شنبه ۱۳ آذرساعت ۱۵:۰۲Dec 2016 3

پیش بینی وضعیت آب و هوای اردبیل

روز ساعت دما باد وضعیت جوی
شنبه

۶°
۶°
۱۸:۳۰
 • ۶°
 • نسیم تند
 • 11m/s
 • جنوب غربی
 • آسمان صاف
یکشنبه

۲°
۹°
۰۰:۳۰
 • ۳°
 • نسیم ملایم
 • 5m/s
 • جنوب-جنوب غربی
 • آسمان صاف
۰۶:۳۰
 • ۲°
 • نسیم ملایم
 • 6m/s
 • جنوب-جنوب غربی
 • آرام
۱۲:۳۰
 • ۹°
 • نسیم ملایم
 • 5m/s
 • جنوب-جنوب غربی
 • نیمه ابری
۱۸:۳۰
 • ۴°
 • نسیم ملایم
 • 2m/s
 • جنوب غربی
 • آسمان صاف
دوشنبه

-۱°
۱۰°
۰۰:۳۰
 • -۱°
 • نسیم ملایم
 • 2m/s
 • غرب
 • نیمه ابری
۰۶:۳۰
 • -۱°
 • نسیم ملایم
 • 1m/s
 • غرب-شمال غربی
 • ابری
۱۲:۳۰
 • ۱۰°
 • نسیم ملایم
 • 4m/s
 • جنوب
 • نیمه ابری
۱۸:۳۰
 • ۲°
 • نسیم ملایم
 • 1m/s
 • شمال-شمال غربی
 • نیمه ابری
سه شنبه

-۵°
۱°
۰۳:۳۰
 • -۱°
 • نسیم ملایم
 • 3m/s
 • شمال شرقی
 • برفی
۰۹:۳۰
 • -۳°
 • نسیم ملایم
 • 4m/s
 • شمال شرقی
 • Heavy snow
۱۵:۳۰
 • -۵°
 • نسیم ملایم
 • 4m/s
 • شمال
 • آرام
۲۱:۳۰
 • ۱°
 • آرام
 • 0m/s
 • شمال-شمال غربی
 • ابری
چهارشنبه

-۱۳°
۱°
۰۳:۳۰
 • -۱۳°
 • نسیم ملایم
 • 3m/s
 • غرب
 • آسمان صاف
۰۹:۳۰
 • -۷°
 • نسیم ملایم
 • 2m/s
 • غرب-جنوب غربی
 • آسمان صاف
۱۵:۳۰
 • ۱°
 • نسیم ملایم
 • 1m/s
 • جنوب غربی
 • آسمان صاف
۲۱:۳۰
 • -۱۱°
 • نسیم ملایم
 • 3m/s
 • غرب-جنوب غربی
 • آسمان صاف