پنجشنبه ۰۲ شهریورساعت ۰۲:۰۳Aug 2017 24

خبرگزاری تابناک

۱۳۹۱/۰۶/۱۹

علت بوی بد دهان چیست؟

بوی بد دهان عبارت است از بوی ناخوشایندی که هنگام تنفس و یا صحبت کردن شخص به مشام می رسد. این بو ممکن است به صورت گذرا و یا مزمن وجود داشته باشد و در بسیاری از موارد می تواند منجر به کاهش اعتماد به نفس، افسردگی و منزوی شدن شخص مبتلا شود. بوی بد دهان مطمئنا تاثیر نامطلوبی در شخصیت افراد می گذارد، به طوریکه ممکن است خاطره بدی که از بوی بد دهان فردی به یاد دارید مدتها و یا شاید برای همیشه در ذهن شما بماند. بوی بد دهان نه تنها برای خود شخص بلکه برای اطرفیان او نیز ناخوشایند است ...