شنبه ۲۵ فروردینساعت ۱۶:۴۷Apr 2024 13
جستجوی پیشرفته

کدام وکالت بعد از مرگ اعتبار دارد؟ (شرط بقای وکالت تام الاختیار)

یکی از عبارت هایی که امروزه در برخی از وکالت نامه ها دیده می شود، وکالت تام الاختیار بعد از مرگ است؛ صحت این نوع از قرارداد مورد پرسش افراد زیادی قرار دارد. موکل ها می خواهند بدانند اگر به کار بردن این عبارت در هتگام عقد قرارداد، باعث اطمینان از ادامه مسئولیت وکیل پس از فوت آن ها نمی شود، پس کدام وکالت بعد از مرگ اعتبار دارد؟ پاسخ به این سوال، نیازمند بررسی دقیق متن قانون توسط یک وکیل آگاه می باشد.

 

از میان انواع مختلف، کدام وکالت بعد از مرگ اعتبار دارد؟

کدام وکالت بعد از مرگ اعتبار دارد؟

 

کوتاه ترین پاسخ به این سوال که چه وکالتی بعد از مرگ اعتبار دارد، این است که هیچ یک از انواع وکالت حتی با اجازه موکل برای ادامه آن پس از مرگش ارزشی ندارند. شما ممکن است با وکالت نامه هایی مواجه شوید که در آن عبارت وکالت تام الاختیار بعد از مرگ، آمده باشد؛ این موارد از نظر قانونی اعتباری ندارند و در دادگاه رد می شوند. چرا که، عقد وکالت نامه  بین دو شخص انجام می شود و عدم حضور هر یک اعتبار قرارداد را از بین خواهد برد. 

 

چرا وکالت بعد از مرگ اعتبار ندارد؟

چند شرط برای قانونی بودن انواع وکالت، اعم از تام الاختیار بلاعزل وجود دارند که عدم وجود هر یک، باعث ابطال آن می شود. این موارد به شرح زیر می باشند:

•فوت وکیل یا موکل

•بر کناری وکیل توسط خود موکل در قرارداد های ساده

•جنون یا دیوانگی هر کدام از طرف های وکالت نامه

•حل دلیل منصوبی وکیل و تمام شدن وظیفه او

•در انواع تام الاختیار بلاعزل با اتمام تاریخ قرارداد

•باطل شدن وکالت نامه به دلیل سر پیچی موکل از توصیه وکیل

•استعفا وکیل از ادامه همکاری

 

بر اساس این موارد امکان ایجاد هیچ گونه شرط بقای وکالت بعد از فوت موکل وجود ندارد. به عبارت دیگر، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفتن وکیل بعد از مرگ ممکن نیست؛ همچنین، به محض مرگ هر یک از طرف های قرارداد، بدون انجام هیچ گونه پیگیری وکالت نامه باطل می شود.

 

چگونه وکالت می تواند بعد از فوت موکل ادامه پیدا کند؟ 

 

 

همان طور که گفته شد، طبق قانون هیچ فردی نمی تواند برای بعد از مرگ خود، وکیلی اختیار کند. با این حال، اگر شخصی قصد داشته باشد بعد از مرگ موکل دست به اقدامی بزند با اجازه وراث متوفی، وکالتش می تواند اعتبار پیدا کند. علارغم این موضوع، پاسخ این سوال که آیا وکالت بعد از مرگ اعتبار دارد؟ تغیری نمیکند و اختیاراتی که موکل قبل مرگ به وکیل داده است، دیگر وجود ندارند. در صورت نیاز به مشاوره و اطلاع از استثناعات و شرایط مختلف در انواع دعاوی تخصصی با وکلای آرسام در ارتباط باشید.

 

نتیجه گیری

پاسخ به این پرسش که کدام وکالت بعد از مرگ اعتبار دارد؟ این است که هیچ یک از انواع وکالت، قابلیت ادامه یافتن بعد از فوت موکل را ندارند. طبق قانون شرط اصلی اعتبار قرداد، حیات هر دو طرف می باشد؛ این موضوع، در مورد وکالت تام الاختیار بلازل نیز صدق می کند. تنها در صورتی وکیل می تواند به فعالیت خود ادامه دهد که اجازه وراث متوفی را داشته باشد.