چهارشنبه ۱۷ آذرساعت ۰۱:۰۶Dec 2016 7

پیش بینی وضعیت آب و هوای کرج

روز ساعت دما باد وضعیت جوی
چهارشنبه

-۲°
۹°
۰۶:۳۰
 • -۲°
 • نسیم ملایم
 • 3m/s
 • شمال-شمال شرقی
 • آسمان صاف
۱۲:۳۰
 • ۹°
 • نسیم ملایم
 • 2m/s
 • غرب-شمال غربی
 • آسمان صاف
۱۸:۳۰
 • ۲°
 • نسیم ملایم
 • 3m/s
 • شمال شرقی
 • آسمان صاف
پنجشنبه

-۱°
۱۰°
۰۰:۳۰
 • ۱°
 • نسیم ملایم
 • 3m/s
 • شمال شرقی
 • نیمه ابری
۰۶:۳۰
 • -۱°
 • نسیم ملایم
 • 4m/s
 • شمال شرقی
 • آرام
۱۲:۳۰
 • ۱۰°
 • نسیم ملایم
 • 2m/s
 • شمال غربی
 • ابری
۱۸:۳۰
 • ۳°
 • نسیم ملایم
 • 3m/s
 • شمال-شمال شرقی
 • برفی
جمعه

-۳°
-۱°
۰۰:۳۰
 • -۱°
 • نسیم ملایم
 • 3m/s
 • شمال-شمال شرقی
 • Heavy snow
۰۶:۳۰
 • -۳°
 • نسیم ملایم
 • 2m/s
 • شمال-شمال شرقی
 • برفی
۰۹:۳۰
 • -۳°
 • نسیم ملایم
 • 2m/s
 • شمال
 • Snow showers
۱۵:۳۰
 • -۱°
 • نسیم ملایم
 • 2m/s
 • غرب-شمال غربی
 • نیمه ابری
شنبه

-۹°
۳°
۰۳:۳۰
 • -۷°
 • نسیم ملایم
 • 2m/s
 • شمال-شمال شرقی
 • نیمه ابری
۰۹:۳۰
 • -۱°
 • نسیم ملایم
 • 1m/s
 • شمال
 • آسمان صاف
۱۵:۳۰
 • ۳°
 • نسیم ملایم
 • 1m/s
 • شرق-شمال شرقی
 • آرام
۲۱:۳۰
 • -۹°
 • نسیم ملایم
 • 3m/s
 • شمال-شمال شرقی
 • آسمان صاف