دوشنبه ۱۰ آذرساعت ۱۶:۵۳Nov 2020 30
جستجوی پیشرفته

خبرهای روزنامه دریا 30 مهر 1396 - daryanews.ir

روزنامه دریا 28 اسفند 1393 روزنامه دریا 27 اسفند 1394 روزنامه دریا 15 فروردین 1395 روزنامه دریا 31 فروردین 1396 روزنامه دریا 30 اردیبهشت 1396 روزنامه دریا 31 خرداد 1396 روزنامه دریا 31 تیر 1396 روزنامه دریا 31 مرداد 1396 روزنامه دریا 30 شهریور 1396 روزنامه دریا 30 آبان 1396 روزنامه دریا 29 آذر 1396 روزنامه دریا 30 دی 1396 روزنامه دریا 30 بهمن 1396 روزنامه دریا 27 اسفند 1396 روزنامه دریا 1 مهر 1396 روزنامه دریا 2 مهر 1396 روزنامه دریا 3 مهر 1396 روزنامه دریا 4 مهر 1396 روزنامه دریا 5 مهر 1396 روزنامه دریا 6 مهر 1396 روزنامه دریا 11 مهر 1396 روزنامه دریا 12 مهر 1396 روزنامه دریا 13 مهر 1396 روزنامه دریا 15 مهر 1396 روزنامه دریا 16 مهر 1396 روزنامه دریا 17 مهر 1396 روزنامه دریا 18 مهر 1396 روزنامه دریا 19 مهر 1396 روزنامه دریا 20 مهر 1396 روزنامه دریا 22 مهر 1396 روزنامه دریا 23 مهر 1396 روزنامه دریا 24 مهر 1396 روزنامه دریا 25 مهر 1396 روزنامه دریا 26 مهر 1396 روزنامه دریا 30 مهر 1396 
روزنامه دریا   ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ - ۰۹:۰۲    
دریا نیوز: گرچه که براساس قانون اساسی ،داشتن مسکن حق هرشهروندی است، اما بدلیل شرایط اقتصادی جامعه، اقشار مختلف از داشتن مسکن محرومند و دیگر قشر متوسط و محروم جامعه کمترمی توانند به خانه دار شدن ...
روزنامه دریا   ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ - ۰۹:۰۲    
دریا نیوز: در حال حاضر در هفته "تربیت بدنی و ورزش" قرار داریم که نشان از اهمیت وجایگاه ورزش در جامعه می باشد. اما متاسفانه ورزش در استان هرمزگان با چالش های فراوانی برخوردار است ...
روزنامه دریا   ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ - ۰۹:۰۲    
دریا نیوز: اینجا یک محله در قطب اقتصادکشور است که به محله فراموش شده معروف است و بامشکلات بسیاری مواجه است. اما دراین محله فعالیت های مذهبی دیده می شودکه در سایرنقاط کمتر دیده می شود ...
روزنامه دریا   ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ - ۰۹:۰۲    
دریا نیوز: اهمیت ورزش کردن برهیچکس پوشیده نیست ،اما بدلیل مشغله کاری و کمبود وقت و... همواره از ورزش کردن غفلت می کنیم و همین موضوع هم باعث بروز بسیاری از بیماری ها شده است ...
روزنامه دریا   ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ - ۰۹:۰۲    
دریا نیوز: اینجا خانه ها بیشترشان همشکل هستند .یکی دواتاق دارند وبرخی دیوار دارند و برخی دیوارهم ندارند و اجازه احداث دیوارهم ندارند ودیوارشان خراب می شود ...
روزنامه دریا   ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ - ۰۹:۰۲    
دریا نیوز: صبح روز جمعه گذشته که به همراه تعدادی از خبرنگاران برای پوشش رسانه ای مسابقات دوصحرانوردی هرمزگان به شهر "سرگز احمدی" رفتیم ...
روزنامه دریا   ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ - ۰۹:۰۲    
دریا نیوز: مسابقات قهرمانی دو صحرانوردی هرمزگان در روز جمعه همزمان با هفته "تربیت بدنی و ورزش" به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر "سرگز احمدی" برگزار شد. ...