دوشنبه ۱۵ آذرساعت ۰۴:۰۲Dec 2016 5

پیش بینی وضعیت آب و هوای همدان

روز ساعت دما باد وضعیت جوی
دوشنبه

۳°
۱۱°
۰۶:۳۰
 • ۳°
 • نسیم ملایم
 • 3m/s
 • جنوب-جنوب غربی
 • نیمه ابری
۱۲:۳۰
 • ۱۱°
 • نسیم ملایم
 • 3m/s
 • جنوب غربی
 • آرام
۱۸:۳۰
 • ۶°
 • نسیم ملایم
 • 3m/s
 • جنوب-جنوب غربی
 • نیمه ابری
سه شنبه

۳°
۷°
۰۰:۳۰
 • ۵°
 • نسیم ملایم
 • 3m/s
 • جنوب-جنوب غربی
 • بارانی
۰۶:۳۰
 • ۵°
 • نسیم ملایم
 • 3m/s
 • جنوب-جنوب غربی
 • کمی بارانی
۱۲:۳۰
 • ۷°
 • نسیم ملایم
 • 5m/s
 • جنوب غربی
 • آرام
۱۸:۳۰
 • ۳°
 • نسیم ملایم
 • 2m/s
 • غرب-جنوب غربی
 • آرام
چهارشنبه

-۳°
۶°
۰۰:۳۰
 • -۳°
 • نسیم ملایم
 • 1m/s
 • جنوب-جنوب غربی
 • آسمان صاف
۰۶:۳۰
 • -۳°
 • نسیم ملایم
 • 1m/s
 • جنوب غربی
 • آسمان صاف
۰۹:۳۰
 • ۳°
 • نسیم ملایم
 • 1m/s
 • جنوب غربی
 • آسمان صاف
۱۵:۳۰
 • ۶°
 • نسیم ملایم
 • 3m/s
 • جنوب غربی
 • آسمان صاف
پنجشنبه

-۲°
۵°
۰۳:۳۰
 • -۲°
 • نسیم ملایم
 • 2m/s
 • جنوب-جنوب غربی
 • نیمه ابری
۰۹:۳۰
 • ۳°
 • نسیم ملایم
 • 4m/s
 • جنوب غربی
 • ابری
۱۵:۳۰
 • ۵°
 • نسیم ملایم
 • 4m/s
 • جنوب غربی
 • ابری
۲۱:۳۰
 • -۱°
 • نسیم ملایم
 • 2m/s
 • جنوب-جنوب غربی
 • نیمه ابری