دوشنبه ۱۵ آذرساعت ۰۳:۵۰Dec 2016 5

پیش بینی وضعیت آب و هوای ارومیه

روز ساعت دما باد وضعیت جوی
دوشنبه

-۱°
۶°
۰۶:۳۰
 • -۱°
 • نسیم ملایم
 • 1m/s
 • جنوب غربی
 • ابری
۱۲:۳۰
 • ۶°
 • نسیم ملایم
 • 1m/s
 • جنوب شرقی
 • آرام
۱۸:۳۰
 • ۲°
 • نسیم ملایم
 • 2m/s
 • جنوب-جنوب غربی
 • نیمه ابری
سه شنبه

-۳°
۰°
۰۰:۳۰
 • ۰°
 • نسیم ملایم
 • 3m/s
 • جنوب-جنوب غربی
 • آرام
۰۶:۳۰
 • -۲°
 • نسیم ملایم
 • 2m/s
 • غرب
 • Light snow
۱۲:۳۰
 • ۰°
 • نسیم ملایم
 • 4m/s
 • شمال
 • آسمان صاف
۱۸:۳۰
 • -۳°
 • نسیم ملایم
 • 2m/s
 • جنوب غربی
 • آسمان صاف
چهارشنبه

-۷°
۲°
۰۰:۳۰
 • -۶°
 • نسیم ملایم
 • 2m/s
 • غرب-جنوب غربی
 • آسمان صاف
۰۶:۳۰
 • -۷°
 • نسیم ملایم
 • 1m/s
 • غرب-جنوب غربی
 • آسمان صاف
۰۹:۳۰
 • -۲°
 • نسیم ملایم
 • 1m/s
 • جنوب غربی
 • آسمان صاف
۱۵:۳۰
 • ۲°
 • نسیم ملایم
 • 1m/s
 • شرق-جنوب شرقی
 • آسمان صاف
پنجشنبه

-۵°
۰°
۰۳:۳۰
 • -۵°
 • نسیم ملایم
 • 2m/s
 • غرب-جنوب غربی
 • نیمه ابری
۰۹:۳۰
 • ۰°
 • نسیم ملایم
 • 2m/s
 • غرب-شمال غربی
 • نیمه ابری
۱۵:۳۰
 • ۰°
 • نسیم ملایم
 • 5m/s
 • شمال
 • آسمان صاف
۲۱:۳۰
 • -۵°
 • نسیم ملایم
 • 3m/s
 • جنوب غربی
 • آسمان صاف