سه شنبه ۰۸ فروردینساعت ۱۸:۱۹Mar 2017 28

خوزپرس (khuzpress.ir)

  ۱۳۹۶/۰۱/۰۶ - ۱۷:۱۴    
بندر خشک در اندیمشک احداث می شود/3 در صد بودجه نفت به قوت خود باقی است/یک هزار میلیارد تومان به بودجه استان خوزستان افزوده خواهد شد لبخند آسمان به سرزمین خاک ها / خوزستان بارید ...
  ۱۳۹۶/۰۱/۰۵ - ۱۳:۴۴    
لبخند آسمان به سرزمین خاک ها / خوزستان بارید 2 حادثه تصادف در شهرستان اندیمشک اولویت نخست اندیمشک اشتغال است/نان قرض دادن مدیران در حوزه اشتغال پذیرفته نیست ...
  ۱۳۹۶/۰۱/۰۵ - ۱۳:۴۴    
لبخند آسمان به سرزمین خاک ها / خوزستان بارید 2 حادثه تصادف در شهرستان اندیمشک اولویت نخست اندیمشک اشتغال است/نان قرض دادن مدیران در حوزه اشتغال پذیرفته نیست ...
  ۱۳۹۶/۰۱/۰۴ - ۲۲:۴۴    
لبخند آسمان به سرزمین خاک ها / خوزستان بارید 2 حادثه تصادف در شهرستان اندیمشک اولویت نخست اندیمشک اشتغال است/نان قرض دادن مدیران در حوزه اشتغال پذیرفته نیست ...
  ۱۳۹۶/۰۱/۰۴ - ۲۲:۴۴    
لبخند آسمان به سرزمین خاک ها / خوزستان بارید 2 حادثه تصادف در شهرستان اندیمشک اولویت نخست اندیمشک اشتغال است/نان قرض دادن مدیران در حوزه اشتغال پذیرفته نیست ...
  ۱۳۹۶/۰۱/۰۴ - ۱۷:۴۴    
لبخند آسمان به سرزمین خاک ها / خوزستان بارید 2 حادثه تصادف در شهرستان اندیمشک اولویت نخست اندیمشک اشتغال است/نان قرض دادن مدیران در حوزه اشتغال پذیرفته نیست ...
  ۱۳۹۶/۰۱/۰۴ - ۱۷:۴۴    
لبخند آسمان به سرزمین خاک ها / خوزستان بارید 2 حادثه تصادف در شهرستان اندیمشک اولویت نخست اندیمشک اشتغال است/نان قرض دادن مدیران در حوزه اشتغال پذیرفته نیست ...
  ۱۳۹۶/۰۱/۰۴ - ۱۱:۴۴    
لبخند آسمان به سرزمین خاک ها / خوزستان بارید 2 حادثه تصادف در شهرستان اندیمشک اولویت نخست اندیمشک اشتغال است/نان قرض دادن مدیران در حوزه اشتغال پذیرفته نیست ...
  ۱۳۹۶/۰۱/۰۳ - ۱۳:۴۴    
لبخند آسمان به سرزمین خاک ها / خوزستان بارید 2 حادثه تصادف در شهرستان اندیمشک اولویت نخست اندیمشک اشتغال است/نان قرض دادن مدیران در حوزه اشتغال پذیرفته نیست ...
  ۱۳۹۶/۰۱/۰۳ - ۱۳:۱۴    
لبخند آسمان به سرزمین خاک ها / خوزستان بارید 2 حادثه تصادف در شهرستان اندیمشک اولویت نخست اندیمشک اشتغال است/نان قرض دادن مدیران در حوزه اشتغال پذیرفته نیست ...
  ۱۳۹۶/۰۱/۰۳ - ۱۳:۱۴    
لبخند آسمان به سرزمین خاک ها / خوزستان بارید 2 حادثه تصادف در شهرستان اندیمشک اولویت نخست اندیمشک اشتغال است/نان قرض دادن مدیران در حوزه اشتغال پذیرفته نیست ...
  ۱۳۹۶/۰۱/۰۲ - ۱۵:۱۴    
لبخند آسمان به سرزمین خاک ها / خوزستان بارید 2 حادثه تصادف در شهرستان اندیمشک اولویت نخست اندیمشک اشتغال است/نان قرض دادن مدیران در حوزه اشتغال پذیرفته نیست ...
  ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ - ۱۶:۱۴    
2 حادثه تصادف در شهرستان اندیمشک اولویت نخست اندیمشک اشتغال است/نان قرض دادن مدیران در حوزه اشتغال پذیرفته نیست ...
  ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ - ۱۵:۴۴    
2 حادثه تصادف در شهرستان اندیمشک اولویت نخست اندیمشک اشتغال است/نان قرض دادن مدیران در حوزه اشتغال پذیرفته نیست ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ - ۱۴:۱۴    
اولویت نخست اندیمشک اشتغال است/نان قرض دادن مدیران در حوزه اشتغال پذیرفته نیست اسحاقی: شعار نیروی انتظامی در نوروز 96 آرامش بهاری، قانونمندی و نظم اجتماعی است ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ - ۱۲:۱۴    
اولویت نخست اندیمشک اشتغال است/نان قرض دادن مدیران در حوزه اشتغال پذیرفته نیست اسحاقی: شعار نیروی انتظامی در نوروز 96 آرامش بهاری، قانونمندی و نظم اجتماعی است ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ - ۱۳:۴۴    
اولویت نخست اندیمشک اشتغال است/نان قرض دادن مدیران در حوزه اشتغال پذیرفته نیست اسحاقی: شعار نیروی انتظامی در نوروز 96 آرامش بهاری، قانونمندی و نظم اجتماعی است ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ - ۱۳:۱۴    
اولویت نخست اندیمشک اشتغال است/نان قرض دادن مدیران در حوزه اشتغال پذیرفته نیست اسحاقی: شعار نیروی انتظامی در نوروز 96 آرامش بهاری، قانونمندی و نظم اجتماعی است ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ - ۲۲:۴۴    
اولویت نخست اندیمشک اشتغال است/نان قرض دادن مدیران در حوزه اشتغال پذیرفته نیست اسحاقی: شعار نیروی انتظامی در نوروز 96 آرامش بهاری، قانونمندی و نظم اجتماعی است ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ - ۲۲:۴۴    
اولویت نخست اندیمشک اشتغال است/نان قرض دادن مدیران در حوزه اشتغال پذیرفته نیست اسحاقی: شعار نیروی انتظامی در نوروز 96 آرامش بهاری، قانونمندی و نظم اجتماعی است ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ - ۲۲:۴۴    
اولویت نخست اندیمشک اشتغال است/نان قرض دادن مدیران در حوزه اشتغال پذیرفته نیست اسحاقی: شعار نیروی انتظامی در نوروز 96 آرامش بهاری، قانونمندی و نظم اجتماعی است ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ - ۲۲:۴۴    
اولویت نخست اندیمشک اشتغال است/نان قرض دادن مدیران در حوزه اشتغال پذیرفته نیست اسحاقی: شعار نیروی انتظامی در نوروز 96 آرامش بهاری، قانونمندی و نظم اجتماعی است ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ - ۲۲:۴۴    
اولویت نخست اندیمشک اشتغال است/نان قرض دادن مدیران در حوزه اشتغال پذیرفته نیست اسحاقی: شعار نیروی انتظامی در نوروز 96 آرامش بهاری، قانونمندی و نظم اجتماعی است ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ - ۲۲:۴۴    
اولویت نخست اندیمشک اشتغال است/نان قرض دادن مدیران در حوزه اشتغال پذیرفته نیست اسحاقی: شعار نیروی انتظامی در نوروز 96 آرامش بهاری، قانونمندی و نظم اجتماعی است ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ - ۲۲:۱۴    
اولویت نخست اندیمشک اشتغال است/نان قرض دادن مدیران در حوزه اشتغال پذیرفته نیست اسحاقی: شعار نیروی انتظامی در نوروز 96 آرامش بهاری، قانونمندی و نظم اجتماعی است ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۷ - ۱۸:۱۴    
اسحاقی: شعار نیروی انتظامی در نوروز 96 آرامش بهاری، قانونمندی و نظم اجتماعی است پاپی: اینک زمان مهمان نوازی است نه عزل شهردار احداث پتروشیمی در اندیمشک/زمین طرح مشخص شد ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۷ - ۱۲:۴۴    
اسحاقی: شعار نیروی انتظامی در نوروز 96 آرامش بهاری، قانونمندی و نظم اجتماعی است پاپی: اینک زمان مهمان نوازی است نه عزل شهردار احداث پتروشیمی در اندیمشک/زمین طرح مشخص شد ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ - ۱۸:۱۴    
اسحاقی: شعار نیروی انتظامی در نوروز 96 آرامش بهاری، قانونمندی و نظم اجتماعی است پاپی: اینک زمان مهمان نوازی است نه عزل شهردار احداث پتروشیمی در اندیمشک/زمین طرح مشخص شد ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ - ۱۴:۱۴    
اسحاقی: شعار نیروی انتظامی در نوروز 96 آرامش بهاری، قانونمندی و نظم اجتماعی است پاپی: اینک زمان مهمان نوازی است نه عزل شهردار احداث پتروشیمی در اندیمشک/زمین طرح مشخص شد ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ - ۱۲:۴۴    
اسحاقی: شعار نیروی انتظامی در نوروز 96 آرامش بهاری، قانونمندی و نظم اجتماعی است پاپی: اینک زمان مهمان نوازی است نه عزل شهردار احداث پتروشیمی در اندیمشک/زمین طرح مشخص شد ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ - ۱۱:۱۴    
اسحاقی: شعار نیروی انتظامی در نوروز 96 آرامش بهاری، قانونمندی و نظم اجتماعی است پاپی: اینک زمان مهمان نوازی است نه عزل شهردار احداث پتروشیمی در اندیمشک/زمین طرح مشخص شد ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ - ۱۱:۴۴    
اسحاقی: شعار نیروی انتظامی در نوروز 96 آرامش بهاری، قانونمندی و نظم اجتماعی است پاپی: اینک زمان مهمان نوازی است نه عزل شهردار احداث پتروشیمی در اندیمشک/زمین طرح مشخص شد ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ - ۰۰:۱۴    
اسحاقی: شعار نیروی انتظامی در نوروز 96 آرامش بهاری، قانونمندی و نظم اجتماعی است پاپی: اینک زمان مهمان نوازی است نه عزل شهردار احداث پتروشیمی در اندیمشک/زمین طرح مشخص شد ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ - ۲۲:۴۴    
اسحاقی: شعار نیروی انتظامی در نوروز 96 آرامش بهاری، قانونمندی و نظم اجتماعی است پاپی: اینک زمان مهمان نوازی است نه عزل شهردار احداث پتروشیمی در اندیمشک/زمین طرح مشخص شد ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ - ۱۴:۴۴    
اسحاقی: شعار نیروی انتظامی در نوروز 96 آرامش بهاری، قانونمندی و نظم اجتماعی است پاپی: اینک زمان مهمان نوازی است نه عزل شهردار احداث پتروشیمی در اندیمشک/زمین طرح مشخص شد ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ - ۱۱:۱۴    
اسحاقی: شعار نیروی انتظامی در نوروز 96 آرامش بهاری، قانونمندی و نظم اجتماعی است پاپی: اینک زمان مهمان نوازی است نه عزل شهردار احداث پتروشیمی در اندیمشک/زمین طرح مشخص شد ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ - ۱۰:۱۴    
اسحاقی: شعار نیروی انتظامی در نوروز 96 آرامش بهاری، قانونمندی و نظم اجتماعی است پاپی: اینک زمان مهمان نوازی است نه عزل شهردار احداث پتروشیمی در اندیمشک/زمین طرح مشخص شد ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ - ۱۰:۱۴    
اسحاقی: شعار نیروی انتظامی در نوروز 96 آرامش بهاری، قانونمندی و نظم اجتماعی است پاپی: اینک زمان مهمان نوازی است نه عزل شهردار احداث پتروشیمی در اندیمشک/زمین طرح مشخص شد ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ - ۰۹:۴۴    
اسحاقی: شعار نیروی انتظامی در نوروز 96 آرامش بهاری، قانونمندی و نظم اجتماعی است پاپی: اینک زمان مهمان نوازی است نه عزل شهردار احداث پتروشیمی در اندیمشک/زمین طرح مشخص شد ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ - ۱۶:۴۴    
اسحاقی: شعار نیروی انتظامی در نوروز 96 آرامش بهاری، قانونمندی و نظم اجتماعی است پاپی: اینک زمان مهمان نوازی است نه عزل شهردار احداث پتروشیمی در اندیمشک/زمین طرح مشخص شد ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ - ۱۶:۱۴    
اسحاقی: شعار نیروی انتظامی در نوروز 96 آرامش بهاری، قانونمندی و نظم اجتماعی است پاپی: اینک زمان مهمان نوازی است نه عزل شهردار احداث پتروشیمی در اندیمشک/زمین طرح مشخص شد ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ - ۱۵:۴۴    
اسحاقی: شعار نیروی انتظامی در نوروز 96 آرامش بهاری، قانونمندی و نظم اجتماعی است پاپی: اینک زمان مهمان نوازی است نه عزل شهردار احداث پتروشیمی در اندیمشک/زمین طرح مشخص شد ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ - ۱۵:۱۴    
اسحاقی: شعار نیروی انتظامی در نوروز 96 آرامش بهاری، قانونمندی و نظم اجتماعی است پاپی: اینک زمان مهمان نوازی است نه عزل شهردار احداث پتروشیمی در اندیمشک/زمین طرح مشخص شد ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ - ۱۴:۱۴    
اسحاقی: شعار نیروی انتظامی در نوروز 96 آرامش بهاری، قانونمندی و نظم اجتماعی است پاپی: اینک زمان مهمان نوازی است نه عزل شهردار احداث پتروشیمی در اندیمشک/زمین طرح مشخص شد ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ - ۱۳:۱۴    
اسحاقی: شعار نیروی انتظامی در نوروز 96 آرامش بهاری، قانونمندی و نظم اجتماعی است پاپی: اینک زمان مهمان نوازی است نه عزل شهردار احداث پتروشیمی در اندیمشک/زمین طرح مشخص شد ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ - ۱۲:۴۴    
اسحاقی: شعار نیروی انتظامی در نوروز 96 آرامش بهاری، قانونمندی و نظم اجتماعی است پاپی: اینک زمان مهمان نوازی است نه عزل شهردار احداث پتروشیمی در اندیمشک/زمین طرح مشخص شد ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ - ۱۹:۴۴    
اسحاقی: شعار نیروی انتظامی در نوروز 96 آرامش بهاری، قانونمندی و نظم اجتماعی است پاپی: اینک زمان مهمان نوازی است نه عزل شهردار احداث پتروشیمی در اندیمشک/زمین طرح مشخص شد ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ - ۱۹:۴۴    
احداث پتروشیمی در اندیمشک/زمین طرح مشخص شد تمام ادارات استان امکانات خود را برای خدمت رسانی به کاروان های راهیان نور بسیج کنند ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ - ۱۹:۴۴    
اسحاقی: شعار نیروی انتظامی در نوروز 96 آرامش بهاری، قانونمندی و نظم اجتماعی است پاپی: اینک زمان مهمان نوازی است نه عزل شهردار احداث پتروشیمی در اندیمشک/زمین طرح مشخص شد ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ - ۱۵:۱۴    
اسحاقی: شعار نیروی انتظامی در نوروز 96 آرامش بهاری، قانونمندی و نظم اجتماعی است پاپی: اینک زمان مهمان نوازی است نه عزل شهردار احداث پتروشیمی در اندیمشک/زمین طرح مشخص شد ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ - ۱۵:۱۴    
اسحاقی: شعار نیروی انتظامی در نوروز 96 آرامش بهاری، قانونمندی و نظم اجتماعی است پاپی: اینک زمان مهمان نوازی است نه عزل شهردار احداث پتروشیمی در اندیمشک/زمین طرح مشخص شد ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ - ۱۵:۱۴    
احداث پتروشیمی در اندیمشک/زمین طرح مشخص شد تمام ادارات استان امکانات خود را برای خدمت رسانی به کاروان های راهیان نور بسیج کنند ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ - ۱۴:۱۴    
اسحاقی: شعار نیروی انتظامی در نوروز 96 آرامش بهاری، قانونمندی و نظم اجتماعی است پاپی: اینک زمان مهمان نوازی است نه عزل شهردار احداث پتروشیمی در اندیمشک/زمین طرح مشخص شد ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ - ۱۲:۱۴    
احداث پتروشیمی در اندیمشک/زمین طرح مشخص شد تمام ادارات استان امکانات خود را برای خدمت رسانی به کاروان های راهیان نور بسیج کنند ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ - ۱۲:۱۴    
احداث پتروشیمی در اندیمشک/زمین طرح مشخص شد تمام ادارات استان امکانات خود را برای خدمت رسانی به کاروان های راهیان نور بسیج کنند ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ - ۱۱:۱۴    
احداث پتروشیمی در اندیمشک/زمین طرح مشخص شد تمام ادارات استان امکانات خود را برای خدمت رسانی به کاروان های راهیان نور بسیج کنند ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ - ۲۳:۱۴    
سد گتوند به تنهایی حدود 10 میلیارد مترمکعب آب را به شورابه تبدیل می کند مشارکت کاروان های راهیان نور در طرح نهال کاری خوزستان ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ - ۲۳:۱۴    
سد گتوند به تنهایی حدود 10 میلیارد مترمکعب آب را به شورابه تبدیل می کند مشارکت کاروان های راهیان نور در طرح نهال کاری خوزستان ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ - ۲۱:۱۴    
مشارکت کاروان های راهیان نور در طرح نهال کاری خوزستان عملکرد شهردار را همیشه در نطق های خودم زیر سؤال بردم/من به عنوان هم یک شهروند و هم یک عضو شورای شهر اهواز متأسف هستم ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ - ۲۰:۱۴    
مشارکت کاروان های راهیان نور در طرح نهال کاری خوزستان عملکرد شهردار را همیشه در نطق های خودم زیر سؤال بردم/من به عنوان هم یک شهروند و هم یک عضو شورای شهر اهواز متأسف هستم ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ - ۱۴:۱۴    
عملکرد شهردار را همیشه در نطق های خودم زیر سؤال بردم/من به عنوان هم یک شهروند و هم یک عضو شورای شهر اهواز متأسف هستم ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ - ۱۱:۱۴    
عملکرد شهردار را همیشه در نطق های خودم زیر سؤال بردم/من به عنوان هم یک شهروند و هم یک عضو شورای شهر اهواز متأسف هستم ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ - ۱۸:۱۴    
به گزارش خوزپرس از اهواز ، این همایش با دو محور هویت در عصر رسانه های نوین و فنون و تاکتیک های اقناع برگزار شد. ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ - ۱۱:۱۴    
جانشین فرماندهی انتظامی خوزستان گفت: در آستانه سال نو و با شروع سفرهای نوروزی که قبل از تحویل سال آغاز می شود طرح تأمین نظم و امنیت مسافران و شهروندان کل استان را در دستور کار داریم. ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ - ۱۱:۱۴    
پدیده ی سرما به مزارع گندم شهرستان رامشیر خسارت وارد کرد. به گزارش خوزپرس، مدیر جهادکشاورزی شهرستان رامشیر با اعلام این خبراظهارکرد ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ - ۱۱:۱۴    
به گزارش خوزپرس، علیرضا زراسوندی در نشست دولت و دانشگاه که بعدازظهر روزگذشته یک شنبه15 اسفندماه در سالن اجتماعات دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد با بیان این که گرد و خاک محیط را یک ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ - ۱۱:۱۴    
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خوزستان گفت: بیش از 7 هزار دانشجو و 30 هزار دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) خوزستان است ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ - ۱۱:۱۴    
مدیر سلامت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت خوزستان گفت: 83 اکیپ بازرسی در سطح استان کار نظارت بهداشت محیطی از ابتدای اسفندماه 95 تا نیمه فروردین 96 را برعهده دارند. ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ - ۱۱:۱۴    
استاندار خوزستان گفت: رقابت های وزنه برداری بین المللی در استان با حضور20 تیم از سراسر جهان می تواند فضای شور و نشاط پس از روزهای سخت اخیر ایجاد کند. ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ - ۱۱:۱۴    
طی احکامی جداگانه از سوی استاندار خوزستان نیک مقام و تامرادیان نژاد در باغملک سمت گرفتند. به گزارش خوزپرس به نقل از روابط عمومی استانداری خوزستان ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ - ۱۱:۱۴    
به گزارش خوز پرس وبه نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان جلسه ستاد اجرای خدمات نوروزی با حضور مدیر کل، معاونین، رؤسای ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای سراسر استان ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ - ۱۱:۱۴    
صید ماهی از 15 اسفندماه95 تا 15 اردیبشت ماه 96 در آبهای خوزستان ممنوع اعلام شد. به گزارش قدس آنلاین وبه نقل روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان بدینوسیله به اطلاع عموم اهالی استان خوزستان ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ - ۰۰:۰۳    
به گزارش خوزپرس ، صبح امروز(چهارشنبه) در جریان آخرین روز رزمایش موشکی اقتدار ولایت 1، موشک های بالستیک قدر H و قدرF از ارتفاعات البرز شرقی به سمت اهداف از پیش تعیین شده در سواحل مکران شلیک شدند. ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ - ۰۰:۰۳    
به گزارش خوزپرس ، با نشست سه شنبه شب تا بامداد چهارشنبه شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ - ۰۰:۰۳    
حجت الاسلام سید محمد سادات ابراهیمی در گفت و گوی اختصاصی به سوالات خوزپرس درباره مجلس دهم، حضور مردم در انتخابات و فضای سیاسی کشور در مجلس دهم پاسخ داد و گفت: ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ - ۰۰:۰۳    
به گزارش خوزپرس به نقل از سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، توانایی تشخیص علائم اولیه عود بیماری بسیار مهم است زیرا به محققان اجازه خواهد داد به سرعت در مورد بهترین استراتژی درمانی تصمیم ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ - ۰۰:۰۳    
به گزارش خوزپرس ، مراد کیان پور اظهار داشت: بنا به آشنایی که از قبل با مدیراجرایی شرکت ترنج موزیک داشته ام قرار دادی بین ما منعقد نشد وقرار شد شرکت فرهنگی هنری ترنج هزینه ی مجوز وتکثیر لوح فشرده را ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ - ۱۳:۰۳    
مهدی سراج الدین میر قائد در گفت وگو با خبرنگار خوزپرس در اندیمشک، با بیان این که به دلیل حجم بالای کار اداره محیط زیست به تنهایی نمی تواند نقش حفاظتی خود را ایفا کند ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ - ۱۳:۰۳    
یادداشت خوزپرس : دکتر زینب شریفی روابط عمومی حرفه ای در هر سازمان از بخش های مختلفی تشکیل شده است که این بخش ها به موازات هم در راستای دستیابی به یک هدف مشترک فعالیت می کنند ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ - ۱۲:۴۸    
به گزارش خوزپرس از اندیمشک، بابک مرادی صبح امروز در آئین اختتامیه چهاردمین جشنواره قرآن، نماز و عترت یادواره شهدای مدافع حرم اندیمشک اظهار کرد ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ - ۱۲:۳۳    
مهراب فلسفی زاده در گفت و گو با خبرنگار خوزپرس در شوشتر ، اظهار داشت: عملیات اجرایی نصب دوربین های پایش تصویری در شهر شوشتر تا قبل از پایان سال جاری اجرایی می شود. ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ - ۱۲:۰۳    
به گزارش خوزپرس از اهواز ، کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل 60 روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ - ۱۲:۰۳    
به گزارش خوزپرس از اهواز ، زخم کهنه دعوای قبیله ای در روستای پتک از توابع شهرستان باغملک باز هم سر باز کرده و چندین نفر را به کام مرگ کشانده است. ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ - ۱۱:۴۸    
به گزارش خوزپرس از اهواز ، رئیس بنیاد نخبگان خوزستان شامگاه گذشته در این مراسم اظهار کرد: بنیاد ملی نخبگان در راستای اجرایی سازی سند راهبردی نخبگان کشور اقدام های ملی و منطقه ای را تعریف کرده است که ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ - ۱۱:۳۴    
به گزارش خوزپرس ، بار دیگر روستای پتک در باغملک شاهد درگیری طایفه ای شده است. بنا به این خبر درگیری روز گذشته در این روستا تاکنون باعث کشته شدن دو نفر از اهالی این روستا شده است. ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ - ۱۱:۳۴    
به گزارش خوزپرس از اندیمشک، سیروس خدادادی شامگاه روز گذشته در جشنواره قرآن، نماز عترت یادواره شهدای مدافع حرم اندیمشک اظهار کرد ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ - ۱۱:۱۹    
به گزارش خوزپرس از اندیمشک، نعمت اله خدامی شامگاه روز گذشته در جشنواره قرآن، نماز و عترت اظهار کرد: روشنگری همراه با معرفت از راه کارهای مقابله با دشمنان اسلام و مسلمین است. ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ - ۱۱:۱۹    
به گزارش خوزپرس از اهواز، حسین علی امیری عصر روز گذشته در همایش روز وکلای دادگستری که در اهواز برگزار شد با بیان اینکه برگزاری این همایش باعث بالا رفتن سطح وکالت و جایگاه وکیل خواهد شد اظهار کرد ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ - ۱۱:۰۴    
به گزارش خوزپرس از اندیمشک، عزیزاله قلاوند پس از سال ها چشم انتظاری و فراق شهادت دو فرزند بزرگوارش آسمانی شد. پدر شهیدان حبیب اله و ذبیح اله قلاوند به فرزندان شهیدش پیوست. ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ - ۰۰:۱۹    
به گزارش خوزپرس از شوشتر ، با حضور وزیر بهداشت امروز بخش سی تی اسکن و داخلی بیمارستان خاتم الانبیاء شوشتر افتتاح شد. ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ - ۰۰:۱۹    
به گزارش خوزپرس از شوشتر ، سید حسن قاضی زاده هاشمی در سفر خود به خوزستان و در حاشیه بازدید از مراکز درمانی شهرستان شوشتر در جمع خبرنگاران اظهار داشت ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ - ۰۰:۰۴    
به گزارش خوزپرس از شوشتر ، با حضور سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی امروز بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان الهادی شوشتر افتتاح شد ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ - ۰۰:۰۴    
به گزارش خوزپرس از شوشتر ، سید حسن قاضی زاده هاشمی امروز در حاشیه افتتاح بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان الهادی شوشتر اظهار داشت: به دلیل کاستی ها این بخش به توسعه بیشتری نیازمند بوده است. ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ - ۱۹:۴۹    
به گزارش خوزپرس از اندیمشک، از ساعت 10 صبح روز جاری با وجود بارش باران مردم ولایی و قدرشناس اندیمشک پیکر شهید احمد موچانی را بدرقه کردند. ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ - ۱۹:۴۹    
سیما جمشیدی امروز در گفت وگو با خبرنگار خوزپرس در اندیمشک اظهار کرد: تصمیمات غلط گذشته در ارتباط به بیمارستان الوار اندیمشک ضربه زده و موجب شده اعتبارات در استان بماند. ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ - ۱۹:۳۴    
به گزارش خوزپرس از اندیمشک، فریدون حسنوند در حاشیه نشست عمران در فرمانداری اندیمشک شامگاه روز گذشته که با حضور استاندار خوزستان به پایان رسید با تسلیت ایام فاطمیه اظهار کرد ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ - ۱۹:۱۹    
به گزارش خوزپرس از اندیمشک، غلام رضا شریعتی در جلسه عمران شهرستان اندیمشک در سرسرای فرمانداری اندیمشک که شامگاه روز گذشته به پایان رسید با بیان اینکه برای رسیدگی به امور شهرستان اندیمشک آمدیم اظهار ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ - ۱۰:۰۴    
به گزارش خوزپرس از اهواز ، محمدباقر نوبخت شامگاه سه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان اظهار کرد: اعلام تأمین منابع مالی لازم برای سه طرح بزرگ آب و فاضلاب ...
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ - ۱۸:۱۹    
به گزارش خبرنگار خوزپرس از اهواز ، معاون ریاست جمهوری از متروی اهوازساعتی پیش بازدیدکرد و جمع خبرنگاران اظهارکرد ...
مشاهده نتایج بیشتر...