یکشنبه ۲۸ دیساعت ۱۲:۴۳Jan 2021 17
جستجوی پیشرفته

شرکت خدمات حمايتی کشاورزی (assc.ir)

شرکت خدمات حمايتی کشاورزی 27 اسفند 1394 شرکت خدمات حمايتی کشاورزی 28 اسفند 1395 شرکت خدمات حمايتی کشاورزی 28 اسفند 1396 شرکت خدمات حمايتی کشاورزی 28 اسفند 1397 شرکت خدمات حمايتی کشاورزی 28 اسفند 1398 شرکت خدمات حمايتی کشاورزی 30 فروردین 1399 شرکت خدمات حمايتی کشاورزی 31 اردیبهشت 1399 شرکت خدمات حمايتی کشاورزی 31 خرداد 1399 شرکت خدمات حمايتی کشاورزی 31 تیر 1399 شرکت خدمات حمايتی کشاورزی 29 مرداد 1399 شرکت خدمات حمايتی کشاورزی 31 شهریور 1399 شرکت خدمات حمايتی کشاورزی 30 مهر 1399 شرکت خدمات حمايتی کشاورزی 28 آبان 1399 شرکت خدمات حمايتی کشاورزی 30 آذر 1399 شرکت خدمات حمايتی کشاورزی 1 دی 1399 شرکت خدمات حمايتی کشاورزی 2 دی 1399 شرکت خدمات حمايتی کشاورزی 6 دی 1399 شرکت خدمات حمايتی کشاورزی 7 دی 1399 شرکت خدمات حمايتی کشاورزی 8 دی 1399 شرکت خدمات حمايتی کشاورزی 9 دی 1399 شرکت خدمات حمايتی کشاورزی 10 دی 1399 شرکت خدمات حمايتی کشاورزی 13 دی 1399 شرکت خدمات حمايتی کشاورزی 14 دی 1399 شرکت خدمات حمايتی کشاورزی 15 دی 1399 شرکت خدمات حمايتی کشاورزی 16 دی 1399 شرکت خدمات حمايتی کشاورزی 17 دی 1399 شرکت خدمات حمايتی کشاورزی 20 دی 1399 شرکت خدمات حمايتی کشاورزی 21 دی 1399 شرکت خدمات حمايتی کشاورزی 22 دی 1399 شرکت خدمات حمايتی کشاورزی 23 دی 1399 شرکت خدمات حمايتی کشاورزی 24 دی 1399 شرکت خدمات حمايتی کشاورزی 27 دی 1399 
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۱۴:۲۷   + ۱ سایت دیگر  
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان از تخصیص 800 تن کود اوره به استان کردستان خبر داد. ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۱۴:۲۷    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از توزیع 23 تن کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل در شهرستان های درمیان، زیرکوه ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۱۴:۲۷   + ۱ سایت دیگر  
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام: آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع کود نیترات آمونیم توسط کشاورزان شهرستان سرابله خبرداد. ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۱۴:۲۷    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام: آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع کود سوپرفسفات ساده توسط کشاورزان شهرستان سرابله خبرداد. ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۱۴:۲۷    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام: آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع کود سولفات پتاسیم توسط کشاورزان شهرستان سرابله خبرداد. ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۱۴:۲۷    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام : مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از روند توزیع کود سوپرفسفات تریپل درشهرستان ملکشاهی استان ایلام خبر دارد. ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۱۴:۲۷    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام: مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از روند مصرف کود اوره درشهرستان سیروان استان ایلام خبر دارد. ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۱۴:۲۷    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام: مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از روند توزیع کود اوره درشهرستان ملکشاهی استان ایلام خبر دارد. ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۱۴:۲۷    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام: آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع کود سوپرفسفات تریپل توسط کشاورزان شهرستان سرابله خبرداد. ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۱۳:۵۷    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام: آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع کود سولفات پتاسیم توسط کشاورزان شهرستان مهران خبرداد. ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۱۳:۵۷   + ۱ سایت دیگر  
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام : بازدید دوره ای از کارگزاران شهرستان هلیلان در تاریخ 22 دی ماه سال جاری انجام شد. ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۱۳:۵۷    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی آقای مهندس علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از کنترل وزن کیسه های کود کیسه گیری شده در روز شنبه ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۱۳:۵۷    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام : بازدید دوره ای از کارگزاران شهرستان مهران در تاریخ 23 دی ماه سال جاری انجام شد. ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۱۱:۲۷    
به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی فرایند تحویل اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل داخلی دریایی(کابوتاژ)به مقدار چهارصدو پنجاه هزارتن متریک کود شیمایی اوره گرانوله فله ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۱۱:۱۲   + ۲ سایت دیگر  
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود نشستی تخصصی با موضوع محصولات گواهی شده در استان برگزار وبا اشاره به برخی فعالیت های اظهار شد ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۱۱:۱۲   + ۱ سایت دیگر  
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت در جهت اجرای عملیات پایش توزیع کود شیمیایی ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۱۱:۱۲    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، دکتر صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از مونتاژ ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۱۱:۱۲    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، دکتر صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از اورحال نمودن سامانه بوجاری استان بمنظور جانمایی قسمت های پیش بوجار ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۱۱:۱۲   + ۳ سایت دیگر  
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع کودهای کشاورزی پر مصرف مورد نیاز برای 3400 هکتار باغات مرکبات در شهرستان ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۱۰:۵۷    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام: مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع کود سولفات پتاسیم در شهرستان ایوان خبرداد. ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۱۰:۵۷    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام: مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع کود اوره در شهرستان ایوان خبرداد. ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۱۰:۵۷   + ۱ سایت دیگر  
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی از برگزاری جلسه مورخ 99/10 ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۱۰:۵۷    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، مهندس افضلی با اعلام این مطلب افزودند: ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۱۰:۴۲   + ۱ سایت دیگر  
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از حضور ذیحساب و مدیر امور مالی شرکت در استان البرز خبر داد ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۱۰:۴۲   + ۱ سایت دیگر  
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از توزیع کود مورد نیاز باغات میوه هسته دار در شهرستان طالقان خبر داد ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۱۰:۴۲    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام: مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع کود سوپرفسفات تریپل در شهرستان ایوان خبرداد. ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۱۰:۴۲   + ۴ سایت دیگر  
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی کردستان گفت ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۱۰:۴۲    
به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حمل و تخلیه دویست هزار تن انواع نهاده های کشاورزی ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۱۰:۴۲    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام : مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع کود نیترات آمونیم در شهرستان ایوان خبرداد. ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۱۰:۲۷    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از توزیع کود مورد نیاز باغ های شلیل در شهرستان اشتهاردخبر داد ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۱۰:۲۷   + ۱ سایت دیگر  
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع کودهای کشاورزی پر مصرف مورد نیاز برای 7 هزار هکتار مزارع مکانیره برنج در ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۱۰:۲۷    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از بازدید روند تخلیه انبار بایگانی اسناد راکد خبر داد ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۱۰:۱۲    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛ روز گذشته جلسه ستاد کود با حضور مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ، مدیران جهاد کشاورزی شهرستان های استان ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۱۰:۱۲    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛ امروز جلسه هماهنگی در خصوص گردهمایی سراسری مدیران که در روز 30 دی برگزار خواهد شد ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۱۰:۱۲    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بوشهر اعلام کرد: بعد از گذشت مدت زمان 5 روز از شروع بارگیری ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۱۰:۱۲   + ۳ سایت دیگر  
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان از حمل و توزیع 41 تن کود اوره و 7 تن کود سوپر فسفات تریپل و 3تن کود نیترات آمونیم سولفات ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۰۹:۵۷    
یه گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی حارجی در تاریخ 25 دی ماه بارگیری کشتی دلنواز با محموله 46874.836 تن کود اوره به اتمام رسید و کشنی به منظور تخلیه محموله عازم بندر امام خمینی گردید.
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۰۹:۵۷    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان از پایان عملیات کیسه گیری کود سولفات پتاسیم فله در انبار مرکزی سنندج خبر داد. ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۰۹:۵۷   + ۳ سایت دیگر  
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی آقای مهندس علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از تامین و ارسال مقدار چهار هزار و 641 تن انواع ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۰۹:۴۲    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از تشکیل جلسه کمیته فنی بذر شرکت خدمات در روز چهارشنبه بیست چهارم دی ماه با حضور ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۰۹:۴۲    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از تامین و توزیع 450 تن کود باغات چای شهرستان لاهیجان در قالب تکمیل اطلاعات ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۰۹:۴۲    
به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، فرآیند دریافت اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حمل و تخلیه یکصد هزار تن انواع نهاده های کشاورزی کیسه ای از مبداء پتروشیمی ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۰۹:۴۲    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر گروه پایش و نظارت استان، جهت بررسی صدور حواله کشاورزان از مرکز خدمات بوشکان شهرستان دشتستان مورخ 23 دی ماه 99 بازدید کردند.
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۴:۱۲    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۴:۱۲    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر: گروه پایش از انبار کارگزاری شهر بوشکان( بهمن رضائی) شهرستان دشتستان در مورخ 23 دی ماه 99، بازدید به عمل آوردند. ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۴:۱۲    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان در مورخ بیست و دوم دی ماه نود و نه در سفری که مهندس کامران ماسوری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان به استان مرکزی داشتند با مدیر ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۳:۵۷    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان حمید هز ا ر جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۳:۵۷    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر اعلام کرد: تا روز چهارشنبه مورخ 24 دی ماه 99 ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۱:۱۲    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز به نقل از معاون فنی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نظرآباد از توزیع کود مورد نیاز باغ های میوه ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۰:۵۷   + ۵ سایت دیگر  
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع2425 تن کود کشاورزی ازنوع اوره در شهرستان نکا در9 ماهه سال جاری از طریق شبکه کارگزاری ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۰:۵۷    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 19 تن کود کشاورزی از انواع پرمصرف در شهرستان جویبار در9 ماهه سال جاری به صورت مستقیم ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۰:۵۷    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه مهندس سهراب مصطفی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردازاول دیماه تاپانزدهم دیماه باتلاش همکاران موفق شدیم مقدار70تن ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۰:۵۷    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از پیگیری پرونده کودهای مکشوفه از تعزیرات حکومتی استان خبر داد ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۰:۵۷   + ۱ سایت دیگر  
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع420 تن کود کشاورزی ازنوع اوره در شهرستان نکا در9 ماهه سال جاری از طریق شرکت توسعه ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۰:۵۷    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 25 تن کود کشاورزی از نوع سوپرفسفات تریپل در شهرستان میاندورود در9 ماهه سال جاری از ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۰:۵۷   + ۱ سایت دیگر  
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه مهندس سهراب مصطفی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردمقدار50تن کوداوره جهت بهره برداران شهرستان اسلام ابادغرب تامین ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۰:۴۲   + ۳ سایت دیگر  
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع60 تن کود کشاورزی ازنوع سولفات پتاسیم در شهرستان نکا در9 ماهه سال جاری از طریق ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۰:۴۲    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه مهندس سهراب مصطفی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرد باتلاش همکاران موفق شدیم ازاول دیماه تا15دیماه مقدار473تن کوداوره ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۰:۴۲    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 65تن کود کشاورزی از انواع پرمصرف در شهرستان جویبار در9 ماهه سال جاری از طریق کارگزاری ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۰:۲۷    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی صبح روز یکشنبه (21 دی ماه 99) از کارگزاریهای توزیع کود در شهرستان نهبندان بازدید و بازرسی به عمل آمد و نسبت به پایش توزیع کود و بررسی ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۰:۲۷    
یه گزارش رابط روابط عمومی مدیریت حقوقی و دعاوی جلسه شورای حقوقی مدیریت حقوقی وامور قراردادها در تاریخ 1399/10/23 در محل دفتر مدیریت با حضور آقایان رضا صفری ، علی رادان جبلی ، حمیدرضا شفیعی ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۰:۲۷    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام: آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع کود سوپرفسفات تریپل توسط کشاورزان شهرستان سرابله خبرداد. ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۰:۲۷    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان ازتوزیع بیش از 400 تن کود ازته نیترات سولفات آمونیم از ابتدای سال زراعی جاری تا کنون در استان ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۰:۲۷    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی محمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۰:۲۷    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی محمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: مقدار 5 ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۰:۲۷    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی در راستای اجرای پروژه بزرگ کشاورز کارت در سطح کشور با توجه به اعتبار ابلاغی به استان خراسان جنوبی ( شش میلیارد تومان) تاکنون ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۰:۲۷    
به گزارش رابط روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، جلسه شورای معاونین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۰:۲۷    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از ورود تریلی های حامل کود اوره از مبداء پتروشیمی عسلویه به البرز خبر داد ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۰:۲۷    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از بازدید مدیر استان از کودهای اوره وارده به انبار سازمانی خبر داد ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۰:۲۷   + ۱ سایت دیگر  
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه مهندس سهراب مصطفی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرد باتلاش همکاران موفق شدیم ازاول دیماه تا15دیماه مقدار61تن ازانواع ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۰:۲۷    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، آقای افضلی مدیر استان سمنان از تشکیل جلسه ی هم اندیشی در خصوص تامین و توزیع انواع کود شیمیایی خبر داد که منجر به تصمیمات ذیل گردید: ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۰:۲۷    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 5847 تن کود کشاورزی از نوع سولفات پتاسیم در شهرستان جویبار در9 ماهه سال جاری ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۰:۲۷   + ۱ سایت دیگر  
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 4781 تن کود کشاورزی از نوع اوره در شهرستان جویبار در9 ماهه سال جاری از طریق شبکه ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۰:۱۲    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام: مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از تامین و توزیع کود اوره در شهرستان دره شهر واقع در استان ایلام خبر داد . ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۰:۱۲    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام: مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع کود اوره در شهرستان ایوان خبرداد. ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۰:۱۲    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام: مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از روند مصرف کود اوره درشهرستان سیروان استان ایلام خبر دارد. ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۰:۱۲    
در تاریخ 1399/10/22 کارشناسان مدیریت حقوقی وامور قراردادها با عزیمت به شهرستان پاکدشت برای ارزیابی ملک معرفی شده از سوی شخص محکوم علیه جهت توقیف ملک یاد شده ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۰:۱۲    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام: مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از روند توزیع کود اوره درشهرستان ملکشاهی استان ایلام خبر دارد. ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۰:۱۲    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان ، آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت مقدار 25 تن کود شیمیایی اوره ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۰:۱۲   + ۱ سایت دیگر  
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان ضمن اطلاع رسانی به دستگاههای اجرایی ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۰:۱۲   + ۳ سایت دیگر  
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 50 تن کود کشاورزی از نوع اوره در شهرستان جویبار در9 ماهه سال جاری از طریق کارگزاری ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۰:۱۲    
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت حقوقی و دعاوی جلسه رسیدگی به پرونده حقوقی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در دادگاه عمومی حقوقی تهران برگزار و کارشناس حقوقی شرکت در جلسه حاضر گردیدو توضیحات و دفاعیات ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۰:۱۲    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام: آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع انواع کود توسط کشاورزان شهرستان سرابله خبرداد. ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۰۹:۵۷    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، آقای افضلی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان اعلام کردند که شهرستان گرمسار بیشترین مصرف کننده کود در سطح استان می باشد ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۰۹:۵۷    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام: آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از تامین کود اوره شهرستان دهلران دراستان ایلام خبر داد. ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۰۹:۴۲    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین وتوزیع 20تن کود کشاورزی از نوع سولفات پتاسیم در شهرستان سوادکوه شمالی در9 ماهه سال ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۰۹:۴۲    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین وتوزیع 425 تن کود کشاورزی ازانواع پر مصرف در شهرستان سوادکوه شمالی در9 ماهه سال جاری ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۰۹:۴۲    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر: تا دوشنبه شب مورخ 22 دی ماه 99، میزان بارگیری کشتی دلنواز از پتروشیمی پردیس به میزان 18 هزار تن می باشد.
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۰۹:۴۲   + ۱ سایت دیگر  
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 20 تن کود کشاورزی از نوع سولفات پتاسیم در شهرستان جویبار در9 ماهه سال جاری از طریق ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۰۹:۴۲   + ۱ سایت دیگر  
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 33 تن کود کشاورزی از نوع سولفان در شهرستان جویبار در9 ماهه سال جاری خبر داد ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۰۹:۴۲    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر به منظور بررسی ذخیره سازی ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۰۹:۴۲    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر: در اجرای دستورالعمل های شرکت و نظارت بر روند توزیع کودهای شیمیایی، روز دوشنبه مورخ 22 دی ماه 99 ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۰۹:۲۷    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی از تامین و توزیع 88 تن کود کشاورزی اوره در شهرستان اراک و حومه درروزهای اخیر آذر ماه سال جاری ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۰۹:۲۷    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر: عملیات کیسه گیری، توزین، سردوزی و صفافی 400 تن کود فله پتاسه مطابق شرایط استاندارد ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۰۹:۲۷    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی سید علیرضا موسوی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مرکزی فرمود ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۰۹:۲۷    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی سید علیرضا موسوی از تامین وتدارک و ارسال مقدار 75 تن کوداوره از انبارهای سازمانی این استان به ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۰۹:۲۷    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، آقای افضلی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان از شروع بارگزاری اطلاعات مناقصه حمل و نقل استان سمنان و شهرستان شاهرود در سامانه ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۰۹:۲۷    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۰۹:۱۲    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از روند تخلیه و ذخیره سازی خاک فسفات در انبار سازمانی ( بنگاه توسعه ...
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۰۹:۱۲    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع38 تن کود کشاورزی از انواع پر مصرف در شهرستان نور در9 ماهه سال جاری به صورت مستقیم خبر ...
مشاهده نتایج بیشتر...