان گردو در صدر اعلام کرد و اظهار داشت: درختان آلوده به آفت کرم خراط که سرشاخه های آن خشک شده است گزینه مناسبی برای عملیات پیوند در باغات گردو به شمار می رود.
موج   ۱ ساعت پیش    
این قضیه شاهد باعث پیدایش وجود ناودیس بزرگ ونک با طول محور بیش از 20 کیلومتر در شمال غرب سمیرم است که از لحاظ ابعاد در زاگرس مرتفع مشابهی ندارد. سه گُسل و شکستگی در منطقه سمیرم
ایسنا   ۴ ساعت پیش   + ۱ سایت دیگر  
وی تاکید کرد: مجموع جنگل های طبیعی بلوط استان اصفهان 60 هزار هکتار است که در دو شهرستان فریدون شهر و سمیرم گسترش دارد.
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
سینا خبر   ۵ ساعت پیش    
رئیس اداره امور عشایر شهرستان سمیرم افزود: بیشتر عشایر باغدار تا زمان برداشت محصول کشاورزی و بهره بردن از علوفه باغ هایی که سیب آن ها برداشت شده است، حرکت کندتری در پیش گرفته اند تا دام هایشان بهره بیشتری ببرند.
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
حزب تدبیر و توسعه   ۵ ساعت پیش    
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
انتهای پیام/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان –
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
خبرگزاری فارس   ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ - ۱۹:۵۶    
: مصوب شده است در سمیرم، چادگان و فریدن باید یک پایگاه اتفاء حریق ثابت استقرار شود که در سمیرم
بسیج   ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ - ۱۶:۳۹    
به گزارش خبرنگار بسیج از سمیرم ، در راستای کمک مومنانه وحمایت از محرومان تعداد595 بسته لوازم التحریر به همت حوزۀ فاطمیه(س) ناحیه سمیرم با همکاری پایگاه حضرت زینب (س) در بین دانش آموزان روستایی این شهرستان توزیع گردید.
فرمانداری سمیرم   ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ - ۱۵:۱۱    
با حضور مدیر کل مدیریت بحران استان و مسئولین شهرستانی دستگاه شتاب نگار برخط نسل چهارم جهت استفاده در سامانه پاسخ و هشدار سریع زلزله در شهر سمیرم توسط شهرداری سمیرم افتتاح شد .
فرمانداری سمیرم   ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ - ۱۵:۱۱    
جلسه ستاد مدیریت بحران با حضور مدیرکل مدیریت بحران استان با موضوع موارد ایمنی جاده ها و بافت فرسوده و آمادگی دستگاه های امدادی در مواجهه با سیل و زلزله و آتش سوزی در فرمانداری سمیرم برگزار شد .
دانا   ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ - ۱۴:۵۶    
نماینده مردم سمیرم در مجلس با بیان اینکه دولت را باید بیشتر به سمت فعالیت های اجرایی برای برطرف کردن مشکلات مردم ببریم، تأکید کرد: پس از انجام استیضاح قطعا کشور دچار مشکل می شود و دشمنان از این موقعیت ایران سواستفاده می کنند. انتهای پیام/
صاحب نیوز   ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ - ۱۳:۲۵   + ۱ سایت دیگر  
نماینده مردم سمیرم در مجلس با بیان اینکه دولت را باید بیشتر به سمت فعالیت های اجرایی برای برطرف کردن مشکلات مردم ببریم، تأکید کرد: پس از انجام استیضاح قطعا کشور دچار مشکل می شود و دشمنان از این موقعیت ایران سواستفاده می کنند. انتهای پیام/
خبرگزاری صدا و سیما   ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ - ۱۲:۳۱   + ۱ سایت دیگر  
کیارش سامی کارشناس مسئول زراعت وباغبانی جهادکشاورز ی سمیرم هم ارقام رد دلیشز، گلدن دلیشز، گلاب بهاره و پاییزه، فوجی، گالا و گلدن اسموتی را ارقام سیب سمیرم
روزنامه اصفهان امروز   ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ - ۱۱:۴۸    
نطنز منتخب عمومی (داروهای کمیاب و سهمیه ای) روزانه خصوصی دکتر پورعسگر شهر ابریشم منتخب عمومی (داروهای کمیاب و سهمیه ای) روزانه خصوصی دکتر پیامی خیابان کاوه منتخب عمومی (داروهای کمیاب و سهمیه ای) روزانه خصوصی دکتر ترابی
ایسنا   ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ - ۰۹:۱۹   + ۲ سایت دیگر  
، اظهار کرد: برای کنترل این بیماری باید پروتکل های ابلاغی به طور دقیق رعایت شده که مهم ترین آن در این فصل پرهیز از رفتن به مسافرت های غیر ضروری است نماینده مردم سمیرم در مجلس تصریح کرد:
7- محور یاسوج- سمیرم، واقع در استان کهگیلویه وبویر احمد ، از مورخ 4 مهر لغایت 15 آذر 99، ساعت 7 الی 17، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت و درزگیری، از کیلومتر 40 الی 70، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.
ایرنا   ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ - ۰۷:۱۶    
جنگل های استان اصفهان بطور عمده در 2 شهرستان فریدونشهر با 40 هزار هکتار و سمیرم با 25 هزار هکتار پراکنده است و سرانه جنگل درکمتر از 0.1 هکتار است اما با وجود سطح به نسبت کم از تنوع گونه ای خوبی ( 35 گونه درختی ودرختچه ای) برخوردار است.
خبرگزاری مهر   ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ - ۰۷:۰۲   + ۶ سایت دیگر  
: سرمازدگی محصول گوجه فرنگی به ویژه در شهرستان سمیرم هم از چالش های عمده است. مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان بیان داشت
فرمانداری سمیرم   ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ - ۲۱:۱۱    
عسگریان فرماندار سمیرم/ مردم باید در پیشگیری و کنترل بیماری کرونا با ستاد همکاری کنند تا روند سریع افزایش بیماری در سطح شهرستان کاهش یابد فرماندار سمیرم
فرمانداری سمیرم   ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ - ۲۱:۱۱    
دیدار شورا و بخشدار پادنا و به همراه شهردار و شورای شهر حنا با فرماندهی نیروی انتظامی به مناسبت هفته نیروی انتظامی
ایرنا   ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ - ۱۹:۲۹   + ۴ سایت دیگر  
: از ابتدای امسال تا کنون 405 هکتار از مراتع و 147 هکتار از جنگل های طبیعی استان که بیشتر آنها در شهرستان های سمیرم و فریدونشهر قرار دارند طعمه حریق شدند. وی ادامه داد:امسال 28 فقره حریق در 295 هکتار از مراتع و جنگل های
خبرگزاری مهر   ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ - ۱۱:۲۰    
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان بیشترین حریق ها در شهرستان های سمیرم، فریدونشهر، بویین میاندشت و چادگان اعلام کرد و بیان داشت: لازم است اداره کل منابع طبیعی در شهرستان های درگیر با حریق، آموزش های لازم را به افراد محلی دهند.
ایرنا   ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ - ۱۱:۱۴   + ۲ سایت دیگر  
جنگل های استان اصفهان بطور عمده در 2 شهرستان فریدونشهر با 40 هزار هکتار و سمیرم با 25 هزار هکتار پراکنده است و سرانه جنگل درکمتر از 0.1 هکتار است اما با وجود سطح به نسبت کم از تنوع گونه ای خوبی ( 35 گونه درختی ودرختچه ای) برخوردار است.
حزب تدبیر و توسعه   ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ - ۱۰:۴۰   + ۵ سایت دیگر  
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
حزب تدبیر و توسعه   ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ - ۱۰:۴۰   + ۲۲ سایت دیگر  
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
حزب تدبیر و توسعه   ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ - ۱۰:۱۰   + ۶۳ سایت دیگر  
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
حزب تدبیر و توسعه   ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ - ۱۰:۱۰   + ۴۹ سایت دیگر  
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
حزب تدبیر و توسعه   ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ - ۰۹:۴۰   + ۲۳ سایت دیگر  
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
حزب تدبیر و توسعه   ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ - ۰۹:۴۰   + ۵ سایت دیگر  
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
حزب تدبیر و توسعه   ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ - ۰۹:۴۰   + ۱۷ سایت دیگر  
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
حزب تدبیر و توسعه   ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ - ۰۹:۴۰   + ۸ سایت دیگر  
انتهای پیام/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان –
حزب تدبیر و توسعه   ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ - ۰۹:۱۰   + ۱۴ سایت دیگر  
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
حزب تدبیر و توسعه   ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ - ۰۹:۱۰   + ۵ سایت دیگر  
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
حزب تدبیر و توسعه   ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ - ۰۹:۱۰   + ۱۰ سایت دیگر  
انتهای پیام/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان –
حزب تدبیر و توسعه   ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ - ۰۹:۱۰   + ۱۰ سایت دیگر  
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
حزب تدبیر و توسعه   ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ - ۰۹:۱۰   + ۲ سایت دیگر  
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
خبرگزاری فارس   ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ - ۰۷:۵۵   + ۱ سایت دیگر  
به گزارش خبرگزاری فارس از سمیرم، حجت الاسلام محمدرضا صالحیان روز یکشنبه در مراسم معارفه امام جمعه جدید سمیرم
خبرگزاری صدا و سیما   ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ - ۲۱:۴۶    
وی گفت: عشایر استان 400 تن عسل، 6 هزار تن لبنیات و فرآورده های لبنی و 150 هزار تن سیب درختی در سمیرم تولید می کنند. جرقویه از توابع شهرستان اصفهان است.
زنگ خطر   ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ - ۱۹:۱۸    
پایگاه خبری زنگ خطر / جاده ای سبز رنگ در دامنه کوه سهند معروف به مسیر مُردی چایی (مودوچای) وجود دارد که از روستای "داش آتان" تا "کرده ده" امتداد داشته و قامت خمیده درختان مملو از سیب سرخ و زرد از آن نمایان است.
خانه ملت   ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ - ۱۶:۴۸    
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بدون شک سیاست های آمریکا در منطقه با ایستادگی و مقاومت تهران با شکست مواجه شده از این رو صحبت از فشار حداکثری امری قابل تامل بشمار نمی رود.
ایرنا   ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ - ۱۶:۲۷   + ۲ سایت دیگر  
، گفت: بیشتر این آتش سوزی ها در شهرستان سمیرم اتفاق افتاده است. شهرستان سمیرم در 165 کیلومتری جنوب و شهرستان فریدونشهر در 180 کیلومتری غرب مرکز استان قرار دارند.
فرمانداری سمیرم   ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ - ۱۶:۱۰    
جلسه شورای منطقه ای آموزش و پرورش با موضوع حضور دانش آموزان در مدارس .مشکلات شبکه شاد .و آسیب های فضای مجازی در فرمانداری سمیرم برگزار شد .
ایرنا   ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ - ۱۵:۰۶    
مناطق ییلاقی عشایر گچساران شامل سمیرم، سپیدان و مناطق سردسیری شهرستان بویراحمد است. شهرستان های گچساران و باشت در جنوب کهگیلویه وبویراحمد 150 هزار نفر جمعیت دارند.
خبرگزاری تسنیم   ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ - ۱۴:۳۴   + ۱ سایت دیگر  
شیشه فروش با اشاره به اینکه پروژه دیگر مبارزه با عوامل خسارت زا مبارزه با کرم خراط درختان گردو است، بیان کرد: در سطح 700 هکتار از باغات مناطق سمیرم، دهاقان، خوانسار، گلپایگان و چادگان این مبارزه انجام شده است.
خبرگزاری صدا و سیما   ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ - ۱۲:۵۶   + ۱ سایت دیگر  
رونمایی از 600 جلد کتاب در سمیرم رونمایی از 600 جلد کتاب در سمیرم رونمایی از 600 جلد کتاب در سمیرم رونمایی از 600 جلد کتاب در سمیرم
حزب تدبیر و توسعه   ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ - ۱۱:۴۰   + ۹ سایت دیگر  
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
حزب تدبیر و توسعه   ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ - ۱۱:۴۰   + ۱۷ سایت دیگر  
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
حزب تدبیر و توسعه   ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ - ۱۱:۴۰   + ۱۲ سایت دیگر  
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
حزب تدبیر و توسعه   ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ - ۱۱:۴۰   + ۲۲ سایت دیگر  
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
حزب تدبیر و توسعه   ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ - ۱۰:۴۰   + ۶۹ سایت دیگر  
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
ایسنا   ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ - ۱۰:۳۴   + ۲ سایت دیگر  
با تجربه ای که ما از برگزاری تور سیب چینی در سمیرم داشتیم به این نتیجه رسیدیم که تمام گروه های سنی می توانند یک گردشگر کشاورزی باشند و این امر خانواده ها را برای داشتن یک اردوی علمی تفریحی دسته جمعی ترغیب می کند.
حزب تدبیر و توسعه   ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ - ۰۸:۴۰   + ۳۵ سایت دیگر  
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
حزب تدبیر و توسعه   ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ - ۰۸:۴۰   + ۱۴ سایت دیگر  
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
حزب تدبیر و توسعه   ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ - ۰۸:۴۰   + ۸ سایت دیگر  
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
حزب تدبیر و توسعه   ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ - ۰۸:۴۰   + ۱۴ سایت دیگر  
انتهای پیام/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان –
خبرگزاری فارس   ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ - ۰۸:۱۱    
وی تصریح کرد: 3 هزار نفر از ایل عرب جرقویه از ییلاق در مناطق چهار محال و سمیرم کوچ خود را از اول مهر ماه شروع کردند و تا آخر مهر و اوایل آبان ماه در مناطق جرقویه، رامشه و شرق اصفهان برای قشلاق استقرار پیدا می کنند.
ایرنا   ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ - ۰۷:۵۱    
پبش از این نیز کتاب های شکوفه های سیب، علی و عصبیت های عرب، اطلس فرهنگی و مذهبی سمیرم و سیمای سمیرم در ادوار تاریخ از همین مولف در مرور و معرفی شده اند.
خبرگزاری فارس   ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ - ۰۵:۳۷   + ۱ سایت دیگر  
اصغر سلیمی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان درخصوص وضعیت آمار کرونا در شهرستان سمیرم اظهار داشت: با توجه به این که در حال حاضر در شهرستان سمیرم
خبرگزاری صدا و سیما   ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ - ۱۷:۵۱   + ۱ سایت دیگر  
فتحعلی بزرگمهر نژاد دکترای تاریخ که رساله دکتری وی جاده های قدیم ایران است گفت: با توجه به سفر امام در تابستان ، ایشان یکی از دو مسیر اهواز ارجان سمیرم و یا اهواز ارجان اقلید را انتخاب کرده که در هر دو صورت کهگیلویه وبویراحمد در مسیر امام بوده است.
حزب تدبیر و توسعه   ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ - ۱۷:۱۰   + ۶ سایت دیگر  
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
حزب تدبیر و توسعه   ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ - ۱۷:۱۰   + ۳ سایت دیگر  
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
حزب تدبیر و توسعه   ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ - ۱۷:۱۰   + ۶ سایت دیگر  
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
حزب تدبیر و توسعه   ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ - ۱۷:۱۰   + ۱۶ سایت دیگر  
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
ایرنا   ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ - ۱۴:۰۹    
گروهی از خیران مردمی در سمیرم در اقدامی خودجوش و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و حفاظتی افزون بر 600 پرس غذای گرم، در سه روز گذشته، بین کارگران سیب چین که از استان های کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان به شهرستان
حزب تدبیر و توسعه   ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ - ۲۳:۱۰   + ۱ سایت دیگر  
انتهای پیام/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان –
ایرنا   ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ - ۱۷:۲۵   + ۱ سایت دیگر  
پیش از این حجت الاسلام و المسلمین ' سیف الله دهقانی فیروزآبادی ' حدود سه سال امام جمعه سمیرم بود و امروز حجت الاسلام مولازاده امام جمعه سابق رزن استان همدان جایگزین وی در این سمت شد. سمیرم
ایرنا   ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ - ۱۷:۲۴   + ۲ سایت دیگر  
لطفی میانجایی بومی الیگودرز است و سابقه ریاست شورای اسلامی الیگودرز در ادوار گذشته، شهردار الیگودرز، سمیرم و دهاقان را در کارنامه خود دارد. شهر الیگودرز با جمعیت حدود 100 هزار نفری در شرق لرستان واقع شده است.
اتاق خبر 24   ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ - ۰۹:۴۴   + ۴ سایت دیگر  
اصغر سلیمی نماینده مردم سمیرم در مجلس هم در واکنش به ابراز نگرانی وزارت خارجه آمریکا از وضعیت کرونا در ایران
ایمنا   ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ - ۰۸:۱۷   + ۲ سایت دیگر  
: اصفهان خمینی شهر برخوار شاهین شهر و میمه فلاورجان نجف آباد نطنز کاشان آران و بیدگل چادگان فریدن خوانسار شهرضا اردستان نائین سمیرم لنجان بوئین و میاندشت فریدون شهر تیران و کرون وضعیت نارنجی: مبارکه دهاقان خور و بیابانک گلپایگان
باشگاه خبرنگاران   ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ - ۰۷:۳۶   + ۴۴ سایت دیگر  
اصغر سلیمی نماینده مردم سمیرم در مجلس هم در واکنش به ابراز نگرانی وزارت خارجه آمریکا از وضعیت کرونا در ایران
دانا   ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ - ۲۳:۱۷    
، او مدتی نیز در بیت حضرت امام در قم به ایشان کمک می کرد و سپس به عنوان نماینده ایشان برای تشکیل سپاه پاسداران به شهرستان سمیرم عزیمت کرد و فرماندهی سپاه آنجا را نیز برعهده داشت. در طول مدت اقامت خود در سمیرم
خبرگزاری صدا و سیما   ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ - ۱۴:۵۱   + ۲ سایت دیگر  
معرفی امام جمعه جدید سمیرم معرفی امام جمعه جدید سمیرم معرفی امام جمعه جدید سمیرم معرفی امام جمعه جدید سمیرم معرفی امام جمعه جدید
حزب تدبیر و توسعه   ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ - ۱۲:۴۰   + ۲ سایت دیگر  
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
حزب تدبیر و توسعه   ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ - ۱۲:۴۰   + ۲ سایت دیگر  
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
حزب تدبیر و توسعه   ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ - ۱۲:۴۰   + ۱۰ سایت دیگر  
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
حزب تدبیر و توسعه   ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ - ۱۲:۴۰   + ۴ سایت دیگر  
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
حزب تدبیر و توسعه   ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ - ۱۲:۴۰   + ۲۰ سایت دیگر  
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
حزب تدبیر و توسعه   ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ - ۱۲:۴۰   + ۲ سایت دیگر  
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –
حزب تدبیر و توسعه   ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ - ۱۲:۱۰   + ۴۶ سایت دیگر  
/ اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر – نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار –

Pages