پنجشنبه ۱۸ آذرساعت ۰۵:۲۲Dec 2016 8

پیش بینی وضعیت آب و هوای بوشهر

روز ساعت دما باد وضعیت جوی
پنجشنبه

۱۷°
۱۹°
۰۶:۳۰
 • ۱۷°
 • نسیم ملایم
 • 6m/s
 • شمال-شمال غربی
 • آسمان صاف
۱۲:۳۰
 • ۱۹°
 • نسیم ملایم
 • 8m/s
 • شمال غربی
 • آسمان صاف
۱۸:۳۰
 • ۱۹°
 • نسیم ملایم
 • 6m/s
 • شمال-شمال غربی
 • آسمان صاف
جمعه

۱۶°
۱۸°
۰۰:۳۰
 • ۱۷°
 • نسیم ملایم
 • 5m/s
 • شمال-شمال غربی
 • نیمه ابری
۰۶:۳۰
 • ۱۶°
 • نسیم ملایم
 • 5m/s
 • شمال
 • ابری
۱۲:۳۰
 • ۱۸°
 • نسیم ملایم
 • 8m/s
 • شمال غربی
 • آرام
۱۸:۳۰
 • ۱۸°
 • نسیم ملایم
 • 8m/s
 • شمال-شمال غربی
 • آسمان صاف
شنبه

۱۳°
۱۶°
۰۰:۳۰
 • ۱۵°
 • نسیم ملایم
 • 9m/s
 • شمال
 • آسمان صاف
۰۶:۳۰
 • ۱۳°
 • نسیم ملایم
 • 6m/s
 • شمال
 • آسمان صاف
۰۹:۳۰
 • ۱۴°
 • نسیم ملایم
 • 7m/s
 • شمال-شمال غربی
 • آسمان صاف
۱۵:۳۰
 • ۱۶°
 • نسیم ملایم
 • 8m/s
 • شمال غربی
 • آسمان صاف
یکشنبه

۱۳°
۱۶°
۰۳:۳۰
 • ۱۳°
 • نسیم ملایم
 • 6m/s
 • شمال
 • آرام
۰۹:۳۰
 • ۱۳°
 • نسیم ملایم
 • 5m/s
 • شمال-شمال غربی
 • آسمان صاف
۱۵:۳۰
 • ۱۶°
 • نسیم ملایم
 • 7m/s
 • شمال غربی
 • آسمان صاف
۲۱:۳۰
 • ۱۴°
 • نسیم ملایم
 • 6m/s
 • شمال-شمال غربی
 • آسمان صاف