دوشنبه ۱۵ آذرساعت ۰۴:۰۳Dec 2016 5

پیش بینی وضعیت آب و هوای کرمان

روز ساعت دما باد وضعیت جوی
دوشنبه

۱۰°
۲۱°
۰۶:۳۰
 • ۱۰°
 • نسیم ملایم
 • 1m/s
 • شمال شرقی
 • آسمان صاف
۱۲:۳۰
 • ۲۱°
 • نسیم ملایم
 • 1m/s
 • جنوب-جنوب شرقی
 • نیمه ابری
۱۸:۳۰
 • ۱۶°
 • نسیم ملایم
 • 3m/s
 • جنوب شرقی
 • نیمه ابری
سه شنبه

۱۰°
۲۲°
۰۰:۳۰
 • ۱۳°
 • نسیم ملایم
 • 1m/s
 • شرق-شمال شرقی
 • نیمه ابری
۰۶:۳۰
 • ۱۰°
 • نسیم ملایم
 • 1m/s
 • شمال
 • نیمه ابری
۱۲:۳۰
 • ۲۲°
 • نسیم ملایم
 • 1m/s
 • شمال شرقی
 • آرام
۱۸:۳۰
 • ۱۸°
 • نسیم ملایم
 • 2m/s
 • جنوب-جنوب غربی
 • آسمان صاف
چهارشنبه

۹°
۲۱°
۰۰:۳۰
 • ۱۱°
 • نسیم ملایم
 • 2m/s
 • شمال-شمال شرقی
 • آسمان صاف
۰۶:۳۰
 • ۹°
 • نسیم ملایم
 • 1m/s
 • شمال شرقی
 • آسمان صاف
۰۹:۳۰
 • ۱۴°
 • آرام
 • 0m/s
 • شرق
 • آسمان صاف
۱۵:۳۰
 • ۲۱°
 • نسیم ملایم
 • 5m/s
 • غرب
 • آسمان صاف
پنجشنبه

۹°
۱۹°
۰۳:۳۰
 • ۹°
 • نسیم ملایم
 • 2m/s
 • شرق-جنوب شرقی
 • آسمان صاف
۰۹:۳۰
 • ۱۲°
 • نسیم ملایم
 • 1m/s
 • جنوب شرقی
 • آسمان صاف
۱۵:۳۰
 • ۱۹°
 • نسیم ملایم
 • 3m/s
 • غرب
 • آسمان صاف
۲۱:۳۰
 • ۱۲°
 • نسیم ملایم
 • 2m/s
 • جنوب غربی
 • آسمان صاف