دوشنبه ۱۵ آذرساعت ۱۵:۵۶Dec 2016 5

پیش بینی وضعیت آب و هوای تهران

روز ساعت دما باد وضعیت جوی
دوشنبه

۱۰°
۱۰°
۱۸:۳۰
 • ۱۰°
 • نسیم ملایم
 • 5m/s
 • شمال
 • کمی بارانی
سه شنبه

۷°
۱۲°
۰۰:۳۰
 • ۸°
 • نسیم ملایم
 • 4m/s
 • شمال-شمال شرقی
 • ابری
۰۶:۳۰
 • ۷°
 • نسیم ملایم
 • 3m/s
 • شمال-شمال شرقی
 • نیمه ابری
۱۲:۳۰
 • ۱۲°
 • نسیم ملایم
 • 2m/s
 • جنوب غربی
 • نیمه ابری
۱۸:۳۰
 • ۹°
 • نسیم ملایم
 • 1m/s
 • شمال شرقی
 • آسمان صاف
چهارشنبه

۲°
۱۰°
۰۰:۳۰
 • ۴°
 • نسیم ملایم
 • 1m/s
 • شمال-شمال شرقی
 • آسمان صاف
۰۶:۳۰
 • ۲°
 • نسیم ملایم
 • 2m/s
 • شمال-شمال شرقی
 • آسمان صاف
۱۲:۳۰
 • ۱۰°
 • نسیم ملایم
 • 1m/s
 • جنوب
 • آسمان صاف
۱۸:۳۰
 • ۵°
 • نسیم ملایم
 • 4m/s
 • شمال
 • آسمان صاف
پنجشنبه

۱°
۱۰°
۰۳:۳۰
 • ۱°
 • نسیم ملایم
 • 5m/s
 • شمال
 • نیمه ابری
۰۹:۳۰
 • ۷°
 • نسیم ملایم
 • 1m/s
 • شمال شرقی
 • ابری
۱۵:۳۰
 • ۱۰°
 • نسیم ملایم
 • 1m/s
 • جنوب غربی
 • ابری
۲۱:۳۰
 • ۲°
 • نسیم ملایم
 • 5m/s
 • شمال
 • آسمان صاف
جمعه

۰°
۴°
۰۳:۳۰
 • ۲°
 • نسیم ملایم
 • 2m/s
 • شمال
 • Heavy snow
۰۹:۳۰
 • ۰°
 • نسیم ملایم
 • 1m/s
 • جنوب-جنوب غربی
 • Sleet showers
۱۵:۳۰
 • ۱°
 • نسیم ملایم
 • 2m/s
 • جنوب-جنوب غربی
 • آسمان صاف
۲۱:۳۰
 • ۴°
 • نسیم ملایم
 • 2m/s
 • شرق-شمال شرقی
 • Light rain