در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

استخدام - آگهی ها و خبرهای استخدامی

استخدام لیسانس برقکارجویان عزیز برای مشاهده آگهی های استخدام لیسانس برق - هفته چهارم آذر ۹۳ بر روی لینک زیر کلیک کنید
ای استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
استخدام کارشناسیکارجویان عزیز برای مشاهده آگهی های استخدام کارشناسی - هفته چهارم آذر ۹۳ بر روی لینک زیر کلیک کنید
ای استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
استخدام کارشناسی ارشدکارجویان عزیز برای مشاهده آگهی های استخدام کارشناسی ارشد - هفته چهارم آذر ۹۳ بر روی لینک زیر کلیک کنید
ای استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
استخدام گیلانکارجویان عزیز برای مشاهده آگهی های استخدام گیلان - هفته چهارم آذر ۹۳ بر روی لینک زیر کلیک کنید
ای استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
استخدام لیسانس کامپیوترکارجویان عزیز برای مشاهده آگهی های استخدام لیسانس کامپیوتر - هفته چهارم آذر ۹۳ بر روی لینک زیر کلیک کنید
ای استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
وارن بافِت، (Warren Buffett)کارآفرین، بازرگان، سرمایه گذار و نیکوکار آمریکایی است، که به عنوان موفق ترین سرمایه گذار قرن بیستم شناخته می شود. مقدمه: ثروتمند ترین شخص جهان، کسی جز وارن ادوارد بافت نیست، که جالب ترین سرگذشت را میان ثروتمندان دنیا از نظر نحوه زندگی، ثروتمند شدن و تفکرات اقتصادی دارد ...
ایران استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
استخدام کارمند مترجمکارجویان عزیز برای مشاهده آگهی های استخدام کارمند مترجم - هفته چهارم آذر ۹۳ بر روی لینک زیر کلیک کنید
ای استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
استخدام کاردان کامپیوترکارجویان عزیز برای مشاهده آگهی های استخدام کاردان کامپیوتر - هفته چهارم آذر ۹۳ بر روی لینک زیر کلیک کنید
ای استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
استخدام کارگر ساختمانیکارجویان عزیز برای مشاهده آگهی های استخدام کارگر ساختمانی - هفته چهارم آذر ۹۳ بر روی لینک زیر کلیک کنید
ای استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
استخدام کرمانکارجویان عزیز برای مشاهده آگهی های استخدام کرمان - هفته چهارم آذر ۹۳ بر روی لینک زیر کلیک کنید
ای استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
استخدام خوزستانکارجویان عزیز برای مشاهده آگهی های استخدام خوزستان - هفته چهارم آذر ۹۳ بر روی لینک زیر کلیک کنید
ای استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
استخدام زبان انگلیسیکارجویان عزیز برای مشاهده آگهی های استخدام زبان انگلیسی - هفته چهارم آذر ۹۳ بر روی لینک زیر کلیک کنید
ای استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
استخدام کاردانیکارجویان عزیز برای مشاهده آگهی های استخدام کاردانی - هفته چهارم آذر ۹۳ بر روی لینک زیر کلیک کنید
ای استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
استخدام همدانکارجویان عزیز برای مشاهده آگهی های استخدام همدان - هفته چهارم آذر ۹۳ بر روی لینک زیر کلیک کنید
ای استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
استخدام زنجانکارجویان عزیز برای مشاهده آگهی های استخدام زنجان - هفته چهارم آذر ۹۳ بر روی لینک زیر کلیک کنید
ای استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
استخدام هرمزگانکارجویان عزیز برای مشاهده آگهی های استخدام هرمزگان - هفته چهارم آذر ۹۳ بر روی لینک زیر کلیک کنید
ای استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
استخدام معماریکارجویان عزیز برای مشاهده آگهی های استخدام معماری - هفته چهارم آذر ۹۳ بر روی لینک زیر کلیک کنید
ای استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
استخدام عمرانکارجویان عزیز برای مشاهده آگهی های استخدام عمران - هفته چهارم آذر ۹۳ بر روی لینک زیر کلیک کنید
ای استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
استخدام سراسر ایرانکارجویان عزیز برای مشاهده آگهی های استخدام سراسر ایران - هفته چهارم آذر ۹۳ بر روی لینک زیر کلیک کنید
ای استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
استخدام حسابدارکارجویان عزیز برای مشاهده آگهی های استخدام حسابدار - هفته چهارم آذر ۹۳ بر روی لینک زیر کلیک کنید
ای استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
استخدام صنایعکارجویان عزیز برای مشاهده آگهی های استخدام صنایع - هفته چهارم آذر ۹۳ بر روی لینک زیر کلیک کنید
ای استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
استخدام مهندسکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام مهندس - ۲۸ آذر ۹۳ بر روی لینک زیر کلیک کنید
ای استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
استخدام مهندس گوناگونکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام مهندس گوناگون - ۲۸ آذر ۹۳ بر روی لینک زیر کلیک کنید
ای استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
استخدام های امروزکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام های امروز - ۲۸ آذر ۹۳ بر روی لینک زیر کلیک کنید
ای استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
استخدام دیپلمکارجویان عزیز برای مشاهده آگهی های استخدام دیپلم - هفته چهارم آذر ۹۳ بر روی لینک زیر کلیک کنید
ای استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
استخدام کامپیوترکارجویان عزیز برای مشاهده آگهی های استخدام کامپیوتر - هفته چهارم آذر ۹۳ بر روی لینک زیر کلیک کنید
ای استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
استخدام برقکارجویان عزیز برای مشاهده آگهی های استخدام برق - هفته چهارم آذر ۹۳ بر روی لینک زیر کلیک کنید
ای استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
اخبار استخدامکارجویان عزیز برای مشاهده آگهی های اخبار استخدام - هفته چهارم آذر ۹۳ بر روی لینک زیر کلیک کنید
ای استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
استخدام مکانیککارجویان عزیز برای مشاهده آگهی های استخدام مکانیک - هفته چهارم آذر ۹۳ بر روی لینک زیر کلیک کنید
ای استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
استخدام کارمندکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام کارمند - ۲۸ آذر ۹۳ بر روی لینک زیر کلیک کنید
ای استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
استخدام کارگرکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام کارگر - ۲۸ آذر ۹۳ بر روی لینک زیر کلیک کنید
ای استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
استخدام مدیرکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام مدیر - ۲۸ آذر ۹۳ بر روی لینک زیر کلیک کنید
ای استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
استخدام فروشندهکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام فروشنده - ۲۸ آذر ۹۳ بر روی لینک زیر کلیک کنید
ای استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
آگهی استخدام شرکت گستره نگار شرکت گستره نگار واقع در تهران استخدام می نماید. کد ۰۱: کارمند فروش مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد محل استخدام : تهران شرایط : روابط عمومی مناسب  کد ۰۲: حسابدار مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد جنسیت : زن حداقل سابقه کار :  ۲سال محل استخدام : تهران  کد […]
ایران استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
آگهی استخدام گروه صنعتی منگان گروه صنعتی منگان با بیش از ۳۵ سال سابقه مؤثر و پیشرو در صنعت ماشین سازی در شهر های تهران و کرج استخدام می نماید زمینه فعالیت رشته تحصیلی و شرایط مقطع تحصیلی مجری پروژه مکانیک ...
ایران استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
آگهی استخدام گروه شیشه رازی  گروه شیشه رازی  واقع در تهران جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.  ۱- مدیر بازرگانی تخصص های مورد نیاز : مسلط به زبان انگلیسی مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد حداقل سابقه کار :  ۱۰سال محل استخدام : تهران رشته های تحصیلی […]
ایران استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
آگهی استخدام شرکت تجارت الکترونیک مارینا شرکت تجارت الکترونیک مارینا واقع در تهران استخدام می نماید. مدیر سایت تخصص های مورد نیاز : آشنا با مفاهیم تجارت الکترونیک- مسلط به زبان انگلیسی مقطع تحصیلی : کارشناسی ...
ایران استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
آگهی استخدام شرکت نماد مشاوران ارتباط دنیا شرکت نماد مشاوران ارتباط دنیا واقع در تهران دعوت به همکاری می نماید. کد ۲۳۳: کارشناس منابع انسانی تخصص های مورد نیاز : آشنایی کامل به زبان انگلیسی و نرم افزار آفیس- مسلط به فرآیندهای منابع انسانی به ویژه شرح شغل نویسی، ارزیابی عملکرد ...
ایران استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
استخدام رانندهکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام راننده - ۲۸ آذر ۹۳ بر روی لینک زیر کلیک کنید
ای استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
استخدام بازاریابکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام بازاریاب - ۲۸ آذر ۹۳ بر روی لینک زیر کلیک کنید
ای استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
استخدام منشی آشنا به امور اداریکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام منشی آشنا به امور اداری - ۲۸ آذر ۹۳ بر روی لینک زیر کلیک کنید
ای استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
استخدام منشیکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام منشی - ۲۸ آذر ۹۳ بر روی لینک زیر کلیک کنید
ای استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
استخدام بازاریاب موادغذاییکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام بازاریاب موادغذایی - ۲۸ آذر ۹۳ بر روی لینک زیر کلیک کنید
ای استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
استخدام معماریکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام معماری - ۲۸ آذر ۹۳ بر روی لینک زیر کلیک کنید
ای استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
استخدام عمرانکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام عمران - ۲۸ آذر ۹۳ بر روی لینک زیر کلیک کنید
ای استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
استخدام صنایعکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام صنایع - ۲۸ آذر ۹۳ بر روی لینک زیر کلیک کنید
ای استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
استخدام کامپیوترکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام کامپیوتر - ۲۸ آذر ۹۳ بر روی لینک زیر کلیک کنید
ای استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
استخدام فروشنده کفشکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام فروشنده کفش - ۲۸ آذر ۹۳ بر روی لینک زیر کلیک کنید
ای استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
استخدام برقکارکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام برقکار - ۲۷ آذر ۹۳ بر روی لینک زیر کلیک کنید
ای استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳
استخدام منشی گوناگونکارجویان عزیز برای مشاهده استخدام منشی گوناگون - ۲۷ آذر ۹۳ بر روی لینک زیر کلیک کنید
ای استخدام - جمعه ۲۸ آذر ۹۳